Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Praktyki - Przedsiębiorczość

Projekt

„Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”ankieta

 

UWAGA!

 

Z dniem 26. marca 2021 r. wchodzi w życie NOWY Regulamin odbywania praktyk studenckich
Pismo okólne_dla kierunku Przedsiębiorczość

Ważne: praktyki rozpoczęte i niezakończone przed tym dniem
realizowane są na dotychczasowych zasadach.

 

Nowy adres e-mail, na który należy przesyłać dokumentację dotyczącą chęci odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość to: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl.

Obowiązujący format pliku: PDF.

 

 1. Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość

Opiekunem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość jest dr Mateusz Żaba

Dyżur Opiekuna odbywa się 13.00-14.30 w pokoju 1.23.

W związku z obowiązującym obecnie w UŚ statusem zabezpieczeń COVID-19 zaleca się kontakt elektroniczny: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

 

 1. Wymiar praktyk

Zgodnie z siatką studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze:

Przedsiębiorczość stacjonarna I stopnia

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 lub wcześniej są zobowiązani do odbycia praktyk w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin.

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 4 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 5 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin

Przedsiębiorczość niestacjonarna I stopnia

studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 6 w wymiarze 320 godzin

W celu sprawnego zaliczenia praktyki zawodowej zaleca się przedłożenie raportu z odbytej praktyki niezwłocznie po jej realizacji.

 

 1. Dokumentacja

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów (w formacie PDF):

– inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),

– potwierdzających odbycie praktyki (porozumienie, raport), u Opiekuna w godzinach dyżurów, w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.25 (I piętro) w godzinach urzędowania lub elektronicznie (obecnie zalecane) na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

Składanie uzupełnionych indeksów nie jest obowiązkowe.

Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona tradycyjnie u Opiekuna praktyk lub w pokoju 1.25 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia. Dokument podpisany przez Opiekuna, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć w Dziekanacie.

Zaliczenie praktyki na podstawie kompletu dokumentów potwierdzających jej odbycie złożonych elektronicznie zostanie odnotowane w systemie USOS (w komentarzach do statusu zaliczenia). W przypadku braków w dokumentacji Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę. Pamiętaj, by jej profil był zgodny z kierunkiem studiów. Nie masz pomysłu? Patrz pkt. 10
 1. Ustal terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji
 2. Pobierz niezbędne dokumenty (patrz: pkt. 9)
 • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
 • skierowanie na praktykę
 • oświadczenie

a następnie:

WYDRUKUJ, UZUPEŁNIJ i PRZEŚLIJ w formacie „PDF” (dotyczy: porozumienia i skierowania) na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl w celu uzyskania podpisu Opiekuna

 1. Skan dokumentów w formacie „PDF” podpisany przez Opiekuna studenckich praktyk zawodowych zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.25. Pamiętaj, by zaznaczyć w mailu preferowaną formę odbioru dokumentów.
   
 2. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
   
 3. Po zakończeniu praktyki przygotuj raport z jej przebiegu (patrz pkt. 9).

Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana.

Przedłożenie raportu powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia praktyki.

Prosimy, by na raporcie w prawym górnym rogu wpisać numer albumu.

Komplet dokumentów (uzupełniony raport z odbytej praktyki wraz z porozumieniem) prześlij następnie w formacie „PDF” na adres przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl, albo zgłoś się na dyżur do Opiekuna praktyk lub do Biura w celu uzyskania zaliczenia praktyki.

Jeśli chcesz także uzyskać wpis w indeksie (nieobowiązkowe) – uzupełnij go na stronie 82 i złóż u Opiekuna, w Biurze lub dziekanacie.

 

 1. Uczysz się i jednocześnie pracujesz?

Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach akademicki opiekun praktyk zawodowych może wyrazić zgodę na zrealizowanie praktyki w ramach pracy zawodowej, udziału w obozie naukowo-badawczym lub na innej podstawie, o ile jest ona zgodna z profilem kształcenia na kierunku studiów oraz pozwoli osiągnąć przez studentkę/studenta określone programem studiów efekty uczenia się.

W tym celu należy przedłożyć Opiekunowi praktyk podpisane uprzednio przez Twojego pracodawcę porozumienie o organizacji praktyki oraz uzupełniony raport z jej odbycia.

Studenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są natomiast do przedłożenia Opiekunowi praktyk: uzupełnionego przez siebie porozumienia, oświadczenia o realizacji w ramach prowadzonej działalności efektów uczenia się przewidzianych dla kierunku przedsiębiorczość, wydruku z CEIDG oraz raportu z odbycia praktyki.

Pamiętaj, by w prawym górnym rogu raportu wpisać numer albumu.

Wskazane dokumenty w formacie „PDF” należy przesłać na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl, w tytule wiadomości dopisując „zaliczenie pracy zawodowej”.

 

 1. Dla upewnienia się, że wszystko właściwie zrozumiałaś/łeś – zapoznaj się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Studentów WPiA UŚ.

Regulamin-Praktyk-Studenckich_WPiA_22.02.2021

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 22-06-2020 Rektora UŚ określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

Zarządzenie 92/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

 

 1. Dokumenty do pobrania:

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – przedsiębiorczość I stopnia

skierowanie na praktykę – przedsiębiorczość I stopnia

Oświadczenie dla pracodawcy

 

Raport z przebiegu praktyki zawodowej

Formularz oceny praktyki zawodowej

 

 1. Oferta Praktyk oraz Pracy

http://bk.us.edu.pl/pracodawca/baza-ofert-i-cv-dla-pracodawcow

https://www.facebook.com/Praktyki-Prawo-Administracja-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-Praca-WPiA-U%C5%9A-110836640449352

https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/praktyki-i-praca

 

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 12.00-17.00

Środa: Nieczynne

Czwartek: 11.00-15.00

Piątek: 11.00-14.00

Sobota 7.30-13.00 soboty zjazdowe

return to top