Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przygotuj wszystkie dokumenty

Zdobycie lub przygotowanie niektórych dokumentów wymaga dużo czasu, szczególnie w czasie pandemii. Warto więc zacząć jak najszybciej. Pamiętaj też, że w czasie rekrutacji będziesz potrzebował skanów tych wszystkich dokumentów.

1

Dyplom potwierdzający wykształcenie

Najważniejszy dla nas jest twój dyplom ukończenia studiów. Dzięki niemu będziemy mieli pewność, że masz prawo kształcić się w Szkole Doktorskiej. Dyplomy na świecie są bardzo różne, dlatego jeżeli uzyskałeś dyplom poza Polską to, czy twój dyplom uprawnia Cię do ubiegania się w Polsce o stopień doktora, potwierdzają w twoim kraju odpowiednie urzędy – najczęściej agencje ministerstwa odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe, ambasady, konsulaty lub agencje krajowe.

Sprawdź najpierw, czy kraj, w którym uzyskałeś dyplom ukończenia studiów, przystąpił do konwencji haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

  • Jeżeli kraj, w którym ukończyłeś studia, przystąpił do konwencja haskiej, to oczekujemy tylko apostille, czyli odpowiedniej pieczęci na dyplomie lub na osobnym dokumencie. Uzyskasz ją w swoim ministerstwie odpowiedzialnym za kształcenia studentów albo w innej agencji rządowej. Jeżeli nie jesteś teraz w kraju, w którym zdobyłeś dyplom, to sprawdź, czy ten kraj umożliwia apostille na przykład przez swoje konsulaty lub ambasady. Jeżeli nie, to będziesz musiał załatwić to korespondencyjnie.
  • Jeżeli kraj, w którym ukończyłeś studia, nie przystąpił do konwencja haskiej, to konieczna będzie legalizacja twojego dyplomu. Oznacza to najczęściej dwa etapy działania – najpierw potwierdzenie w odpowiednim ministerstwie lub agencji, a potem legalizację w konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej w kraju, w którym ukończyłeś studia. Aby sprawdzić, jaka procedura cię obowiązuje, skontaktuj się z polskim konsulatem.
img

2

Twoja fotografia

Przygotuj fotografię, która jest nowa i spełnia wymogi fotografii paszportowej: https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (oczywiście zasady te zna każdy salon fotograficzny). Chcemy wiedzieć, jak wyglądasz – być może za chwilę spotkamy się na rozmowie kwalifikacyjnej. Tego zdjęcia użyjemy też do przygotowania legitymacji doktoranta.
img

3

Rekomendacje od dwóch pracowników naukowych

Pokaż nam, z kim pracujesz lub pracowałeś w przeszłości. Poproś o opinię na twój temat i na temat twojego projektu dwóch badaczy, których cenisz. Jeden z nich ma być w przyszłości twoim promotorem. Poproś go, żeby zadeklarował to w swojej opinii. Drugi może być osobą, z którą już pracowałeś, na przykład twój promotor pracy magisterskiej albo szef twojego laboratorium.

zarządzenie nr 3-2024 – 2a – opinia opiekuna naukowego kandydata

zarządzenie nr 3-2024 – 3a – opinia dodatkowego nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego 2024

img

4

Twoje osiągnięcia naukowe i doświadczenie związane ze współpracą międzynarodową

Przygotowaliśmy prosty dokument, w którym wykażesz wszystkie swoje osiągnięcia naukowe, a także to, czy masz już międzynarodowe doświadczenie. Znajdziesz go tutaj:

zarządzenie nr 3-2024 – 4a – osiągnięcia-naukowe-i-działania-międzynarodowe-2024

img
return to top