Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Awans

Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na tzw. awans, czyli realizowanie przedmiotów (modułów) z semestru wyższego, niż wynika to z aktualnego wpisu na semestr. Oznacza to, że za zgodą dziekana student może uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów (modułów) prowadzonych na semestrach wyższych niż ten, na którym znajduje się obecnie. 

Wniosek studenta powinien zawierać uzasadnienie. 

Nie można ubiegać się o awans w przypadku niezadowalających wyników w nauce, czyli kiedy student powtarza przedmiot lub semestr.

return to top