Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Struktura

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

 

tel.: (32) 359 20 60,

e-mail: witold.kurowski@us.edu.pl

pok. 1.1

PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Prodziekan do spraw badań naukowych

prof. dr hab. Piotr Pinior

 

tel.: (32) 359 13 16

e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13:00-13:45

forma zdalna na platformie MS Teams

 

 

 


Prodziekan do spraw kształcenia i studentów

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

 

tel.: (32) 359 16 35

e-mail: prodziekanks.wpia@us.edu.pl; dorota.lobos-kotowska@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13:00-13:45  oraz 16:00-16:45

pok. 2.41

DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW

Dyrektor Kierunku Prawo

dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

e-mail: dyrekcjaprawo.wpia@us.edu.pl ; anna.chorazewska@us.edu.pl

dyżur w siedzibie uczelni: ul. Bankowa 11B pokój 1.29 oraz w formie zdalnej na platformie MS Teams wtorki: 13:00 – 14:30

dyżur w formie zdalnej na platformie MS Teams poniedziałki: 16:30 – 17:30

 

 

Zastępca Dyrektora Kierunku Prawo

dr Grzegorz Nancka

e-mail: dyrekcjaprawo.wpia@us.edu.pl ; grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżury: wtorek, godz. 13:00-13:45 w pok. 1.29 oraz godz. 16:00-16:45 na platformie MS Teams.

 

 

Dyrektor Kierunku Administracja, Administrowanie Środowiskiem, Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration

dr Paweł Gała

e-mail: pawel.gala@us.edu.pl

dyżur na platformie MS Teams:

studenci stacjonarni: środy 14:00-14:45
studenci niestacjonarni: środy 17:00-17:45

 

 

Zastępca Dyrektora Kierunku Administracja, Administrowanie Środowiskiem, Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration

dr Magdalena Półtorak

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

dyżur na platformie MS Teams:
studenci stacjonarni: poniedziałki 13:00-13:45 studenci
niestacjonarni: poniedziałki 17:00-17:45

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Pełnomocnicy Dziekana do spraw studenckich

dr Urszula Torbus

tel.: (32) 359 1162,

e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

 

dr Grzegorz Nancka

tel. (32) 359 2329,

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżury: wtorek, godz. 13:00-13:45 w pok. 1.29 oraz godz. 16:00-16:45 na platformie MS Teams.

 

dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ

e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 10.00 – 11.00

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Umiędzynarodowienia

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

tel. (32) 359 1200,

e-mail: ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 2.12

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Programu Erasmus

dr Dominika Iwan

tel. (32) 359 2012,

e-mail: erasmus.wpia@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.11

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Liceami Ogólnokształcącymi

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

tel. (32) 359 1722,

e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.38

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw kształcenia na odległość

dr Dawid Gregorczyk

e-mail: dawid.gregorczyk@us.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw jakości kształcenia i akredytacji

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

e-mail: olga.sitarz@us.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw koordynacji pracy oraz inicjatyw podejmowanych przez działające na WPiA UŚ koła naukowe

dr Grzegorz Nancka

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

 

WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY DS. DOSTĘPNOŚCI WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY DS. DOSTĘPNOŚCI

Wydziałowi koordynatorzy ds. dostępności:

dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ

e-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ

e-mail: witold.kurowski@us.edu.pl 

 

Wydziałowy specjalista administracyjny ds. dostępności:

mgr Małgorzata Szaniewska

e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Prawo i Administracja

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00-14.00

pok. 3.56

dr Mateusz Zeifert

tel. (32) 359 1691

e-mail: mateusz.zeifert@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00-13.45

pok. 3.8

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość:

dr Magdalena Półtorak

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

dyżur: zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej Wydziału

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655,

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

pok. 3.56

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego do spraw Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutu

mgr Ewa Klyszcz

tel. (32) 359 1613,

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

pok. 2.2

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego do spraw Dziekanatu

mgr Rafał Machna

tel. (32) 359 2439

e-mail: rafal.machna@us.edu.pl

pok. 1.15

BIURO ORGANIZACYJNE BIURO ORGANIZACYJNE

Małgorzata Nowacka

e-mail: malgorzata.nowacka@us.edu.pl

tel. 32 359 20 60

pok. 1.2

mgr inż. Marta Rękosiewicz

e-mail: marta.rekosiewicz@us.edu.pl

tel. 32 359 16 16

pok. 38

Barbara Lehmann

e-mail: barbara.lehmann@us.edu.pl

tel. 32 359 18 98

pok. 38

Joanna Bruch

e-mail: joanna.bruch@us.edu.pl

tel. 32 359 23 81

pok. 39

Wojciech Ziółkowski

e-mail: wojciech.ziolkowski@us.edu.pl

32 359 17 00

pok. 3.54b

 

Księgowość i kontroling

mgr Małgorzata Buchacz

e-mail: malgorzata.buchacz@us.edu.pl

tel. 32 359 12 57

pok. 40

BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU

mgr Ewa Klyszcz

Zastępca Kierownika Organizacyjnego

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

pokój 2.2

tel. 32 359 16 13

mgr Agnieszka Maroń

e-mail: agnieszka.maron@us.edu.pl

pok. 2.3

tel. 32 359 24 38

Awanse naukowe

mgr Joanna Debernic

e-mail: joanna.debernic@us.edu.pl

tel. 32 359 19 05

pokój 2.4

mgr Faustyna Głuszak-Jarzyna

e-mail: faustyna.gluszak@us.edu.pl

pokój 2.4

tel. 32 359 14 91

ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr inż. Monika Łyczba

tel.: 32 359 1698

e-mail: monika.lyczba@us.edu.pl

pokój 2.3

SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COO(...) SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COOPERATION OFFICE)

mgr Agnieszka Maroń

tel.: 32 359 2438

e-mail: agnieszka.maron@us.edu.pl

pok. 2.3

 

DZIEKANAT - OBSŁUGA STUDENTÓW DZIEKANAT - OBSŁUGA STUDENTÓW

KIERUNEK PRAWO – STUDIA STACJONARNE – pok. 1.26

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14

mgr Leokadia Magosz

tel.: 32 359 1819

e-mail: leokadia.magosz@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny

tel.: 32 359 2065

e-mail: ewa.niedurny@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wola

tel.: 32 359 1756

e-mail: agnieszka.wola@us.edu.pl

KIERUNEK PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE – pok. 1.27

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr inż. Beata Kasprowicz

tel.: 32 359 2069

e-mail: beata.kasprowicz@us.edu.pl

mgr Olga Przybysz

tel.: 32 359 2101

e-mail: olga.przybysz@us.edu.pl

mgr Monika Świątkiewicz-Ozygała

tel.: 32 359 2066

e-mail: monika.swiatkiewicz-ozygala@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STOPNIA  – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – pokój  1.24

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr Agnieszka Jach-Wróbel

tel.: 32 359 1595

tel.: 32 359 2067

e-mail: agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas

tel.: 32 359 1595

e-mail: anna.peas@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA II STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE pokój  1.24

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

mgr Anna Kostur

tel.: 32 359 2064

e-mail: anna.kostur@us.edu.pl

INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ARBITRATION – pokój 1.24

j.w.

 

DZIEKANAT - ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA ORAZ ŚWIADCZENIA DLA ST(...) DZIEKANAT - ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA ORAZ ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

mgr Alina Czapik

pok. 1.25
tel.: 32 359 2063

e-mail: alina.czapik@us.edu.pl

lic. Katarzyna Kliszcz

pok. 1.25
tel.: 32 359 2149

e-mail: katarzyna.kliszcz@us.edu.pl

mgr Gabriela Paluch

pok. 1.25
tel.: 32 359 2063

e-mail: gabiela.paluch@us.edu.pl

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 11-15
wtorek: godz. 12-17
środa: DZIEKANAT NIECZYNNY
czwartek: godz. 11-15
piątek: godz. 11-14
soboty zjazdowe: godz.7.30-13

DZIEKANAT - OBSŁUGA DYDAKTYKI DZIEKANAT - OBSŁUGA DYDAKTYKI

Godziny urzędowania dziekanatu:

poniedziałek: godz. 7.30 -15.30
wtorek: godz. 7.30 -15.30
środa: godz. 7.30 -15.30
czwartek: godz. 7.30 -15.30
piątek: godz. 7.30 -15.30

mgr Małgorzata Szaniewska

e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

pok. 1.15
tel. 32 359 1164

mgr Joanna Sośnicka

e-mail: joanna.sosnicka@us.edu.pl

pok.1.15
tel. 32 359 2443

mgr Rafał Machna

e-mail: rafal.machna@us.edu.pl

pok. 1.15
tel. 32 359 2439

Zastępca Kierownika Organizacyjnego ds. Dziekanatu

FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSK(...) FUNDACJA WYDZIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO "FACULTAS IURIDICA"

tel.:32 359 1899

e-mail:fundwpia@us.edu.pl

pok.21

www: http://fundacjaprawa.us.edu.pl

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA

dr Marta Kunicka – kustosz , kierownik biblioteki

e-mail: marta.kunicka@us.edu.pl

tel.:  32 359 2003,

mgr Danuta Gburska – kustosz

e-mail: danuta.gburska@us.edu.pl

tel.: 32 359 1403,

mgr Magdalena Gapińska – kustosz

e-mail: magdalena.gapinska@us.edu.pl

tel.: 32 359 2003,

mgr Dominika Bara – kustosz

e-mail: dominika.bara@us.edu.pl

tek.: 32 359 1264,

mgr Marzena Gembalczyk – starszy bibliotekarza

e-mail: marzena.gembalczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 2004

Żaneta Lisek

e-mail: zaneta.lisek@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

mgr Alina Grzegorczyk – starszy bibliotekarz

e-mail: alina.grzegorczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 1264

mgr Grażyna Stachura – starszy bibliotekarz

e-mail: grazyna.stachura@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

mgr Tomasz Ozygała – starszy magazynier

e-mail: tomasz.ozygala@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

return to top