Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Najnowsze publikacje

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Österreichische Post AG (C-300/21): Non-Material Damages for GDPR Breach: Jagielska Monika, Jagielski Mariusz

  Österreichische Post AG (C-300/21): Non-Material Damages for GDPR Breach /Jagielska Monika, Jagielski Mariusz, Revue européenne de droit de la consommation (Ed. bilingue. Imprimé), 2024, nr 1, s.155-162 Publikacja nawiązuje do wyroku TSUE z dnia 4 maja 2023 r. UI v. Österreichische Post AG (C-300/21), w którym Trybunał po raz pierwszy bezpośrednio zastanawia się nad reżimem...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Komentarz] red. nauk. Dominik Lubasz, Monika Namysłowska: Akt o usługach cyfrowych. Komentarz

  Akt o usługach cyfrowych. Komentarz, red. nauk. Dominik Lubasz, Monika Namysłowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024, ISBN: 978-83-8358-336-5 Akt o usługach cyfrowych jest odpowiedzią na nowe zagrożenia i wyzwania związane z rozpowszechnianiem nielegalnych treści w internecie. Komentarz wskazuje kierunki wykładni rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 ułatwiające wdrożenie przepisów przez podmioty zobowiązane (przede wszystkim...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Opracowanie] Katarzyna Grzybczyk: Azjatycki soft power a prawo własności intelektualnej

Azjatycki soft power a prawo własności intelektualnej, Katarzyna Grzybczyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024, ISBN: 978-83-8358-319-8 Soft power jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia wiodącej pozycji przez państwa azjatyckie. Jest to międzynarodowa wymiana kulturalna, współpraca i dyplomacja kulturalna, pomoc gospodarcza i technologiczna, wszystko to co buduje pozytywny wizerunek kraju i zainteresowanie obcokrajowców. Soft power polega...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Księga okolicznościowa] red. nauk. Grzegorz Łaszczyca: Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana

Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, red. nauk. Grzegorz Łaszczyca, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2024, ISBN: 978-83-8358-391-4 Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w stanie spoczynku, przygotowana z okazji 70-tych urodzin Profesora, jest zbiorem kilkudziesięciu tekstów poświęconych problematyce...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Komentarz] red. nauk. Agnieszka Ziółkowska, autorzy: Michał Cyndel, Dorota Fleszer, Paweł Gacek, Anna Gronkiewicz, Mariusz Jagielski, Grzegorz Krawiec, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Barbara Palenik, Ewa Pierzchała, Leszek Pietraszek, Olga Sitarz, Magdalena Strożek-Kucharska, Robert Suwaj, Dorota Sylwestrzak, Joanna Wyporska-Frankiewcz, Agnieszka Ziółkowska: Ochrona informacji niejawnych. Komentarz

  Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, red. nauk. Agnieszka Ziółkowska, autorzy: Michał Cyndel, Dorota Fleszer, Paweł Gacek, Anna Gronkiewicz, Mariusz Jagielski, Grzegorz Krawiec, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Barbara Palenik, Ewa Pierzchała, Leszek Pietraszek, Olga Sitarz, Magdalena Strożek-Kucharska, Robert Suwaj, Dorota Sylwestrzak, Joanna Wyporska-Frankiewcz, Agnieszka Ziółkowska, Wolters Kluwer Polska, 2024, ISBN: 978-83-8358-279-5 Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] red. Bartosz Kucia, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll: Shaping the status of heirs by contractual components under the Polish and German inheritance law. Comparative challenges and the perspective of approximation of legal systems

Shaping the status of heirs by contractual components under the Polish and German inheritance law. Comparative challenges and the perspective of approximation of legal systems, red. Bartosz Kucia, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Ewa Rott-Pietrzyk, Fryderyk Zoll, V&R unipress, Göttingen, Universitätsverlag Osnabrück, Osnabrück, 2023, ISBN 9783737015943 The contributions focus on succession and obligation law norms shaping the legal...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Magdalena Habdas: Compensating Landowners in the Vicinity of Airports. A Comparative Study of the Neighbour Conflict

Compensating Landowners in the Vicinity of Airports. A Comparative Study of the Neighbour Conflict, Magdalena Habdas, Routledge, London, 2023, ISBN 9781032304076 The purpose of this book is to consider the neighbour conflict arising between airports and neighbouring owners of land, particularly with residential uses, as well as to assess the existing solutions applied to manage or...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek: Principles of Polish Criminal Procedure

Principles of Polish Criminal Procedure, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Bloomsbury Publishing, 2023, ISBN 9781509950775 Little is available in English on the procedural aspects of the Polish criminal justice system and the tenets of its criminal process. This authoritative new work addresses this gap. It sets out an analysis of the founding principles, its main phases...

Kategorie: Publikacje
więcej

Marlena Drapalska-Grochowicz: Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym

Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym, Marlena Drapalska-Grochowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2023, ISBN 9788322643273 Jak pisał Martin Heidegger, „w jestestwie tkwi istotowa skłonność ku bliskości”. Wyjaśnienie, co oznacza owa skłonność, nie należy jednak do łatwych zadań. Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie bliskości w prawie...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Barbara Mikołajczyk: Social Inclusion for Older Persons and Human Rights Law. The Potential for Universal and European Instruments

Social Inclusion for Older Persons and Human Rights Law. The Potential for Universal and European Instruments, Barbara Mikołajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2023, ISBN 9788322643860 This book aims to verify whether international law, of which international human rights law is a huge branch, can contribute to improving the situation of excluded older people. In its...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Katarzyna Kamińska: Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu, Katarzyna Kamińska, Wolters Kluwer, Warszawa, 2022, ISBN 9788382865554 Książka prezentuje kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących pieczy naprzemiennej w polskiej nauce prawa. Instytucja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki prawa, ma wymiar krajowy i międzynarodowy. Autorka dokonała inwentaryzacji rozwiązań przewidzianych w zagranicznych porządkach prawnych, przeanalizowała ich podstawowe...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Paulina Gwoździewicz-Matan: Umowy w działalności muzeów. Zagadnienia publicznoprawne

Umowy w działalności muzeów. Zagadnienia publicznoprawne, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2022, ISBN 9788382065206 Umów w działalności muzeów nie można analizować bez uwzględnienia szerszego kontekstu, jakim jest regulacja publicznoprawna. Nie chodzi tu jedynie o wpływ przepisów prawa publicznego na samą treść umowy, czyli na możliwość kształtowania praw i obowiązków stron. Działanie ius publicum objawia się także...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Zbiór referatów] red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała: Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II], red. Dorota-Łobos-Kotowska, Paweł Gała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2022, ISBN 9788322641187 Publikacja zatytułowana Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego II stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Artykuły odnoszą się zarówno do klasycznego prawa rolnego, które reguluje zasady...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Opracowanie] Katarzyna Grzybczyk: Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej

Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej, Katarzyna Grzybczyk, Wolters Kluwer, Warszawa, 2022, ISBN: 9788382869569 Publikacja pokazuje aspekty własności intelektualnej związane z produkcją najbardziej znanych alkoholi na świecie. Każdy z rozdziałów przedstawia historię wytwarzania, a także naruszeń praw producentów i ochrony m.in. szampana, whisky, sake, rumu i tequili. Regulacje prawne kojarzone z alkoholem najczęściej dotyczą podatków...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Roman Marchaj: Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji: studium prawnoporównawcze

Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji : studium prawnoporównawcze, Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Roman Marchaj. Stan prawny na 20 stycznia 2023 r.Warszawa : Wolters Kluwer, 2023, ISBN 9788383281773 Autorzy w sposób kompleksowy omawiają problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem związku metropolitalnego w Polsce (na przykładzie województwa śląskiego) i metropolii we Francji...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Michał Grudecki: Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna

Michał Grudecki: Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. ISBN: 978-83-8328-475-0 W publikacji omówiono odpowiedzialność zarówno karną, jak i dyscyplinarną za nieetyczne oraz sprzeczne z normami prawa autorskiego i karnego zjawiska ghostwritingu i guest authorship. Z publikacji czytelnik dowie się: czym różni się ghostwriting od guest authorship oraz jakie są rodzaje...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Opracowanie] Irena Lipowicz: Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy. System prawa samorządu terytorialnego. T. 3

Samodzielność samorządu terytorialnego – granice i perspektywy. Redakcja naukowa Irena Lipowicz. System prawa samorządu terytorialnego. T. 3. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. 912 s. ISBN 978-83-8328-169-8 Trzeci tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia granic i perspektyw samodzielności samorządu terytorialnego, w tym m.in.: nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, kontrola administracyjna oraz kontrola zarządcza, kierownictwo w...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Anna Wierzbicka: Mandat radnego – prawa, obowiązki, ograniczenia

Anna Wierzbica: Mandat radnego – prawa, obowiązki, ograniczenia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. 356 s. ISBN 978-83-8328-574-0. Seria: Monografie – Wolters Kluwer Polska. W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych, obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Malusecka, Wojciech Szczepan Staszewski: Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych

Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych. Redakcja: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Malusecka, Wojciech Szczepan Staszewski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2022. 294 s. ISBN: 978-83-8291-764-2. Seria: Monografie Prawnicze. Na merytoryczną zawartość oddawanej w ręce Czytelników publikacji składa się wiele zagadnień związanych z wyzwaniami stojącymi przed prawem międzynarodowym. Część pierwsza, zatytułowana Ochrona praw człowieka wyzwaniem społecznym współczesnego prawa międzynarodowego...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Sławomir Piekarczyk, Sławomir Tkacz: Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa

Sławomir Piekarczyk, Sławomir Tkacz: Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2023. 176 s. ISBN 978-83-226-4270-2. Termin „wykładnia autentyczna” rozumiany zazwyczaj jako wykładnia o mocy powszechnie wiążącej dokonywana przez organ, który dany przepis ustanowił. Z reguły wskazuje się, że ma ona niewielki wpływ na praktykę prawniczą. Zdaniem autorów w praktyce wykładnia...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Marek Suska: Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego

Marek Suska, Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2023. 352 s. ISBN 978-83-226-4283-2. Interpretatorzy prawa zakładają m.in., że prawodawca konsekwentnie stosuje pojęcia na przestrzeni całego aktu prawnego (zakaz wykładni synonimicznej/homonimicznej) czy że nie wprowadza do tekstu żadnych zbędnych fragmentów (zakaz wykładni per non est). Czy tego rodzaju założenia interpretatorów trafnie odzwierciedlają...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Opracowanie] Grzegorz Łaszczyca, Wojciech Piątek: System Prawa Sądownictwa Administracyjnego, T. 1: Zagadnienia ogólne

System Prawa Sądownictwa Administracyjnego, T. 1: Zagadnienia ogólne. Redakcja: Grzegorz Łaszczyca, Wojciech Piątek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. 1048 s. ISBN 978-83-8328-614-3. Seria: System prawa. Pierwszy tom Systemu Prawa Sądownictwa Administracyjnego jest punktem odniesienia dla dalszych badań o istocie sądownictwa administracyjnego. Obejmuje on zagadnienia ogólne: natury konstytucyjnej, prawnoporównawczej, prawnoustrojowej oraz proceduralnej, w odniesieniu do zasad...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora: Społeczny wymiar gospodarki rynkowej

Społeczny wymiar gospodarki rynkowej. Redakcja: Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2023. 344 s. ISBN: 978-83-8291-912-7. Seria: Monografie Prawnicze. Publikacja ma na celu przedstawienie regulacji determinujących prowadzenie działalności gospodarczej w ujęciu teoretycznoprawym oraz sformułowanie wniosków i postulatów pod adresem ustawodawcy. Monografia może stanowić wartościowe źródło wiedzy o istniejących problemach związanych z prowadzeniem działalności...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Komentarz] Redakcja naukowa Bogdan Dolnicki: Samorząd województwa. Komentarz

Samorząd województwa. Komentarz. Bogdan Dolnicki (red. nauk.). Jakub Bryła, Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Roman Marchaj, Czesław Martysz, Anna Wierzbica (zespół). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. 716 s. ISBN 978-83-8328-788-1. Seria: Komentarze Praktyczne. Ustawa o samorządzie województwa reguluje zakres działania samorządów, kompetencje organów i zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Podręcznik] Redakcja naukowa Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz: Prawo karne. Wykład akademicki

Prawo karne. Wykład akademicki. Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz (red. nauk.). Dominika Bek, Teresa Dukiet-Nagórska, Rafał Fic, Michał Grudecki, Jakub Hanc, Katarzyna Hebda-Relidzyńska, Anna Jaworska-Wieloch, Michał Kalitowski, Olga Sitarz, Piotr Zawiejski (zespół). Wydanie 2, stan prawny na 1 maja 2023 r. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. 800 s. ISBN 978-83-8328-676-1. Seria: Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe Podręcznik Prawo...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Podręcznik] Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik: Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy. Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2023. 464 s. ISBN 978-83-8291-957-8. Seria: Podręczniki Prawnicze Podręcznik zawiera systemowe omówienie podstawowych problemów naukowych i praktycznych materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego w układzie podręcznikowym. Ze względu na dużą niestabilność prawa karnego skarbowego i jeszcze większą gałęzi z nim powiązanych zamiast...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Grzegorz Łaszczyca: Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca: Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. ISBN: 978-8328-413-2 W publikacji omówiono pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym będące jednym z najważniejszych zagadnień tego postępowania. Przedstawiono jego definicję, charakter oraz konstrukcję prawną. Przeanalizowano problemy zdolności administracyjnoprawnej, ze wskazaniem podstawowych i uzupełniających podmiotów, którym taka zdolność przysługuje. Wyjaśniono fundamentalne pojęcie interesu prawnego, zwłaszcza w aspekcie jego...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Artykuł] Jacek Górecki, Daniela Wybrańczyk: Radca prawny a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Jacek Górecki, Daniela Wybrańczyk: Radca prawny a ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. „Radca Prawny : zeszyty naukowe”, 2022, t.33, s. 23–35. Streszczenie The article presents the legal situation of an attorney-at-law against the background of the draft of the act on the protection of persons who report breaches of law with particular emphasis on...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Michał Grudecki: Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna.

  Michał Grudecki: Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2023. ISBN: 978-83-8328-475-0 W publikacji omówiono odpowiedzialność zarówno karną, jak i dyscyplinarną za nieetyczne oraz sprzeczne z normami prawa autorskiego i karnego zjawiska ghostwritingu i guest authorship. Z publikacji czytelnik dowie się: czym różni się ghostwriting od guest authorship oraz jakie są...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Tomasz Pietrzykowski: Foundations of Animal Law. Concepts – Principles – Dilemmas

Tomasz Pietrzykowski: Foundations of Animal Law. Concepts – Principles – Dilemmas. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023. ISBN: 978-83-226-4291-7   Foundations of Animal Law. Concepts-Principles-Dilemmas stanowi anglojęzyczną i skierowaną do audytorium międzynarodowego wersję książki wydanej w 2022 r. pod tytułem Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy. Omawia ona filozoficzne, etyczne i dogmatyczno-komparatystyczne aspekty nowopowstającej dziedziny regulacji...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Monografia] Grzegorz Nancka: Podkomisja Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z prac w 1938 roku. Edycja źródłowa.

  Grzegorz Nancka: Podkomisja Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z prac w 1938 roku. Edycja źródłowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2023. ISBN: 978-83-8291-726-0     Publikacja wydana w serii „Monografie Prawnicze” stanowi pierwsze i zarazem jedyne na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotąd nieznanych i niepublikowanych materiałów związanych z działalnością podkomisji prawa spadkowego Komisji...

Kategorie: Publikacje
więcej

[Rozdział] Contemporary Themes in Law and Biolaw – efekty współpracy z uniwersytetem w São Paulo

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy, powołane z inicjatywy dr hab. Marleny Jankowskiej Augustyn, prof. UŚ, sfinalizowało właśnie jedną z wielu międzynarodowych współprac – w ramach zacieśnienia współpracy z Mackenzie Presbyterian University w São Paulo (Brazylia) polscy naukowcy zyskali możliwość udziału w interdyscyplinarnej publikacji naukowej z zakresu nowych technologii w kontekście medycyny i nauk biologicznych...

Kategorie: Publikacje
return to top