Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

Karta Zaliczenia Praktyk Asystenckich Pedagogika Specjalna

Załącznik 1 skierowanie studenta na praktykę_

Załącznik 2 oświadczenie studenta_

Załącznik 3a ramowy program MJEPIW przedszkole

Załącznik-3b-ramowy-program-ReP-i-OWiTP-4-1 (1)

Załącznik-3cramowy-program-praktyk-ped.specj_edukacja-włączająca

Załącznik-3d-ramowy-program-praktyk-ped.specj_praktyka-specjalnościowa

Załącznik 3e ramowy program Arteterapia

Załącznik 4 ramowy program MJEPIW klasy I-III

Załącznik 5a porozumienie zawód nauczyciel

Załącznik 5b porozumienie inne placówki

Załącznik 6a opinia opiekuna w placówce MJEPIW

Załącznik-6b-opinia-opiekuna-w-placówce-Pedagogika-oraz-Pedagogika-specjalna

6c opinia opiekuna w placówce Arteterapia

Załącznik 7 raport z przebiegu praktyki_

Załącznik 8A wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy PEDAGOGIKA (OWiTP, ReP)

Załącznik 8B wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Załącznik 8C wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy PEDAGOGIKA SPECJALNA po III r.

Załącznik 8D wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy PEDAGOGIKA SPECJALNA po IV r.

Załącznik 9 schemat zapisu hospitacji

Załącznik 10 praktyka śródroczna raport Pedagogika oraz Pedagogika specjalna

return to top