Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
ARCHITEKTURA INFORMACJI

 

dr Karol Makles – przewodniczący (dyrektor kierunku)

dr Anna Matysek – zastępca przewodniczącego

 

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny nauka o kulturze i religii wskazana przez dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze

dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Małgorzata Gwadera – przedstawicielka pracowników dydaktycznych

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta – specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli

dr Paweł Sarna – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny pomocniczej (nauki o komunikacji społecznej i mediach)

dr Izabela Swoboda – przedstawicielka pracowników dydaktycznych

przedstawiciel/ka studentów studiów I stopnia (informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

lic. Martyna Tymkiewicz – przedstawicielka studentów studiów II stopnia (informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Weronika Zaczek – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (architektury informacji)

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

dr hab. Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej

dr Bogumiła Warząchowska – pracownik Biblioteki Niemieckiej UŚ

return to top