Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

doktoranci

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Dydaktyka szkoły wyższej – warsztaty

Dydaktyka szkoły wyższej, czyli zajęcia przygotowujące doktorantów do pracy w roli nauczyciela akademickiego składają się z kilku kolejnych części Najpierw doktoranci uczestniczą w wykładach i konwersacjach dotyczących różnych aspektów pracy nauczyciela akademickiego, na przykład związanych z pracą w grupie, skutecznymi formami komunikacji, neurodydaktyką czy nauczaniem zdalnym Następnie doktoranci wybierają jeden z zaproponowanych warsztatów Ostatni
Bez kategoriidoktorancikształcenie
więcej

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPBTreść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021 Wzory: 1 Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 2 Individual-research-plan_SD_US_2020-2021 3 Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 4 Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021 Wzór aneksu obowiązuje także doktorantów, którzy
Bez kategoriidoktoranciInformacjeWiadomości
więcej

Wspólny doktorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie

Szkoła Doktorska ogłasza nabór do wspólnego programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie w zakresie studiów anglistycznych: literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych i translatologicznych Rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, odbędzie się  24 listopada br o godzinie 1300 na platformie Teams Do 17 listopada Kandydaci/Kandydatki, których chcą wziąć udzial w rekrutacji zobowiązani/zobowiązane są: 1) udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
doktoranciInformacjeWiadomości
więcej

Biomorfodynamika stoków zalesionych – otwarty konkurs na stypendium PRELUDIUM BIS

Ogłoszenie konkursowe – doktorant w Szkole Doktorskiej   Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Przyrodniczych – Uniwersytet Śląski w Katowicach Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Stanowisko: doktorant w dyscyplinie nauki o Ziemi Wysokość stypendium: 5000 zł brutto do oceny śródokresowej, 6000 zł brutto po ocenie śródokresowej   Doktorant-stypendysta będzie aktywnie wspierał działania Zespołu Badawczego Biomorfodynamiki
doktorancigrantyInformacje
więcej

Działalność Szkoły Doktorskiej w okresie pandemii

W związku z zarządzeniem nr 28/2020, kolejnymi zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Śląskiego i ogólną sytuacją działalność administracyjna Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest prowadzona on-line Od początku czerwca pracownicy pełnią dyżur w biurze, które codziennie jest otwarte Zachęcamy jednak nadal do załatwiania spraw zdalnie We wszystkich sprawach możecie się Państwo kontaktować z nami
doktoranciWiadomości
return to top