Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wspólny doktorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie

04.11.2020 - 16:13 aktualizacja 18.11.2020 - 13:24
Redakcja: dianapasek
Tagi: Joint doctoral program, Sapienza, Szkoła Doktorska, wspólny doktorat

Szkoła Doktorska ogłasza nabór do wspólnego programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie w zakresie studiów anglistycznych: literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych i translatologicznych.

Rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, odbędzie się  24 listopada br. o godzinie 13.00 na platformie Teams.

Do 17 listopada Kandydaci/Kandydatki, których chcą wziąć udzial w rekrutacji zobowiązani/zobowiązane są:

1) udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1, przedstawiając dyplom ukończenia studiów anglistycznych II stopnia lub certyfikat CAE albo analogiczny, potwierdzający znajomość języka angielskiego na tym poziomie, lub dyplom ukończenia uznanej uczelni zagranicznej, w której językiem wykładowym jest język angielski;

2) wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający opis wspólnego projektu i dotychczasowe osiągnięcia naukowe ( achievements Sapienza; Research project SAPIENZA);

3) dostarczyć opinię promotora na temat projektu wspólnego doktoratu.

Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres szkola.doktorska@us.edu.pl z adresu e-mail doktoranta w domenie us.edu.pl.

24 listopada Kandydatki i Kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną ocenianą przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdzie koordynator obszaru nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki (jako przewodniczący) oraz czworo członków (po stronie polskiej co najmniej doktorów habilitowanych, po stronie włoskiej co najmniej professore associato), reprezentujących dyscypliny literaturoznawstwa i językoznawstwa anglistycznego: troje egzaminatorów z Uniwersytetu Śląskiego, jeden z Uniwersytetu Sapienzy. Szczegółowy skład komisji zostanie podany do wiadomości kandydatów do 10 listopada.

Wspólne kształcenie będzie się odbywało w formule co-tutelle po zawarciu umów pomiędzy obydwoma uniwersytetami. Aby uzyskać dyplom doktorski Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, w trakcie kształcenia doktorant ma obowiązek spędzić minimum 5 miesięcy w jednostce partnerskiej pod opieką naukową kopromotora. Studia są bezpłatne, jednak koszty wiążące się z pobytem w jednostce partnerskiej doktorant pokrywa samodzielnie (koszty transportu, zakwaterowania, wymaganego przez partnera ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Doktorant może przy tym korzystać z oferty stypendialnej programu PROM, Erasmus Plus oraz innych form wsparcia, jakimi dysponuje Uniwersytet Śląski.

Praca doktorska doktoranta realizującego ten program pisana jest w języku angielskim i w tymże języku odbędzie się jej publiczna obrona.

Członkowie komisji rekrutacyjnej:prof. Donatella Montini, donatella.montini@uniroma1.it,

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ, dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ, dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ

return to top