Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauki teologiczne: teologia. Wydział Teologiczny

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych

Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych, utworzone zarządzeniem nr 14 Rektora UŚ z dnia 26 lutego 2009 r., prowadzone w Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach w trybie stacjonarnym, skierowane są do szerokiego grona kandydatów: osób świeckich, zakonnych i duchownych. Program i organizacja studiów doktoranckich odpowiada wymaganiom prawa państwowego (Prawo o szkolnictwie wyższym) jak i kościelnego.

Zgodnie z art. 49 § 1 Konstytucji Apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 27 grudnia 2017 r. doktoranci Wydziału Teologicznego UŚ, w ramach toku studiów, mają możliwość uzyskania kościelnego stopnia naukowego licentia in sacra theologia (licencjat kanoniczny), wymaganego do otwarcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk teologicznych.

return to top