Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zagadnienia na egzamin dyplomowy z kierunku administracja

dr Barański Michał

dr Bek Dominika

dr Biłgorajski Artur

dr hab. Bożek Michał, prof. UŚ

dr hab. Chorążewska Anna, prof. UŚ

dr hab. Dobrowolski Grzegorz, prof. UŚ

prof. dr hab. Fuchs Bernadetta

prof. dr hab. Glumińska-Pawlic Jadwiga

dr Grudecki Michał

dr hab. Jagoda Joanna, prof. UŚ

dr hab. Janik Marcin, prof. UŚ

dr Hołda-Wydrzyńska Anna

dr hab. Klyta Wojciech, prof. UŚ

prof. dr hab. Łabno Anna

prof. dr hab. Łaszczyca Grzegprz

dr hab. Łobos-Kotowska Dorota, prof. UŚ (1)

dr hab. Łobos-Kotowska Dorota, prof. UŚ (2)

dr Maryniak Łukasz

dr Mądrzycki Błażej

dr hab. Pawełczyk Mirosław, prof. UŚ

dr Piwowarczyk Agnieszka

dr hab. Przeszło Ewa, prof. UŚ

dr Radecka Ewa

dr Strożek-Kucharska Magdalena

dr Szafrańska Weronika

dr Szczygieł Tomasz

dr Śladkowski Mariusz

dr Śladkowska Ewa

prof. dr hab. Tobor Zygmunt

dr Topa Ilona

dr hab. Wentkowska Aleksandra, prof. UŚ

dr hab. Wierzbica Anna, prof. UŚ

prof. dr hab. Zacharko Lidia

dr Zadworna Sylwia

dr hab. Zieliński Marek, prof. UŚ

return to top