Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – DOKTORANT W SZKOLE DOKTORSKIEJ

08.11.2021 - 14:56 aktualizacja 08.11.2021 - 15:02
Redakcja: dianapasek
Tagi: grant, konkurs, Preludium-bis

 Stanowisko: doktorant – stypendysta w dyscyplinie nauki fizyczne

Jednostka realizująca projekt: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka kształcenia doktoranta: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Stypendium dotyczy badań teoretycznych procesu dynamiki i tarcia molekularnego polimerów oraz biopolimerów. Badania będą przeprowadzone przy użyciu symulacji komputerowych wykorzystujących metody dynamiki molekularnej. Badania będą prowadzone w ramach projektu NCN: „Molekularna spektroskopia sił łańcuchów polimerowych”(2019/35/O/ST3/00936) pod kierownictwem dr. hab. Jarosław Paturej, prof. US.  Projekt będzie realizowany we współpracy z Instytutem Leibniza Badań nad Polimerami w Dreźnie (Niemcy). W ramach stypendium planowane jest odbycie  sześciomiesięcznego stażu naukowego w ww. jednostce zagranicznej.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Wysokość stypendium:  5000 PLN (przez pierwsze 24 miesiące),                                                                                          6000 PLN (przez ostatnie 24 miesiące)

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
  2. CV
  3. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata
  4. kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia magistra
  5. dwa kontakty referencyjne.

Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu” (https://irk.us.edu.pl/).

Dokumenty należy złożyć do 13.12 2021 na adres e-mail:  jaroslaw.paturej@us.edu.pl

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Ogłoszenie konkursowe 

return to top