Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
FILOZOFIA
KOGNITYWISTYKA
DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING

 

dr Magdalena Wołek – przewodnicząca (dyrektorka kierunku)

dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ – zastępczyni dyrektorki, zastępczyni przewodniczącej rady

dr Szymon Makuła – zastępca dyrektorki, zastępca przewodniczącej rady

 

prof. dr hab. Bogdan Dembiński – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny filozofia, wskazany przez dyrektora   Instytutu Filozofii

prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek

dr hab. Dariusz Bęben, prof. UŚ

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny filozofia, wskazana przez dyrektora Instytutu Filozofii

dr hab. Krzysztof A. Wieczorek, prof. UŚ

dr Maria Niemczuk-Misala

dr Dariusz Olesiński

dr Piotr Paszek

dr Grażyna Wilczek

mgr Beata Wolfigiel

 

mgr Dominika Burzyńska – przedstawicielka studentów II stopnia (kognitywistyka)

lic. Robert Jakubczak – przedstawiciel studentów II stopnia (doradztwo filozoficzne i coaching)

lic. Przemysław Starowicz – przedstawiciel studentów II stopnia (filozofia)

Piotr Frelke – przedstawiciel studentów I stopnia (doradztwo filozoficzne i coaching)

Hanna Góźdź – przedstawicielka studentów I stopnia (kognitywistyka)

Kinga Kopka – przedstawicielka studentów II stopnia (filozofia)

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

dr hab. n. med. Krzysztof Krysta – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM, Ordynator oddziału dla pacjentów
z podwójną diagnozą Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach

dr Tomasz Dreinert – X Liceum Ogólnokształcące im.I.J. Paderewskiego w Katowicach

dr Monika Polaczek – filozof, dyplomowany coach

dr Katarzyna Szmaglińska – filozof, psychoterapeuta

mgr Julian Strzałkowski – absolwent kierunku DFiC, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego

return to top