Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
SZTUKA PISANIA
TWÓRCZE PISANIE I MARKETING WYDAWNICZY
MEDITERANISTYKA
FILOLOGIA KLASYCZNA

 

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – przewodniczący (dyrektor kierunku)

dr Anna Szczepaniak – zastępca dyrektora

dr Mikołaj Marcela – zastępca dyrektora

 

dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny literaturoznawstwo wskazany przez dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa

dr hab. Monika Ładoń – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny literaturoznawstwo wskazana przez dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa

dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Dariusz Nowacki, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Jan Kucharski, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Przemysław Piwowarczyk – przedstawiciel dyscypliny z osiągnięciami dydaktycznymi

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników dydaktycznych

Maria Szczepańska –  przedstawicielka studentów studiów I stopnia (sztuka pisania)

lic. Nikola Wiśniewska – przedstawicielka studentów studiów II stopnia (twórcze pisanie)

Anna Nowok – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (filologia klasyczna)

lic. Julia Rok – przedstawicielka studentów studiów II stopnia (filologia klasyczna)

Anna Ptak – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (mediteranistyka)

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

Anna Cieplak – pisarka, animatorka kultury

dr hab. Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej

return to top