Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jak uzyskać elektroniczną legitymację studencką (ELS)?

Aby potwierdzić swój status studenta, musisz posiadać elektroniczną legitymację studencką.

Uwaga! Jeżeli jesteś już studentem Uniwersytetu Śląskiego i posiadasz ważną legitymację studencką oraz podejmujesz studia na drugim kierunku studiów to nie musisz wyrabiać kolejnej legitymacji.

Legitymację otrzymasz w dziekanacie, który prowadzi Twój kierunek.

Co zrobić, by zostać jej posiadaczem?

Musisz:

 • wgrać swoje zdjęcie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) oraz uzyskać akceptację zdjęcia;
 • wnieść opłatę w wysokości 17,00 zł lub 22,00 zł (dla osób, które rozpoczęły studia od 2019/2020).

Numer konta, na który należy zrobić przelew, dla każdego studenta generowany jest indywidualnie, po zalogowaniu się w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb aktywowana jest przez dziekanat po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów i dokonaniu wpisu na studia. O termin logowania do USOSweb zapytaj w dziekanacie!

Aktualizacja i wygaśnięcie ważności legitymacji

Ważność legitymacji studenckiej potwierdzasz co semestr przez aktualizację danych w systemie USOSweb oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. Hologram otrzymasz w swoim dziekanacie.

Możesz posługiwać się legitymacją nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów.

Uwaga! Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, ważność legitymacji datowana jest do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Co zrobić w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia legitymacji?

Musisz:

 • zgłosić ten fakt do swojego dziekanatu;
 • wnieść opłatę za wydanie duplikatu legitymacji, w wysokości 25,50 zł lub 33,00 zł (dla osób, które rozpoczęły studia od 2019/2020) – numer konta taki sam, jak w przypadku wpłaty za oryginał ELS.

Najważniejsze i najciekawsze przywileje z posiadania legitymacji studenckiej

Posiadając elektroniczną legitymację studencką nie tylko potwierdzasz, że jesteś studentem Uniwersytetu Śląskiego, ale również korzystasz z biblioteki oraz z parkingów (niektóre Wydziały UŚ).

Wybrane ulgi i zniżki przysługujące studentom za okazaniem legitymacji:

 • komunikacja (do 26 roku życia):
  • komunikacja miejska (−50%);
  • pociągi (−51% na bilet jednorazowy , −49% na bilet miesięczny);
 • kultura i rekreacja:
  • aquaparki, baseny, siłownie;
  • kina, teatry, muzea;
  • kluby;
  • księgarnie i inne sklepy akademickie;
 • gastronomia: wybrane lokale, szczególnie sieciowe.

Indeks studencki

Twój indeks prowadzony jest w formie elektronicznej. Wykładowcy, co semestr wpisują do systemu Twoje oceny z zaliczeń oraz egzaminów z poszczególnych modułów. Oprócz tego zamieszczane są w nim informacje dotyczące: nagród, wyróżnień, kar, praktyk studenckich. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i uzyskanie łącznie co najmniej 30 punktów ECTS.

mLegitymacja

mLegitymacja działa tak jak tradycyjny dokument, i zawiera identyczne dane. Elektroniczna wersja legitymacji jest dodatkowym dokumentem, który funkcjonuje równolegle z tradycyjną legitymacją, zachowującą swoją ważność. Możesz potwierdzić uprawnienia do należnych ulg i zwolnień pokazując legitymację na ekranie telefonu. Osoba sprawdzająca tożsamość, korzystająca z aplikacji mWeryfikator, może potwierdzić Twoje imię i nazwisko, zobaczyć zdjęcie oraz sprawdzić ważność legitymacji.

Mobilna wersja legitymacji jest tworzona tylko na indywidualną prośbę.

Zamówienia na mLegitymacje można składać poprzez platformę USOSweb, zakładka DLA STUDENTÓW ->mLegitymacje. Po poprawnym zgłoszeniu zostanie nadesłany kod uprawniający do aktywacji mLegitymacji w aplikacji mObywatel, dostępnej w Google Play i App Store. Aby otrzymać mLegitymację, trzeba spełniać następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie
 • numer PESEL
 • status aktywnego studenta w systemie USOS
 • numer albumu
 • zdjęcie w USOS
 • ważna plastikowa elektroniczna legitymacja studencka (ELS)
 • dane osobowe niezmienione od czasu wydania ELS.

Instrukcję aktywowania mLegitymacji można znaleźć w filmie.
Adres helpdesku technicznego UŚ – usosweb@us.edu.pl.
Uwaga: ewentualne problemy ze statusem studenckim należy wyjaśnić w dziekanacie.

return to top