Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 7 (2/2022) – rozstrzygnięcie 25 maja 2022 r.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1. Magdalena Toboła-Feliks culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Przeprowadzenie właściwej procedury badawczej (1 etap działań) 1 600,00 zł
2. Paulina Kędzia-Wiśniewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Proofreading oraz językowa korekta specjalistyczna 725,00 zł
3. Jessica Kufa culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Tłumaczenie wniosku Preludium 1 000,00 zł
4. Daniel Stopa film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Montaż rough cut (wersji 52-minutowej) filmu dokumentalnego pt. „Kiosk”. 4 700,00 zł
5. Marta Szymańska history (historia) Korpus dyplomatów Władysława IV Wazy. Studium prozopograficzne – kwerenda źródłowa w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 660,00 zł
6. Marta Szymańska history (historia) Korpus dyplomatów Władysława IV Wazy. Studium prozopograficzne – badania archiwalne i biblioteczne (usługa Wypożyczalni Międzybibliotecznej) 980,00 zł
7. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Kultura pamięci starożytnego Rzymu w Rzymie współczesnym 4 990,16 zł
8. Marek Jurkowski history (historia) Wartość badań in situ w onomastyce na przykładzie ojkonimii Cesarstwa Rzymskiego 4 990,16 zł
9. Teresa Uchman linguistics (językoznawstwo) Korekta językowa artykułu 1 000,00 zł
10. Katarzyna Dziekan linguistics (językoznawstwo) Wyjazd na konferencję zagraniczną 5 000,00 zł
11. Bożena Turzyniecka literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda biblioteczna 3 500,00 zł
12. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Konsultacje naukowe z tutorem zewnętrznym – Doktorem Michałem Dobrzańskim (Uniwersytet Warszawski) 300,00 zł
13. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Analiza porównawcza stanowisk Schopenhauera i Poppera. Wniosek o fundusze na korektę językową opisu wniosku grantowego napisanego po angielsku 600,00 zł
14. Ewa Pierzchała biological sciences (nauki biologiczne) Analiza komputerowa nagrań głosów nietoperzy przestrzeni miejskiej 1 660,00 zł
15. Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Pozyskanie materiału badawczego – pluskwiaków z grupy Cimicomorpha (Insecta: Heteroptera) 4 473,16 zł
16. Anna Pompka biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ głodu i kadmu na glutation i enzymy detoksykacyjne w larwach Spodoptera exigua z linii kontrolnej i kadmowej 5 000,00 zł
17. Magdalena Biela biological sciences (nauki biologiczne) Opracowanie i implementacja modelu funkcjonalnego składu gatunkowego roślin rodzimych w systemie zielonego dachu na potrzeby kreowania miejskiej zielonej infrastruktury w ramach adaptacji do zmian klimatu 1 750,00 zł
18. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Wyjazdy terenowe w Tatry oraz na Orawę w celu pobrania materiału skalnego do dalszych badań. 3 019,56 zł
19. Natalia Janczewska Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Uzyskanie europejskiego certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych i samodzielne wykonanie nalotów fotogrametrycznych przy pomocy UAV 1 349,00 zł
20. Joanna Adamczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Konferencja naukowa w ramach Climate Week 2022 – Climate Change and Sustainability – Niemcy, Frankfurt nad Menem (1 – 3 wrzesień 2022) 5 000,00 zł
21. Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Korekta językowa publikacji naukowej 1 000,00 zł
22. Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Konsekwencje pożaru składowiska odpadów na niezabezpieczonym podłożu wysypiska – etap II 2 026,26 zł
23. Jakub Kucharczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Geologiczne prace terenowe w Reńskich Górach Łupkowych 4 367,00 zł
24. Daria Książak Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Geologiczne prace terenowe w Reńskich Górach Łupkowych oraz Turyngii 2 277,50 zł
25. Grzegorz Moś information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Udział w międzynarodowej konferecji naukowej IPMU 2022 oraz publikacja artykułu naukowego 5 000,00 zł
26. Krzysztof Grzanka physical sciences (nauki fizyczne) Corfu 2022 5 000,00 zł
27. Małgorzata Klimasz education (pedagogika) Korekta anglojęzycznego opisu i streszczeń projektu badawczego, będących częścią wniosku składanego w ramach konkursu PRELUDIUM 21 1 000,00 zł
28. Anna Orlińska education (pedagogika) Przeprowadzenie I etapu badań właściwych 703,20 zł
29. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Uczestnictwo czynne w zagranicznej konferencji naukowej – XXXVIIth International Congress on Law and Mental Health 5 000,00 zł
30. Anna Marian Rizzo law (nauki prawne) Czynny Udział w konferencji naukowej i publikacja artykułu 3 820,14 zł
31. Jakub Zwierzchowski law (nauki prawne) Konferencja naukowa i prezentacja referatu dot. III CZP 27/20 1 313,48 zł
32. Jeremiasz Kalus law (nauki prawne) Praca nad artykułem naukowym i wystąpieniem konferencyjnym (zadania II.4 i II.6) 3 400,00 zł
33. Jakub Zwierzchowski law (nauki prawne) Konferencja naukowa i prezentacja referatu dot. modelu ekologizacji prawa umów ChRL 3 616,29 zł
34. Illia Klinytskyi law (nauki prawne) Kwerenda Nr 1: praca ze źródłami, które nie są dostępne online w bibliotece Karlovy Univerzity v Praze (Uniwersytet Karola, Wydział Prawa i Administracji) 2 337,00 zł
35. Robert Łasa law (nauki prawne) Aplikacja grantowa (PRELUDIUM 21) 600,00 zł
36. Justyna Kania law (nauki prawne) korekta językowa (proofreading) wniosku granowego 1 000,00 zł
37. Barbara Bieniek political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Proofreading 2 000,00 zł
38. Barbara Bieniek political science and public administration (nauki o polityce i administracji) Reality or fantasy? Serbian chances of having a monarchy back in the 21st-century 474,96 zł
39. Paulina Wardawy psychology (psychologia) Proofreading wniosku grantowego 1 000,00 zł
40. Katarzyna Pypno psychology (psychologia) Proofreading 1 000,00 zł
41. Klara Bełza sociology (nauki socjologiczne) Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej 765,00 zł

return to top