Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

doktoranci

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nowe formularze sprawozdań z realizacji IPB

dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2020-2022 Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2023 Dziekana Szkoły Doktorskiej od 4 września obowiązywać będą zmodyfikowane formularze sprawozdań z realizacji Indywidualnego planu badawczego. Formularze zostały ujednolicone i poprawione, a w wersji angielskiej dostosowano terminologię do obowiązującego Glosariusza terminów uniwersyteckich. Ponadto ustalono terminy złożenia sprawozdania, obowiązujące doktorantów poszczególnych lat: dla...
Bez kategoriikształcenie
więcej

PROM – ogłoszenie naboru na mobilności krótkoterminowe dla doktorantów

Szkoła Doktorska otwiera nabór wniosków w programie NAWA PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów (od 5 do 30 dni). Wyjazdy mogą dotyczyć m.in. pozyskiwanie materiałów do artykułów naukowych i pracy doktorskiej, prowadzenia badań, uczestnictwo w różnych formach kształcenia i aktywny udział w konferencjach naukowych. W programie mogą wziąć...
Bez kategoriidoktoranci
więcej

Spotkania inauguracyjne z doktorantami I roku

Poniedziałek 4 października – sala 227 (stara Sala Rady Wydziału, II piętro), ul. Bankowa 14 9:00 – 13:00, spotkanie dla wszystkich doktorantów, w języku polskim Spotkanie z dziekanami Szkoły Doktorskiej – prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. dr hab. Michał Baczyński Mobilność i współpraca międzynarodowa – dr Małgorzata Myl Planowanie procesu kształcenia Szkolenie organizacyjne –...
kształcenieplan
więcej

Stypendium projakościowe dla doktorantów szkół doktorskich – ogłoszenie

Szanowni Państwo, Doktoranci i Doktorantki drugiego roku kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ogłaszamy konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego za rok akademicki 2019/2020 (brane będą pod uwagę osiągnięcia naukowe z okresu od 1 października 2019 do 30 września 2020). Regulamin konkursu, kryteria przyznawania...
Bez kategoriidoktoranciInformacjeWiadomości
więcej

Dydaktyka szkoły wyższej – warsztaty

Dydaktyka szkoły wyższej, czyli zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy w roli nauczyciela akademickiego składają się z kilku kolejnych części. Najpierw doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersacjach dotyczących różnych aspektów pracy nauczyciela akademickiego, na przykład związanych z pracą w grupie, skutecznymi formami komunikacji, neurodydaktyką czy nauczaniem zdalnym. Następnie doktoranci wybierają jeden z zaproponowanych warsztatów. Ostatni etap...
Bez kategoriidoktorancikształcenie
więcej

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021 Wzory: 1. Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 2. Individual-research-plan_SD_US_2020-2021 3. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 4. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021 Wzór aneksu obowiązuje także doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.
Bez kategoriidoktoranciInformacjeWiadomości
więcej

Wspólny doktorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie

Szkoła Doktorska ogłasza nabór do wspólnego programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie w zakresie studiów anglistycznych: literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych i translatologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, odbędzie się  7 listopada br. o godzinie 12.00 na platformie Teams. Do 31 października Kandydaci/Kandydatki, których chcą wziąć udział w rekrutacji zobowiązani/zobowiązane są: 1) udokumentować znajomość...
doktoranciInformacjeWiadomości
return to top