Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkoła Prawa Chińskiego i Kultury Chińskiej

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to projekt międzynarodowy realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z uniwersytetami partnerskimi z Chin. Naszymi chińskimi partnerami są (w kolejności nawiązywania współpracy w latach 2014 do teraz):

Beijing Foreign Studies University (BFSU),

Northeastern University (NEU) w Shenyang,

Chinese University of Political Science and Law (CUPL) w Pekinie,

Chinese Academy of Social Sciences (CASS) w Pekinie,

University of International Business and Economics (UIBE) w Pekinie

Celem projektu jest zainteresowanie określonych grup społecznych problematyką Państwa Środka oraz przekazanie wiedzy i wielu użytecznych informacji z tego zakresu. Chodzi nam w szczególności o trafienie z naszą ofertą do studentów wszystkich kierunków WPiA, tj,:  prawa, przedsiębiorczości i administracji, a także innych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (w szczególności Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych), a w przypadku inicjatyw o szerszy zakresie także o zainteresowanie absolwentów Wydziału i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawnych i innych), czy przedsiębiorców, problematyką prawa i kultury Państwa Środka, a także zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących na styku prawa, ekonomii, kultury i języka. Aktywności edukacyjne i naukowe proponowane w ramach Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej mają formułę kursów dokształcających, wykładów kursowych, webinariów, wykładów gościnnych i spotkań seminaryjnych z profesorami z Chińskich uniwersytetów partnerskich.

Pierwotna formuła Szkoły sprowadzała się do zorganizowania dwóch rocznych kursów (tzw. kursy dokształcające) we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Uniwersytetem w Pekinie, tj.  Beijing Foreign Studies University (BFSU) oraz Northeastern University (NEU) w Shenyang (w latach 2016/17; 2017/18). Kurs składał się ze spotkań/sesji weekondowych (po jednym każdym miesiącu). Sesje były prowadzone przez profesorów, z jednego z chińskich uniwersytetów partnerskich. Programy kursów prowadziły w założeniu do poznania przez uczestników podstaw prawa chińskiego, w szczególności prawnych ram podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców lub zagraniczne przedsiębiorstwa w Chinach, a także poznanie chińskiej kultury i tradycji w zakresie umożliwiającym swobodne i bezpieczne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej.

Obecnie przyjęta została formuła kursów (cykli wykładów) prowadzonych przez profesorów wizytujących z Chin on-line na platformie MS Teams. Zajęcia w ramach różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych w ramach Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej odbywają się w języku angielskim (zasada). Stąd potencjalni uczestnicy zajęć powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim: zarówno w piśmie, jak i w mowie. W przypadku profesorów chińskich – filologów, zajęcia z zakresu języka i kultury Chin odbywają się w języku polskim. Dla osób bardziej zaawansowanych w języku chińskim (HSK 3-6) zajęcia mogą odbywać się w języku chińskim.

 

Nasi Partnerzy

Beijing Foreign Studies University (BFSU)

https://global.bfsu.edu.cn/en/

Northeastern University (NEU) w Shenyang

http://english.neu.edu.cn

Chinese University of Political Science and Law (CUPL) w Pekinie

http://en.cupl.edu.cn

Chinese Academy of Social Sciences (CASS) w Pekinie

http://casseng.cssn.cn

University of International Business and Economics (UIBE) w Pekinie

http://english.uibe.edu.cn

 

Osoby odpowiedzialne za współpracę z uniwersytetami chińskimi

Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk – Kierownik SzPiKCh, ewa.rott-pietrzyk@us.edu.pl

Prof. dr hab. Rafał Blicharz – za-ca kierownika SzPiKCh, rafal.blicharz@us.edu.pl

 

Osoba do kontaktu

mgr Anna Maria Rizzo, anna.rizzo@us.edu.pl

return to top