Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant.

Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to do biura SD.

Jeżeli rozpoczynasz współpracę z tutorem spoza Uniwersytetu Śląskiego – poinformuj biuro o termiach pracy i zapytaj o podpisanie umowy.

Kontakt w obu sprawach: Agnieszka Filipowska

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Etyka badań

Zajęcia sugerowane dla I roku, zwłaszcza osób przygotowujących projekty grantowe.

15 godzin, 2 ECTS

koordynator: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

prowadzący: dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ, mgr Natalia Galica

cykl zajęć: 4 spotkania obowiązkowe, 3 terminy konsultacji, zaliczenie, całość zajęć prowadzona zdalnie

Harmonogram zajęć: Etyka badań 2022-2023.xlsx

Rejestracja na zajęcia od 20.02.2023, godz. 17:00 w USOSweb

img

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

36 godzin, 5 ECTS (wraz ze złożeniem wniosku grantowego)

Zajęcia sugerowane dla I roku, zwłaszcza osób przygotowujących projekty grantowe.

Zajęcia przygotowujące do złożenia wniosku o finansowanie projektu badawczego. Zaliczeniem zajęć jest złożenie wniosku – do końca drugiego roku kształcenia.

Zajęcia złożone z dwóch elementów:

  1. Spotkania informacyjne – Dział Projektów
  2. Warsztaty ze specjalistami wspierającymi przygotowanie wniosku

Spotkania informacyjne – informacje wkrótce

Warsztaty – oddzielne dla poszczególnych obszarów i dyscyplin.

Harmonogram warsztatów: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego.xlsx

Rejestracja na warsztaty od 20.02.2023, godz. 17:00 w USOSweb

img

Warsztaty doktoranckie - prezentacja planu badawczego

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów drugiego roku, którzy przystępują do oceny śródokresowej.

Zajęcia polegają na szlifowaniu umiejętności prezentacji swoich badań przed audytorium naukowym. Kładą szczególny nacisk na prezentację podczas oceny śródokresowej.

Harmonogram warsztatów: Warsztaty doktoranckie – prezentacja planu badawczego.xlsx

Zajęcia nie wymagają rejestracji – doktoranci są umieszczeni w odpowiednich grupach. Wyjątek stanowi duża grupa doktorantów nauk biologicznych, podzielona na dwie grupy zajęciowe (informacja przekazana do zainteresowanych).

W razie potrzeby dopisania lub wypisania z zajęć prosimy o kontakt z biurem SD.

img

Planowanie kariery naukowej i rozwój osobisty

15 godzin, 1 ECTS

Warsztaty sugerowane dla I roku (wspierają przygotowanie IPB).

Harmonogram zajęć: Planowanie kariery naukowej i rozwój osobisty 2022-2023L.xlsx

Rejestracja na zajęcia od 20.02.2023 godz. 17:00

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

30 godzin, 4 ECTS

Zajęcia podzielone na dwie części:

  • ćwiczenia z badaczami doświadczonymi w przygotowywaniu publikacji naukowych i pracy z tekstem naukowym
  • spotkania z redaktorami prestiżowych czasopism naukowych

Ćwiczenia – 15 godzin zajęć w grupach podzielnych na obszary

Harmonogram: Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu.xlsx

Spotkania z redaktorami

Każdy doktorant ma obowiązek do końca swojego kształcenia uczestniczyć w co najmniej trzech takich spotkaniach, trwających do 5 godzin. Terminarz spotkań będzie publikowany na bieżąco na oddzielnej stronie internetowej.

img

Academic English II

60 godzin (30 w semestrze zimowym i 30 w semestrze letnim), 4 ECTS

Kontynuacja zajęć z semestru zimowego. Zajęcia prowadzone w formie zdalne (z jednym wyjątkiem). Zajęcia dla wszystkich doktorantów, w tym wdrożeniowych i obcojęzycznych.

Zajęcia w podziale na dyscypliny, realizowane blokach trzygodzinnych przez cały semestr.

Harmonogram zajęć: Academic English 2 – 2022-2023.xlsx

Zajęcia nie wymagają logowania – doktoranci przepisywani są w grup z semestru zimowego – ewentualne zmiany należy omówić z prowadzącymi i zgłosić do biura SD.

img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

15 godzin, 2 ECTS

Prowadzący i koordynator: dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

Zajęcia w grupach obszarowych – nauki humanistyczne, teologiczne i sztuka oraz nauki społeczne. Zajęcia zdalne.

Harmonogram zajęć: Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie 2022-2023L.xlsx

Rejestracja na zajęcia od 20.02.2023 godz. 17:00

Grupa anglojęzyczna, doktoranci wdrożeniowi i obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych – zajęcia dla tych doktorantów odbyły się w semestrze zimowym. W przypadku konieczności nadrobienia zajęć prosimy o kontakt z prowadzącą.

img

Autoprezentacja i upowszechnianie badań

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia, w czasie których młodzi badacze nauczą się, jak skutecznie prowadzić komunikację naukową w przestrzeni publicznej – jak prezentować wyniki swoich badań w mediach, w szkołach, w postaci tekstów czy też na festiwalach naukowych.

Opis oferty i harmonogram: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/harmonogram-zajec-semestr-letni-2022-2023/autoprezentacja-i-upowszechnianie-badan-2022-2023/

Rejestracja w USOSweb: 20.03.2023 godz. 18:00 – 24.03.2023 godz. 23:59

img

Lektorat języka angielskiego i pozostał lektoraty

zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe), 2 ECTS

Kontynuacja zajęć z pierwszego semestru – doktoranci zostaną przeniesieni do grup bez rejestracji.

W przypadku konieczności zmiany prosimy o kontakt z biurem SD.

img

Zajęcia fakultatywne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć fakultatywnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z opisem. W przypadku braków, szczegóły będą ustalone z zarejestrowanymi doktorantami. Zajęcia opisane jako „Polish/English” będą prowadzone po angielsku, jeżeli zapiszą się na nie niepolskojęzyczni doktoranci.

Oferta: moduły fakultatywne 2022-2023L.xlsx

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 27.02.2023 o godzinie 21:00.

img
return to top