Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czasopismo „Edukacja Międzykulturowa”

1. Idea publikowania czasopisma/ The idea of publishing a jo(...) 1. Idea publikowania czasopisma/ The idea of publishing a journal

1. Idea publikowania czasopisma – About us

2. Rada naukowa czasopisma/ Scientific board of journal 2. Rada naukowa czasopisma/ Scientific board of journal

2. Rada naukowa czasopisma – Scientific board of journal

3. Zespół redakcyjny czasopisma/ Editorial board of journal 3. Zespół redakcyjny czasopisma/ Editorial board of journal

3. Zespół redakcyjny czasopisma – Editorial board of journal

4. Lista recenzentów czasopisma/ List of reviewers 4. Lista recenzentów czasopisma/ List of reviewers

4. Lista recenzentów czasopisma – List of reviewers – 21.06.2023

5. Informacja dla Autorów/ Information for the authors 5. Informacja dla Autorów/ Information for the authors

5. Informacje dla Autorów – Information for the authors

5A. Informacje dla Autorów – Wymagania redakcyjne – Guidelines for authors

5B. Informacje dla Autorów – Oświadczenie o oryginalności tekstu – Statement of the originality of the text

5C. Informacje dla Autorów – Procedura recenzowania artykułów – Reviewing procedure

5D. Informacje dla Autorów – Formularz recenzji – Review sheet

5E. Informacje dla Autorów – Zapora – Firewall

5F. Informacje dla Autorów – Wymagania redakcyjne dla tłumaczy i autorów przygotowujących teksty w języku angielskim – Guidelines for translators (and authors writing in English)

6. Wydawcy czasopisma/ Publishers of the journal 6. Wydawcy czasopisma/ Publishers of the journal

6. Wydawcy czasopisma – Publishers of the journal

7. Adres redakcji/ Editor's address 7. Adres redakcji/ Editor's address

7. Adres redakcji – Editor’s address

9. Archiwum/ Archives 9. Archiwum/ Archives

Edukacja Międzykulturowa 2023, nr 1 (20)

Edukacja Międzykulturowa 2022, nr 4 (19)

Edukacja Miedzykulturowa 2022, nr 3 (18)

Edukacja Międzykulturowa 2022, nr 2 (17)

Edukacja Międzykulturowa 2022, nr 1 (16)

Edukacja Międzykulturowa 2021, nr 2 (15)

Edukacja Międzykulturowa 2021, nr 1 (14)

Edukacja Międzykulturowa 2020, nr 2 (13)

Edukacja Międzykulturowa 2020, nr 1 (12)

Edukacja Międzykulturowa 2019, nr 2 (11)

Edukacja Międzykulturowa 2019 nr 1 (10).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018 nr 2 (9).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018, nr 1 (8).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 2 (7).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 1 (6).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2016, nr 5.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2015, nr 4.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2014, nr 3.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2013, nr 2.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2012, nr 1.pdf

10. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”(...) 10. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”/ List of works published in the series ”Intercultural Education”

return to top