Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Zgodnie z siatką studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze:

Przedsiębiorczość stacjonarna I stopnia

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 lub wcześniej są zobowiązani do odbycia praktyk w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin.

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2019/2020 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 4 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 5 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin

 

Przedsiębiorczość niestacjonarna I stopnia

studenci rozpoczynający studia od cyklu 2018/2019 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 6 w wymiarze 320 godzin

Koordynatorem ds praktyk na kierunku przedsiębiorczość jest dr Magdalena Półtorak

e-mail magdalena.poltorak@us.edu.pl

 

Oferta Praktyk oraz Pracy dotyczy wszystkich Studentów.Link

 

Program praktyk studenckich – wzór
Regulamin Praktyk Studenckich
Oswiadczenie praktyki
Porozumenie praktyki PRZ Ist.
Raport z przebiegu praktyki
SKIEROWANIEA PRZ
Zaliczenie pracy zawodowej

return to top