Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zarejestruj się i prześlij wszystkie dokumenty do IRK

Rejestracja w systemie online odbywa się od 10 czerwca do 21 czerwca. System IRK nie jest doskonały, ale pozwoli Ci dostarczyć nam wszystkie dokumenty i informacje o Tobie. Do IRK wgrasz skany wszystkich dokumentów, które wcześniej przygotowałeś. Upewnij się, że możesz je zeskanować w dobrej jakości – w formie plików pdf.

Link do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):  https://irk2.us.edu.pl/en-gb

Uwaga – system IRK dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej będzie działać poprawienie od 10 czerwca.

img
Rejestracja podzielona jest na 4 grupy – wybierz tę, która odpowiada Twojej ścieżce:

  • obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
  • obszar nauk społecznych,
  • obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki,
  • rejestracja na projekty grantowe – jeżeli startujesz w oddzielnym konkursie na miejsce finansowane z grantu lub do programu „Doktorat wdrożeniowy”.
img
W trakcie rejestracji zapytamy Cię o dyscyplinę, w której chcesz się kształcić, i o numer ORCID (jeżeli jeszcze go nie masz – koniecznie zarejestruj się na platformie ORCID https://orcid.org/). Poprosimy Cię też o decyzję, w jakim języku ma się odbywać twoja rozmowa kwalifikacyjna i czy wybierasz formę on-line, czy wolisz przyjechać do Katowic (o ile będzie taka możliwość).
img
Przy rejestracji poprosimy cię też o opłatę rekrutacyjną. Wynosi ona 400 PLN, czyli około 99,78 USD US lub 93 EUR. Pracujemy nad ulepszeniem systemu opłat, ale na razie przyjmujemy tylko przelewy na polskie konto bankowe naszej uczelni. Sprawdź, czy można wykonać taki przelew z kraju, w którym przebywasz.
img
Jeżeli masz specjalne potrzeby edukacyjne lub potrzebujesz wsparcia w zakresie dostępności, bo na przykład jesteś osobą z niepełnosprawnością, pamiętaj że możesz poprosić nas o dostosowanie. Skontaktuj się z Agnieszką Filipowską, która jest Pełnomocnikiem ds. dostępności w Szkole Doktorskiej. Kontakt: biuro Szkoły Doktorskiej.
img
return to top