Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zadania

Rada Ekspercka jest ciałem opiniodawczo-doradczym dziekana WPiA UŚ oraz koordynującym współpracę osób studiujących oraz pracowniczek i pracowników WPiA UŚ z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kształcenia i badań naukowych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) inicjowanie współpracy WPiA UŚ z osobami reprezentującymi samorządy prawnicze, inne zawody zaufania publicznego, wymiar sprawiedliwości, administrację publiczną i organy pomocy prawnej, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe,
b) wspieranie przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez osoby studiujące lub pracowniczki i pracowników WPiA z podmiotami zewnętrznymi,
c) promowanie współpracy zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych WPiA UŚ z podmiotami zewnętrznymi,
d) wymiana informacji o potrzebach zawodów prawniczych, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych w zakresie kształcenia osób studiujących,
e) opiniowanie programów studiów prowadzonych na WPiA UŚ,
f) promowanie najlepszych i wyróżniających się studentek i studentów WPiA UŚ, w szczególności poprzez udzielanie rekomendacji do odbycia praktyki lub stażu,
g) organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i spotkań studyjnych przy wykorzystaniu zasobów wiedzy i umiejętności, jakimi dysponują osoby wchodzące w skład Rady.

return to top