Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Nauk Przyrodniczych

Geografia

Rodzaj i system studiów:

 • studia I stopnia stacjonarne
 • studia II stopnia stacjonarne

Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania prawidłowości funkcjonowania środowiska geograficznego oraz zjawisk społeczno-ekonomicznych i kulturowych w przestrzeni i czasie. Odkrywają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych, poznają nowoczesne metody kartograficznego obrazowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych oraz (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka. Ze względu na to, że Śląsk jest obszarem wysoko zurbanizowanym i uprzemysłowionym, istotne miejsce zajmują studia nad regionem. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty społeczne i humanistyczne, bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (do wyboru). Integralną częścią studiów są ćwiczenia laboratoryjne oraz zajęcia terenowe, odbywające się w miesiącach wakacyjnych w Polsce i za granicą. Na studiach licencjackich można uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach tzw. specjalności nauczycielskiej.

Specjalności (studia II stopnia):

 • gis, teledetekcja, zastosowania geodezji
 • klimatologia
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • rekonstrukcja środowiska geograficznego
 • zintegrowane gospodarowanie środowiskiem
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka turystyczna
 • turystyka międzynarodowa
 • eksploracja obszarów polarnych i górskich
 • nauczycielska
 • geographic information systems

Nowa specjalność - geographic information systems

return to top