Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

II Kongres Historyków Języka

23.09.2022 - 10:38, aktualizacja 26.09.2022 - 09:20
Redakcja: mn

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 27–28 czerwca 2023 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Pomysłodawcami i organizatorami tego wydarzenia naukowego są pracownicy Instytutu Językoznawstwa (dawniej skupieni w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej).

Ideą Kongresu jest namysł nad problemami odnoszącymi się do opisu i interpretacji zjawisk historycznych lub mających swoje źródła w historii języka. Planowane spotkanie po raz drugi stanie się platformą dyskusji nad dokonaniami naukowymi dyscypliny, refleksji nad kondycją językoznawstwa diachronicznego, jego możliwości, ograniczeń i miejsca we współczesnej lingwistyce.

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka.

Członkami Komitetu Organizacyjnego II KHJ są:

prof. dr hab. Magdalena Pastuch

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ

dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ

dr Kinga Wąsińska

dr Beata Kiszka-Pytel

Komitet Naukowy II KHJ tworzą uznani językoznawcy:

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, przewodnicząca)

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Władysława Bryłowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Marek Cybulski (Uniwersytet Łódzki)

Warto przypomnieć, że I Kongres Historyków Języka odbywał się w dniach 13–15 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyli w nim lingwiści reprezentujący różne ośrodki naukowe – dwadzieścia trzy krajowe i kilka zagranicznych. Pokłosiem obrad i pamiątką ze spotkania jest publikacja zatytułowana Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 724).

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej KHJ.

3 grzbiety książek, na których znajdują się informacje dotyczące II Kongresu Historyków Języka
return to top