Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Jak uzyskać elektroniczną legitymację studencką (ELS)?

Aby potwierdzić swój status studenta, musisz posiadać elektroniczną legitymację studencką.

Uwaga! Jeżeli jesteś już studentem UŚ i posiadasz ważną legitymację studencką oraz podejmujesz studia na drugim kierunku studiów, nie musisz wyrabiać kolejnej legitymacji! 

Legitymację otrzymasz w dziekanacie, który prowadzi Twój kierunek.

Co zrobić, by zostać jej posiadaczem?

 • wgrać swoje zdjęcie do systemu IRK oraz uzyskać akceptację zdjęcia;
 • wnieść opłatę w wysokości 22,00 zł.

Numer konta, na który należy zrobić przelew, dla każdego studenta generowany jest indywidualnie, po zalogowaniu się w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest przez dziekanat po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów i dokonaniu wpisu na studia. O termin logowania do USOSweb zapytaj w dziekanacie!

Aktualizacja i wygaśnięcie ważności legitymacji

Ważność legitymacji z semestru letniego 2020/2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464):

– legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia do dnia 14 października 2021 r.

Więcej informacji na temat ważności legitymacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19


Ważność legitymacji studenckiej potwierdzasz co semestr przez aktualizację danych w systemie USOSweb oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. Hologram otrzymasz w swoim dziekanacie.

Możesz posługiwać się legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 

Uwaga! Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, ważność legitymacji datowana jest do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Co zrobić w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia legitymacji?

Musisz:

 • zgłosić ten fakt do swojego dziekanatu;
 • wnieść opłatę za wydanie duplikatu legitymacji, w wysokości 33,00 zł (numer konta taki sam, jak w przypadku wpłaty za oryginał ELS).

Najważniejsze i najciekawsze przywileje z posiadania legitymacji studenckiej

Posiadając elektroniczną legitymację studencką, możesz potwierdzić, że jesteś studentem Uniwersytetu Śląskiego. Korzystasz z biblioteki oraz z parkingów (niektóre Wydziały).

Wybrane ulgi i zniżki przysługujące studentom za okazaniem legitymacji:

 • komunikacja (do 26 roku życia):
  • komunikacja miejska (−50%);
  • pociągi (−51% na bilet jednorazowy , −49% na bilet miesięczny);
 • kultura i rekreacja:
  • aquaparki, baseny, siłownie;
  • kina, teatry, muzea;
  • kluby;
  • księgarnie i inne sklepy akademickie;
 • gastronomia: wybrane lokale, szczególnie sieciowe.

Indeks studencki

Od roku akademickiego 2021/2022 indeks studenta prowadzony jest w formie elektronicznej.

Do indeksu wykładowcy co semestr wpisują oceny uzyskane przez studenta z zaliczeń oraz egzaminów z poszczególnych przedmiotów (modułów). Oprócz tego w indeksie wpisywane są informacje dotyczące: nagród, wyróżnień, kar, praktyk studenckich oraz wszystkich etapów procesu dyplomowania studenta. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów (modułów) przewidzianych planem studiów i uzyskanie łącznie co najmniej 30 punktów ECTS.

Bezpłatne zdjęcia cyfrowe dla studentów UŚ i kandydatów na studia

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę z firmą FunFotos Sp. z o.o. – liderem rynku zdjęć do dokumentów w Polsce. W ramach kooperacji wszyscy studenci UŚ oraz kandydaci na studia mogą do 30 września 2021 roku wykonać bezpłatne zdjęcia cyfrowe potrzebne w procesie rekrutacji lub zdjęcia do dyplomu.

Specjalna strona internetowa pozwala wgrać fotografię, którą program przerabia tak, aby spełniała wszystkie standardy zdjęć do dyplomów i legitymacji studenckich. Rozmiar, rozdzielczość i pozostałe parametry są ustawiane automatycznie, a tło usuwane i zastępowane białym.

Nie trzeba wcześniej modyfikować dodawanego na stronę pliku, zdjęcie przesyłane na witrynę powinno jednak spełniać kilka podstawowych wymogów. Należy zadbać o równomierne oświetlenie twarzy, ponadto tło fotografii powinno być jednolite. Pozująca osoba musi stać na wprost obiektywu w odległości co najmniej 40 cm od aparatu. Wykonanie prawidłowego zdjęcia ułatwi pomoc osoby trzeciej.

Zmodyfikowaną i pobraną ze strony fotografię można wydrukować lub wykorzystać m.in. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, z której korzystają kandydaci na studia.

mLegitymacja

Zamówienia na mLegitymacje można składać poprzez platformę USOSweb, zakładka DLA STUDENTÓW ->mLegitymacje. Po poprawnym zgłoszeniu zostanie nadesłany kod uprawniający do aktywacji mLegitymacji w aplikacji mObywatel, dostępnej w Google Play i App Store. Aby otrzymać mLegitymację, trzeba spełniać następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie
 • numer PESEL
 • status aktywnego studenta w systemie USOS
 • numer albumu
 • zdjęcie w USOS
 • ważna plastikowa elektroniczna legitymacja studencka (ELS)
 • dane osobowe niezmienione od czasu wydania ELS.

Instrukcję aktywowania mLegitymacji można znaleźć w podlinkowanym poniżej filmie. Adres helpdesku technicznego UŚ – usosweb@us.edu.pl. Uwaga: ewentualne problemy ze statusem studenckim należy wyjaśnić w dziekanacie.

youtube.com/watch?v=07Wfng7DDJ8

return to top