Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

Załącznik 1 skierowanie studenta na praktykę_

Załącznik 2 oświadczenie studenta_

Załącznik 3a ramowy program MJEPIW przedszkole

Załącznik 3b ramowy program ReP i OWiTP

Załącznik 3cramowy program praktyk ped.specj_edukacja włączająca

Załącznik 3d ramowy program praktyk ped.specj_praktyka specjalnościowa

Załącznik 3e ramowy program Arteterapia

Załącznik 4 ramowy program MJEPIW klasy I-III

Załącznik 5a porozumienie zawód nauczyciel

Załącznik 5b porozumienie inne placówki

Załącznik 6a opinia opiekuna w placówce MJEPIW

Załącznik 6b opinia opiekuna w placówce Pedagogika oraz Pedagogika specjalna

Załącznik 6c opinia opiekuna w placówce Arteterapia

Załącznik 7 raport z przebiegu praktyki_

Załącznik 8 wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy_

Załącznik 9 schemat zapisu hospitacji

Załącznik 10 praktyka śródroczna raport Pedagogika oraz Pedagogika specjalna

return to top