Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Zgodnie z siatką studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze 600 godzin.

Koordynator ds. praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość jest
Pan dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ – dyżur zgodnie z ogłoszeniem na stronie internetowej Wydziału

WAŻNA INFORMACJA! Studenci, chcący uzyskać wpis do indeksu z odbytych praktyk, lub podpisy na skierowaniu i porozumieniu (na etapie rozpoczynania praktyki) mogą składać komplet dokumentów inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie) lub potwierdzających odbycie praktyki (sprawozdanie wraz z indeksem) do Dziekanatu Przedsiębiorczości pokój 1.25 w godzinach urzędowania.

Oferta Praktyk oraz Pracy dotyczy wszystkich Studentów. Link

oswiadczenie

Porozumienia-w-sprawie-praktyk

praktyki_raport

Program praktyk studenckich – wzór

Regulamin Praktyk Studenckich

skierowanie

wniosek_o_zaliczenie-1

Zarządzenie-Rektora-w-sprawie-organizowania-studenckich-praktyk-zawodowych

return to top