Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKU
FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

 

dr hab. Zbigniew Feliszewski, prof. UŚ – przewodniczący (dyrektor kierunku)

dr Mariusz Jakosz, prof. UŚ – zastępca dyrektora kierunku

 

dr hab. Iwona Wowro, prof. UŚ –  przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny językoznawstwo, wskazana przez dyrektora Instytutu Językoznawstwa

dr hab. Nina Nowara-Matusik, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny literaturoznawstwo wskazana przez dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa

dr Marzena Będkowska-Obłąk – specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli

dr hab. Małgorzata Płomińska – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Grażyna Krupińska – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Wacław Miodek – przedstawiciel pracowników dydaktycznych

mgr Adam Wojtczak – przedstawiciel pracowników dydaktycznych

Adam Pochopień – przedstawiciel studentów studiów I stopnia

Dominika Olszanicka – przedstawicielka studentów studiów II stopnia

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

dr Marcin Tyslik – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach

mgr Mirosław Bienioszek – Konsul Honorowy Republiki Austrii w Mikołowie

return to top