Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje o otwarciu naboru wniosków na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w ramach programu PROM.

Uprawnieni uczestnicy: doktoranci Uniwersytetu Śląskiego (studia doktoranckie i szkoły doktorskie), którzy nie ukończyli 40. roku życia.

W ramach projektu dopuszczalne są następujące typy mobilności:

  1. udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,
  2. pozyskiwanie materiałów do pracy doktorskiej/rozprawy,
  3. aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i Flash talk).

 

Cel wyjazdu: dowolny kraj, do którego możliwy jest wyjazd z Polski.

Czas trwania wyjazdu: od 5 do 30 dni (wliczając 2 dni podróży).

Czas trwania projektu: wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30 września 2020 r.

Finansowanie:

 1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
 2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
 3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium.

Terminy naboru: 22.11.2019-11.12.2019

Tryb naboru:

Nabór do projektu obywa się drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny:

Wersja polska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1128

Wersja angielska: https://formularze.us.edu.pl/form/index/1135

 

Wnioski podlegają ocenie formalnej w biurze projektu i merytorycznej, którą wykonuje komisja kwalifikacyjna oraz eksperci reprezentujący dyscyplinę naukową właściwą do danego wniosku. Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch ekspertów. Po dokonaniu wszystkich ocen sporządzana jest lista rankingowa, a z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie – o ile dopełnią wszystkich formalności – podpisywana jest umowa o finansowanie.

W projekcie zrealizowanych zostanie co najmniej 60 mobilności w formie wyjazdów doktorantów.

 

Szczegółowa informacja o projekcie PROM: prom@us.edu.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, pok. 406-40B

Tel. 32 359 2471 – 2473

 

Koordynator projektu: dr Ryszard Knapek

 

Załączniki:

Regulamin wyjazdów doktorantów w programie PROM

załącznik nr 1 do regulaminu – umowa beneficjenta z uczestnikiem

załącznik nr 2 do regulaminu – zakes danych do formularza aplikacyjnego on-line

załącznik nr 3 do regulaminu – zakes danych do merytorycznego sprawozdania z mobilności

załącznik nr 4 do regulaminu – stawki ryczałtowe

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top