Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Geneza

W celu zintensyfikowania współpracy z otoczeniem uchwałą Rady Wydziału nr 38/2015 r. z dnia 24 marca 2015 została utworzona została na WPiA Rada Biznesu, której zadaniem było propagowanie, wspieranie i realizacja idei współpracy przedstawicieli nauki z otoczeniem rynkowym, w szczególności poprzez m. in. wspieranie wspólnych przedsięwzięć, promowanie najlepszych studentów, wymianę informacji o potrzebach w zakresie kształcenia. Przedmiotem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest również konsultacja programów studiów, ocena efektów kształcenia realizowanych w ramach programów studiów. Członkowie Rady opiniowali prace nad nowymi kierunkami studiów uruchomianych na WPiA, w tym kierunku Przedsiębiorczość, podejmowali działania w celu zintensyfikowania współpracy z liceami województwa śląskiego.

W okresie pandemii współpraca miała ograniczony charakter i polegała głównie na indywidualnych konsultacjach poszczególnych elementów współpracy, np. zaopiniowania zmian programu kształcenia na kierunku Administracja.

W 2022 roku podjęto decyzję o przekształceniu Rady Biznesu w Radę Ekspercką i poszerzeniu jej składu osobowego, tak by co najmniej połowę stanowili przedstawiciele otoczenia zewnętrznego.

return to top