Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. dr hab. Czesław Martysz

tel.: (32) 359 20 60,

e-mail: czeslaw.martysz@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 15.15 – 16.30

pok. 1.1

PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PRODZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Prodziekan do spraw badań naukowych

dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

tel.: (32) 359 13 16

e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

 

Prodziekan do spraw kształcenia i studentów

dr hab. Witold Kurowski

tel.: (32) 359 18 98

e-mail:witold.kurowski@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW DYREKTORZY KIERUNKÓW STUDIÓW

Dyrektor Kierunku Prawo,

Zastępca Dyrektora Kierunku Przedsiębiorczość

dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ

tel.: (32) 359 23 29

e-mail: jaroslaw.zagrodnik@us.edu.pl

dyżur: wtorek godz. 13.00 – 13.45 oraz 15.15 – 17.00

pok. 1.29

 

Dyrektor Kierunku Administracja,

Dyrektor Kierunku International Business Law and Arbitratnion

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

tel.: (32) 359 11 53

e-mail: joanna.jagoda@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek godz. 13.00 – 13.45 oraz 14.00 – 15.30

pok. 1.22

 

Dyrektor Kierunku Przedsiębiorczość,

Zastępca Dyrektora Kierunku Prawo

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

tel.: (32) 359 23 29

e-mail: stkacz@us.edu.pl

dyżur: środa godz. 13.00 – 13.45 oraz piątek

zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej WPiA UŚ

 

Zastępca dyrektora Kierunku Prawo, Administracja

dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ

tel.: (32) 359 11 53,

e-mail: dorota.lobos-kotowska@us.edu.pl

dyżur:  środa, godz. 13.00 – 13.45 oraz 15.30-17.00

pok. 1.22

 

Zastępca Dyrektora Kierunku International Business Law and Arbitration

 dr Magdalena Półtorak

tel.: (32) 359 18 98,

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Pełnomocnicy Dziekana do spraw studenckich

dr Magdalena Półtorak

tel.: (32) 359 1898,

e-mail: magdalena.poltorak@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

 dr Urszula Torbus

tel.: (32) 359 1898,

e-mail: urszula.torbus@us.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.9

dr Grzegorz Nancka

tel. (32) 359 2329,

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30

pok. 1.29

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Umiędzynarodowienia

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

tel. (32) 359 1200,

e-mail: ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 2.12

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Programu Erasmus

dr hab. Katarzyna Pokryszka

tel. (32) 359 2015,

e-mail: katarzyna.pokryszka@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 2.32

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Współpracy z Liceami Ogólnokształcącymi

dr hab. Agnieszka Ziółkowska

tel. (32) 359 1722,

e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00 – 13.45

pok. 1.38

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw Kół Naukowych

dr Grzegorz Nancka

tel. (32) 359 2014,

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30

pok. 1.29

OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH OPIEKUNI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Prawo i Administracja

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

dyżur: wtorek, godz. 13.00-14.00

pok. 2.4

dr Mateusz Zeifert

tel. (32) 359 1691

e-mail: mateusz.zeifert@us.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00-13.45

pok. 3.8

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

tel. (32) 359 2329

e-mail: stkacz@us.edu.pl

dyżur: zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej Wydziału

pok. 1.25

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI KIEROWNIK ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr Magdalena Stryja

tel. (32) 359 1655,

e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

pok. 2.4

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego WPiA

mgr Ewa Klyszcz

tel. (32) 359 1613,

e-mail: ewa.klyszcz@us.edu.pl

pok. 2.2

BIURO ORGANIZACYJNE BIURO ORGANIZACYJNE

Jolanata Kaleta

e-mail:jolanta.kaleta@us.edu.pl

tel. 32 359 20 60

pok. 1.2

Halina Kowalewska

tel. 32 359 20 60

pok.1.2

Barbara Lehmann

e-mail:barbara.lehmann@us.edu.pl

tel. 32 359 18 66

pok. 33

Wojciech Ziółkowski

e-mail:wojciech.ziolkowski@us.edu.pl

32 359 17 00

pok. 3.54b

 

Księgowość i kontroling

mgr Małgorzata Buchacz

e-mail:malgorzata.buchacz@us.edu.pl

tel. 32 359 12 57

pok. 22

BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU BIURO EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTU

mgr Agata Galbierz

e-mail:agata.galbierz@ud.edu.pl

pokój 2.42

mgr Faustyna Głuszak-Jarzyna

e-mail:faustyna.gluszak@us.edu.pl

pokój 2.2

mgr Ewa Klyszcz

Zastępca Kierownika Organizacyjnego,

e-mail:ewa.klyszcz@us.edu.pl

pokój 2.2

tel. 32 359 16 13

Małgorzata Nowacka

e-mail:malgorzata.nowacka@us.edu.pl

tel. 32 359 18 98

pokój 1.9

 

Awanse naukowe, studia doktoranckie

mgr Joanna Debernic

e-mail:joanna.debernic@us.edu.pl

tel. 32 359 19 05

pokój 2.42

ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ZESPÓŁ DO SPRAW PROJEKTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

mgr inż. Monika Łyczba

tel.: 32 359 1698

e-mail:monika.lyczba@us.edu.pl

pokój 2.2

SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COO(...) SEKRETARIAT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL COOPERATION OFFICE)

mgr Anna Piasecka

tel.: 32 359 2438

e-mail: anna.piasecka@us.edu.pl

pok. 2.2

 

DZIEKANAT DZIEKANAT

KIERUNEK PRAWO – STUDIA STACJONARNE – pok. 1.26

mgr Leokadia Magosz

tel.: 32 359 1819

e-mail:leokadia.magosz@us.edu.pl

mgr Ewa Niedurny

tel.: 32 359 2065

e-mail:ewa.niedurny@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wola

tel.: 32 359 1756

e-mail:agnieszka.wola@us.edu.pl

KIERUNEK PRAWO – STUDIA NIESTACJONARNE – pok. 1.27

mgr inż. Beata Kasprowicz-Wzięch

tel.: 32 359 2069

e-mail:beata.kasprowicz-wziech@us.edu.pl

mgr Agnieszka Maroń

tel.: 32 359 2066

e-mail:agnieszka.maron@us.edu.pl

mgr Małgorzata Szaniewska

tel. 32 359 1164

e-mail:malgorzata.szaniewska@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA I STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I STOPNIA  – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – pokój  1.25

mgr Agnieszka Jach-Wróbel

tel.: 32 359 1595

e-mail:agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl

mgr Anna Peas

tel.: 32 359 1595

e-mail:anna.peas@us.edu.pl

KIERUNEK ADMINISTRACJA II STOPNIA/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE pokój  1.24

mgr Anna Kostur

tel.: 32 359 2064

e-mail:anna.kostur@us.edu.pl

INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ARBITRATION – pokoje 1.24, 1.25

j.w.

 

DZIEKANAT - BIURO DO SPRAW FINANSOWYCH, STYPENDIALNYCH I SOC(...) DZIEKANAT - BIURO DO SPRAW FINANSOWYCH, STYPENDIALNYCH I SOCJALNYCH - pok. 1.15

mgr Agnieszka Cichoń

tek.: 32 359 2149

e-mail:agnieszka.cichon@us.edu.pl

mgr Alina Czapik

tel.: 32 359 2063

e-mail:alina.czapik@us.edu.pl

Małgorzata Mrozińska

tel.: 32 359 2101

e-mail:malgorzata.mrozinska@us.edu.pl

mgr Gabriela Paluch

tel.: 32 359 2063

e-mail:gabiela.paluch@us.edu.pl

FUNDACJA WYDIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKI(...) FUNDACJA WYDIAŁU PRAWA I ADMNISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO "FACULTAS IURIDICA"

tel.:32 359 1899

e-mail:fundwpia@us.edu.pl

pok.21

www: http://fundacjaprawa.us.edu.pl

ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY BUŚ - BIBLIOTEKA PRAWNICZA

dr Marta Kunicka – kustosz , kierownik biblioteki

e-mail: marta.kunicka@us.edu.pl

tel.:  32 359 2003,

mgr Danuta Gburska – kustosz

e-mail: danuta.gburska@us.edu.pl

tel.: 32 359 1403,

mgr Magdalena Gapińska – kustosz

e-mail: magdalena.ga[pinska@us.edu.pl

tel.: 32 359 2003,

mgr Dominika Bara – kustosz

e-mail: dominika.bara@us.edu.pl

tek.: 32 359 1264,

mgr Marzena Gembalczyk – starszy bibliotekarza

e-mail: marzena.gembalczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 2004

mgr Iwona Olszewska – kustosz

e-mail: iwona.olszewska@us.edu.pl

tel.: 32 359 2004

mgr Alina Grzegorczyk – starszy bibliotekarz

e-mail: alina.grzegorczyk@us.edu.pl

tel.: 32 359 1264

mgr Grażyna Stachura – starszy bibliotekarz

e-mail: grazyna.stachura@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

mgr Tomasz Ozygała – starszy magazynier

e-mail: tomasz.ozygala@us.edu.pl

tel.: 32 359 1850

 

 

return to top