Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Stypendia/sprawy socjalne

Sprawdź na stronie: https://us.edu.pl/student/wsparcie-i-fundusze/swiadczenia-stypendia-i-zapomoga

 

Szanowni Studenci, Doktoranci
Uprzejmie informuję, że w serwisie USOSweb zostały uaktualnione na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 nowe wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi – dla studentów i doktorantów, którzy pobierali świadczenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Aby uzyskać świadczenia, należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w serwisie www.usosweb.us.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI.

Następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 10 marca 2021 r. do Biura ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.24 WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11b

Osoby, które będą wypełniać wnioski po raz pierwszy, postępują zgodnie z Regulaminem świadczeń UŚ

Stypendia wypłaty semestr letni:

Wypłata marcowa nastąpi w dniu 22 marca 2021 r. i obejmie: zapomogi, stypendia rektora (za marzec) oraz te stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych przyznane w lutym, które ze względu na terminy złożenia wniosków przez studentów, uzupełniania dokumentacji i sporządzenia list stypendialnych nie zostały w lutym wypłacone.

Jednoczenie uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 4 ust. 3 i 5 regulaminu świadczeń dla studentów, dotyczącego terminu marcowej wypłaty wraz z przypomnieniem, iż stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych przyznane na semestr letni za marzec zostaną wypłacone w kwietniu wraz z nadpłatą.

Terminarz i wysokość wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2020/2021 dostępny jest na stronie:
https://us.edu.pl/student/komunikaty/swiadczenia-dla-studentow-i-doktorantow-w-semestrze-letnim-2020-2021

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 12.00-17.00

Środa: Nieczynne

Czwartek: 12.00-15.00

Piątek: 11.00-14.00

Sobota zjazdowa: 7.30 – 13.00

Z uwagi na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz wprowadzeniem w Uniwersytecie Śląskim drugiego, pomarańczowego poziomu zagrożenia wirusem COVID – 19 informuję, że stacjonarny kontakt studenta z pracownikiem dziekanatu będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu terminy wizyty drogą telefoniczną lub mailową.

return to top