Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024 - podstawa prawna

Zasady przyznawania zwiększenia stypendium określa „Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia rektora nr 153/2023, wraz z załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu.

Link do zarządzenia: https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/6748/5/ (wymaga logowania – wybrać logowanie anonimowe).

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w UŚ w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej

załącznik nr 1 do załącznika nr 3 – Kryteria oceny osiągnięć doktorantów

załącznik nr 2 do załącznika nr 3 – Kryteria zakwalifikowania dorobku doktorantów w dziedzinie sztuki do wyższych kategorii punktowych

return to top