Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Organizacja roku akademickiego

Na rok akademicki, który rozpoczyna się uroczystą inauguracją na początku października, a kończy  ostatniego dnia września, składają się dwa semestry – zimowy i letni. W ramach roku akademickiego mieszczą się: okresy zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne (w tym sesje poprawkowe), przerwa międzysemestralna, przerwy wakacyjne (w tym wakacje letnie z okresem praktyk zawodowych) i ewentualne dodatkowe dni wolne od zajęć, tzw. dni rektorskie bądź dziekańskie. Szczegółowy rozkład roku akademickiego regulują zarządzenia rektora.

Organizacja roku akademickiego.

return to top