Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etap I - przygotowanie podróży (dane i dokumenty)

Na tym etapie należy potwierdzić termin wyjazdu i uzyskać informację od organizatora/gospodarza o możliwości przyjazdu, a w przypadku konferencji i szkoleń także o kosztach. Doktorant przesyła na adres email: diana.pasek@us.edu.pl następujące wstępnie wypełnione dokumenty (w formie edytowalnych plików):

Po przesłaniu dokumentów biuro Szkoły Doktorskiej kontaktuje się z w sprawie ustalenia terminu spotkania i podpisania wszystkich dokumentów.

Etap II - podpisanie dokumentów

Po przesłaniu dokumentów przez doktoranta biuro przygotowuje ostateczne dokumenty do podpisu. Pracownik biura prowadzący daną sprawę kontaktuje się z doktorantem i umawia termin podpisania dokumentów. Na tym etapie niezbędne jest przyjście doktoranta do biura Szkoły Doktorskiej.

Doktorant przynosi ze sobą wydrukowane następujące dokumenty:

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top