Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki tworzy ogół studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Organem samorządu jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego wybierana na dwuletnią kadencję.

Reprezentacja Samorządu ma za zadanie ochronę praw, godności oraz interesów Nas – studentów. WRSS reprezentuje studentów wobec władz Uczelni oraz poza nimi, stoi na straży studenckiej działalności naukowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rada Samorządu Studenckiego Naszego Wydziału liczy 14 członków. Bieżącą działalnością studencką Wydziału kieruje Zarząd.

Reprezentujemy Studentów

Na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentanci studentów uczestniczą w pracach kolegialnych organów Uczelni.

Organizujemy wydarzenia i imprezy

Bierzemy udział w organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych oraz koordynujemy działalność organizacji studenckich. Tradycją Wydziałowej Rady Samorządu stało się już organizowanie konkursu „Śląskie Gry Prawnicze”, Balu Studenta WPiA, spotkań naukowych oraz imprez Otrzęsinowych i Półmetkowych.

Służymy pomocą

Rolą Rady Samorządu jest również pomoc Studentom, szczególnie tym dopiero rozpoczynającym swoje naukowe zmagania.

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego WPiA

Wiktoria Kukla

wiktoria.kukla@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WPiA

Dominik Kołodziej

dominik.kolodziej@onet.pl

 

Koordynatorem ds. Organizacji Studenckich

Piotr Wójtowicz

pwojtowicz1213@gmail.com

 

Członek Zarządu

Zuzanna Wieczorek

zuzanna.wieczorek1109@gmail.com

return to top