Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zmiana formy studiów

Zmiana formy studiów oznacza przeniesienie się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne lub odwrotnie.

Aby ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne w ramach tego samego kierunku na tym samym wydziale, należy złożyć wniosek do dziekana wydziału, który rozstrzyga o sprawie po konsultacji z dyrektorem kierunku.

Zgodnie z regulaminem studiów, aby móc się ubiegać o przeniesienie na studia stacjonarne, należy uzyskać zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów I stopnia albo studiów jednolitych magisterskich lub co najmniej pierwszego semestru studiów II stopnia. Przepisy wewnętrzne wydziału mogą określać dodatkowe warunki przeniesienia (odpowiednio wysoka średnia ocen; liczba studentów, która może być przyjęta w tym trybie na studia stacjonarne, itp.).

Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne w ramach tego samego wydziału i kierunku możliwe jest, w zasadzie, w każdym czasie, jednakże przepisy wewnętrzne wydziału mogą określać dodatkowe warunki w tym względzie. W tej kwestii również rozstrzyga dziekan.

Zmiana formy studiów może wiązać się z koniecznością wyrównania różnic programowych. W takim przypadku dziekan określa, jakie przedmioty (moduły) i w jakim terminie student ma obowiązek zrealizować.

return to top