Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Jak uzyskać elektroniczną legitymację studencką (ELS)?

Aby potwierdzić swój status studenta, musisz posiadać elektroniczną legitymację studencką.

Uwaga! Jeżeli jesteś już studentem UŚ i posiadasz ważną legitymację studencką oraz podejmujesz studia na drugim kierunku studiów, nie musisz wyrabiać kolejnej legitymacji! 

Legitymację otrzymasz w dziekanacie, który prowadzi Twój kierunek.

Co zrobić, by zostać jej posiadaczem?

 • wgrać swoje zdjęcie do systemu IRK oraz uzyskać akceptację zdjęcia;
 • wnieść opłatę w wysokości 22,00 zł.

Numer konta, na który należy zrobić przelew, dla każdego studenta generowany jest indywidualnie, po zalogowaniu się w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest przez dziekanat po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów i dokonaniu wpisu na studia. O termin logowania do USOSweb zapytaj w dziekanacie!

Aktualizacja i wygaśnięcie ważności legitymacji

Ważność legitymacji studenckiej potwierdzasz co semestr przez aktualizację danych w systemie USOSweb oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. Hologram otrzymasz w swoim dziekanacie.

Możesz posługiwać się legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 

Uwaga! Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, ważność legitymacji datowana jest do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Co zrobić w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia legitymacji?

Musisz:

 • zgłosić ten fakt do swojego dziekanatu;
 • wnieść opłatę za wydanie duplikatu legitymacji, w wysokości 33,00 zł (numer konta taki sam, jak w przypadku wpłaty za oryginał ELS).

Najważniejsze i najciekawsze przywileje z posiadania legitymacji studenckiej

Posiadając elektroniczną legitymację studencką, możesz potwierdzić, że jesteś studentem Uniwersytetu Śląskiego. Korzystasz z biblioteki oraz z parkingów (niektóre Wydziały).

Wybrane ulgi i zniżki przysługujące studentom za okazaniem legitymacji:

 • komunikacja (do 26 roku życia):
  • komunikacja miejska (−50%);
  • pociągi (−51% na bilet jednorazowy , −49% na bilet miesięczny);
 • kultura i rekreacja:
  • aquaparki, baseny, siłownie;
  • kina, teatry, muzea;
  • kluby;
  • księgarnie i inne sklepy akademickie;
 • gastronomia: wybrane lokale, szczególnie sieciowe.

Jak uzyskać indeks?

Indeks, podobnie jak elektroniczną legitymację studencką, odbierasz w swoim dziekanacie.

Co zrobić by zostać jego posiadaczem?

Musisz:

 • złożyć swoje zdjęcie w dziekanacie;
 • wnieść opłatę w wysokości 4,00 zł

Numer konta, na który należy zrobić przelew, jest taki sam, jak w przypadku opłaty za legitymację (czyli generowany dla każdego studenta indywidualnie, po zalogowaniu się w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH).

Do czego służy indeks?

Do indeksu wykładowcy co semestr wpisują oceny uzyskane przez studenta z zaliczeń oraz egzaminów z poszczególnych przedmiotów (modułów). Oprócz tego w indeksie wpisywane są informacje dotyczące: nagród, wyróżnień, kar, praktyk studenckich oraz wszystkich etapów procesu dyplomowania studenta. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów (modułów) przewidzianych planem studiów i uzyskanie łącznie co najmniej 30 punktów ECTS.

Co zrobić w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia indeksu?

Musisz:

 • zgłosić ten fakt do swojego dziekanatu;
 • złożyć swoją fotografię i wnieść opłatę za wydanie duplikatu indeksu, w wysokości 6,00 zł (numer konta taki sam, jak w przypadku wpłaty za oryginał indeksu).

Duplikat indeksu sporządza się na podstawie dokumentacji toku studiów, przechowywanej w dziekanacie.

return to top