Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA
KOMUNIKACJA CYFROWA
LOGOPEDIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

 

dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ – przewodnicząca (dyrektorka kierunku)

dr Wioletta Wilczek – zastępczyni dyrektorki kierunku

dr Wioletta Hajduk-Gawron – zastępczyni dyrektorki kierunku

 

prof. dr hab. Jacek Warchala – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny językoznawstwo wskazany przez dyrektora Instytutu Językoznawstwa

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny nauki o kulturze i religii wskazana przez dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze

dr hab. Romuald Cudak, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych dyscypliny literaturoznawstwo wskazany przez dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – specjalistka w zakresie kształcenia nauczycieli

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych

dr hab. Michał Mierzwa, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – przedstawicielka pracowników dydaktycznych

dr Marta Margiel – przedstawicielka pracowników dydaktycznych

Szymon Nitka – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (komunikacja  promocyjna i kryzysowa)

lic. Wiktor Dąbrowski – przedstawiciel studentów studiów II stopnia (komunikacja promocyjna i kryzysowa)

Alicja Palka – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (komunikacja cyfrowa)

Nicola Durczok – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (logopedia)

Julia Pawicka – przedstawicielka studentów studiów I stopnia (międzynarodowe studia polskie)

lic. Paulina Senior – przedstawicielka studentów studiów II stopnia (międzynarodowe studia polskie)

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym:

mgr Małgorzata Stanasiuk-Mordalska – TMD Exhibitions Sp. z o.o.

dr Małgorzata Tkacz-Janik – Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

return to top