Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Indywidualne dostosowanie studiów

JAK UZYSKAĆ IDS?

Krok 1.

Złóż w Centrum Obsługi Studentów dokumenty:

  • wniosek o IDS (wniosek o IDS),
  • kartę informacyjną (karta informacyjna),
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (jeśli taki posiadasz).

Wypełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć:

  • osobiście lub pocztą tradycyjną – Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 0.12 lub 0.14 (rektorat, parter),
  • drogą elektroniczną – zeskanuj dokumenty i wyślij na adres: ids@us.edu.pl, w temacie wiadomości wpisz: „IDS – imię i nazwisko”. Oryginały dokumentów przynieś na indywidualne spotkanie.

Krok 2.

Przyjdź na indywidualne spotkanie z przedstawicielami COS i koordynatorem ds. wsparcia z wydziału, na którym będziesz studiować. Podczas spotkania omówimy potrzeby i możliwości związane z IDS. Wspólnie ustalimy najkorzystniejsze formy wsparcia. Informację o terminie spotkania przekażą Ci pracownicy COS.

Krok 3.

Zaopiniowany wniosek o IDS zostanie przekazany do Dziekana, który podejmie decyzję o zakresie IDS.

Krok 4.

W ciągu 7 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu IDS przekaż do koordynatora ds. wsparcia listę wykładowców, z którymi będziesz mieć zajęcia w danym semestrze i chcesz mieć IDS (listę możesz przesłać e-mailem). Koordynator skontaktuje się z nimi, żeby przekazać informację o decyzji Dziekana dotyczącej Twojego IDS.

Jeśli w ciągu 7 dni nie dostarczysz listy wykładowców, o decyzji dotyczącej IDS musisz poinformować wykładowców samodzielnie.

Jeśli ramach IDS będziesz nagrywać zajęcia, dodatkowo otrzymasz do wypełnienia oświadczenie dotyczące ochrony praw autorskich.

Krok 5.

Po uzyskaniu od koordynatora informacji, że skontaktował się z Twoimi wykładowcami, ustal i spisz z nimi sposób realizacji IDS. Oryginał ustaleń przekaż koordynatorowi ds. wsparcia.

 


Kwestię IDS reguluje Załącznik do uchwały nr 375 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2023 r. do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


return to top