Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Etap I - zgoda rektora (tylko podczas 2 poziomu zabezpieczeń COVID)

W przypadku poziomu zabezpieczeń COVID-19 na poziomie  2 (pomarańczowym) lub wyższym każdy doktorat i pracownik musi uzyskać indywidualną zgodę rektora na wyjazd zagraniczny. W związku z tym należy:

  1. Przygotować wniosek skierowany do Prorektora ds.współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Tomasza Pietrzykowskiego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie wyjazdu (np. w kontekście przygotowywanej rozprawy doktorskiej) oraz informację o bezpieczeństwie epidemiologicznym (odnośnie kraju i miejsca, do którego planuje się podróż). Informacja od organizatora (np. o przyjęciu na konferencję, zaproszenie na staż itp.) będzie dodatkową wartością w podaniu.
  2. Wniosek należy dostarczyć do biura Szkoły Doktorskiej osobiście lub w postaci skanu wysłanego na adres diana.pasek@us.edu.pl i prom@us.edu.pl.
  3. Dopiero po otrzymaniu informacji o zgodzie rektora (informacja mailowa z Działu Współpracy z Zagranicą lub ze Szkoły Doktorskiej) można realizować kolejne etapy.

Etap II - przygotowanie podróży (dane i dokumenty)

Na tym etapie należy potwierdzić termin wyjazdu i uzyskać informację od organizatora/gospodarza o możliwości przyjazdu, a w przypadku konferencji i szkoleń także o kosztach. Na wskazany w korespondencji z biurem Szkoły Doktorskiej adres doktorant przesyła następujące wstępnie wypełnione dokumenty (w formie edytowalnych plików):

Po przesłaniu dokumentów biuro Szkoły Doktorskiej kontaktuje się z w sprawie ustalenia terminu spotkania i podpisania wszystkich dokumentów.

Etap III - podpisanie dokumentów

Po przesłaniu dokumentów przez doktoranta biuro przygotowuje ostateczne dokumenty do podpisu. Pracownik biura prowadzący daną sprawę kontaktuje się z doktorantem i umawia termin podpisania dokumentów. Na tym etapie niezbędne jest przyjście doktoranta do biura Szkoły Doktorskiej.

Doktorant przynosi ze sobą wydrukowane następujące dokumenty:

Pozostałe dokumenty, w tym te przesłane wcześniej, drukuje biuro SD.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top