Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Śląskiego

Student innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie do Uniwersytetu Śląskiego. W tym celu należy:

  • złożyć wniosek o przeniesienie z uzasadnieniem do odpowiedniego organu uczelni macierzystej z prośbą o zaopiniowanie wniosku;
  • zaopiniowany wniosek przedłożyć dziekanowi wydziału przyjmującego (na Uniwersytecie Śląskim); 
  • do wniosku dołączyć stosowną dokumentację poświadczającą dotychczasowy przebieg studiów (kserokopię indeksu, kartę przebiegu studiów itp.).

Dziekan, wyrażając zgodę na przyjęcie na studia w tym trybie, określi szczegółowe warunki przeniesienia, m.in.: na który semestr student zostaje wpisany, jakie różnice programowe i w jakim czasie będzie zobowiązany wyrównać. 

Szczegółowe warunki przeniesienia określają często przepisy wewnętrzne danego wydziału (np. termin końcowy na złożenie wniosku, uzyskanie zaliczenia pierwszego roku studiów, minimalna wysokość średniej ocen uzyskanych w ramach dotychczasowego przebiegu studiów itp.

Szczegóły dotyczące warunków przeniesienia można uzyskać kontaktując się z odpowiednim dziekanatem na wybranym wydziale. Wykaz wydziałów na stronie.

return to top