Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. dr hab. Czesław Martysz

tel.: (32) 359 20 60,

e-mail: czeslaw.martysz@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 15.15 – 16.30

pok. 1.1

PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Prodziekan do spraw badań naukowych

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

tel.: (32) 359 13 16

e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

 

Prodziekan do spraw kształcenia i studentów

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

tel.: (32) 359 18 98

e-mail: dorota.lobos-kotowska@us.edu.pl

dyżur:

Środa o godz. 13:00 do 13:45 st. stacjonarne oraz od godz. 16:00 do 17:00 st. niestacjonarne na platformie MS Teams.

DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW

 

 

 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Pełnomocnicy Dziekana do spraw studenckich

dr Urszula Torbus

tel.: (32) 359 1898,

e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

dr Grzegorz Nancka

tel. (32) 359 2329,

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00-13.45, 16.00 – 16.45

pok. 1.29

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 10.00 – 11.00

Pełnomocnik Dziekana do spraw Umiędzynarodowienia

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

tel. (32) 359 1200,

e-mail: ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 2.12

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Programu Erasmus

dr hab. Katarzyna Pokryszka

tel. (32) 359 2015,

e-mail: katarzyna.pokryszka@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 2.32

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Liceami Ogólnokształcącymi

dr hab. Agnieszka Ziółkowska

tel. (32) 359 1722,

e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.38

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Kół Naukowych

dr Grzegorz Nancka

tel. (32) 359 2014,

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30

pok. 1.29

OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Prawo i Administracja

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00-14.00

pok. 2.4

dr Mateusz Zeifert

tel. (32) 359 1691

e-mail: mateusz.zeifert@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00-13.45

pok. 3.8

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

tel. (32) 359 2329

e-mail: stkacz@us.edu.pl

dyżur: zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej Wydziału

pok. 1.25

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655,

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

pok. 2.4

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego do spraw Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutu

mgr Ewa Klyszcz

tel. (32) 359 1613,

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego do spraw Dziekanatu

mgr Rafał Machna

e-mail: rafal.machna@us.edu.pl 

pok. 1.24

BIURO ORGANIZACYJNE BIURO ORGANIZACYJNE

Jolanta Kaleta

e-mail:jolanta.kaleta@us.edu.pl

tel. 32 359 20 60

pok. 1.2

Małgorzata Nowacka

e-mail:malgorzata.nowacka@us.edu.pl

tel. 32 359 18 98

Halina Kowalewska

tel. 32 359 20 60

pok.1.2

Barbara Lehmann

e-mail:barbara.lehmann@us.edu.pl

tel. 32 359 18 66

pok. 33

Wojciech Ziółkowski

e-mail:wojciech.ziolkowski@us.edu.pl

32 359 17 00

pok. 3.54b

 

Księgowość i kontroling

mgr Małgorzata Buchacz

e-mail:malgorzata.buchacz@us.edu.pl

tel. 32 359 12 57

pok. 22

BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU

mgr Agata Galbierz

e-mail:agata.galbierz@ud.edu.pl

pokój 2.42

mgr Agnieszka Maroń

e-mail:agnieszka.maron@us.edu.pl

pok. 2.2

tel. 32 359 24 38

mgr Faustyna Głuszak-Jarzyna

e-mail:faustyna.gluszak@us.edu.pl

pokój 2.2

tel. 32 359 14 91

mgr Ewa Klyszcz

Zastępca Kierownika Organizacyjnego,

e-mail:ewa.klyszcz@us.edu.pl

pokój 2.2

tel. 32 359 16 13

 

Awanse naukowe

mgr Joanna Debernic

e-mail:joanna.debernic@us.edu.pl

tel. 32 359 19 05

pokój 2.42

ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr inż. Monika Łyczba

tel.: 32 359 1698

e-mail:monika.lyczba@us.edu.pl

pokój 2.2

SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COO(...) SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COOPERATION OFFICE)

mgr Agnieszka Maroń

tel.: 32 359 2438

e-mail:agnieszka.maron@us.edu.pl

pok. 2.2

 

DZIEKANAT DZIEKANAT

KIERUNEK PRAWO – STUDIA STACJONARNE – pok. 1.26

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14

mgr Leokadia Magosz

tel.: 32 359 1819

e-mail:leokadia.magosz@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny

tel.: 32 359 2065

e-mail:ewa.niedurny@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wola

tel.: 32 359 1756

e-mail:agnieszka.wola@us.edu.pl

KIERUNEK PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE – pok. 1.27

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr inż. Beata Kasprowicz-Wzięch

tel.: 32 359 2069

e-mail:beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl

mgr Anna Piasecka

tel.: 32 359 2066

e-mail:anna.piasecka@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STOPNIA  – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – pokój  1.25

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr Agnieszka Jach-Wróbel

tel.: 32 359 1595

e-mail:agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas

tel.: 32 359 1595

e-mail:anna.peas@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA II STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE pokój  1.25

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr Anna Kostur

tel.: 32 359 2064

e-mail:anna.kostur@us.edu.pl

INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ARBITRATION – pokój 1.25

j.w.

 

DZIEKANAT - BIURO DO SPRAW FINANSOWYCH, STYPENDIALNYCH I SOC(...) DZIEKANAT - BIURO DO SPRAW FINANSOWYCH, STYPENDIALNYCH I SOCJALNYCH - pok. 1.24

mgr Alina Czapik

tel.: 32 359 2063

e-mail: alina.czapik@us.edu.pl

Katarzyna Kliszcz

tel.: 32 359 2101

e-mail: katarzyna.kliszcz@us.edu.pl

mgr Gabriela Paluch

tel.: 32 359 2063

e-mail: gabiela.paluch@us.edu.pl

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSK(...) FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO "FACULTAS IURIDICA"

tel.:32 359 1899

e-mail:fundwpia@us.edu.pl

pok.21

www: http://fundacjaprawa.us.edu.pl

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA

dr Marta Kunicka – kustosz , kierownik biblioteki

e-mail: marta.kunicka@us.edu.pl

tel.:  32 359 2003,

mgr Danuta Gburska – kustosz

e-mail: danuta.gburska@us.edu.pl

tel.: 32 359 1403,

mgr Magdalena Gapińska – kustosz

e-mail: magdalena.gapinska@us.edu.pl

tel.: 32 359 2003,

mgr Dominika Bara – kustosz

e-mail: dominika.bara@us.edu.pl

tek.: 32 359 1264,

mgr Marzena Gembalczyk – starszy bibliotekarza

e-mail: marzena.gembalczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 2004

Żaneta Lisek

e-mail: zaneta.lisek@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

mgr Alina Grzegorczyk – starszy bibliotekarz

e-mail: alina.grzegorczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 1264

mgr Grażyna Stachura – starszy bibliotekarz

e-mail: grazyna.stachura@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

mgr Tomasz Ozygała – starszy magazynier

e-mail: tomasz.ozygala@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

return to top