Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Swoboda badań – nauka dla przyszłości

INICJATYWA
DOSKONAŁOŚCI
BADAWCZEJ


SWOBODA BADAŃ
NAUKA DLA PRZYSZŁOŚCI

Różnorodne badania własne, stworzenie stanowisk badawczo-pomiarowych, tłumaczenia, korekty językowe, kwerendy czy udział w konferencjach – to przykłady działań badawczych dofinansowanych w konkursie „Swoboda badań” w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Pomysłodawcy akcji chcieli w ten sposób wspierać nie tylko rozwój naukowy pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, lecz również budowanie wysoko punktowanego dorobku naukowego oraz upowszechnianie i komercjalizację wiedzy.

Czy osiągnęli cel? Odpowiedzi na to pytanie udzielają nasi bohaterowie – naukowcy związani z UŚ, laureaci konkursu. Ich wypowiedzi będą publikowane na tej stronie w cyklu pn. „Swoboda badań – nauka dla przyszłości”.

Zachęcamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych, słuchania podcastów oraz czytania artykułów i wywiadów.

Poznaj laureatów konkursu „Swoboda badań”

Zdjęcie portretowe dr. Sławomira Sułowicza

dr SŁAWOMIR SUŁOWICZ

Wydział Nauk Przyrodniczych

prof. Anna Mrozek-Wilczkiewicz w laboratorium

prof. ANNA MROZEK-WILCZKIEWICZ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dr Katarzyna Malarz

dr KATARZYNA MALARZ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

prof. Gabriela Besler

dr hab. GABRIELA BESLER, prof. UŚ

Wydział Nauk Humanistycznych

dr Łukasz Jach

dr ŁUKASZ JACH

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie Anny Pyszkowskiej

ANNA PYSZKOWSKA

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie profilowe dr Katarzyny Nowak / profile photo of Katarzyna Nowak, PhD

dr KATARZYNA NOWAK

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dr Marek Matussek

dr MAREK MATUSSEK

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

zdjęcie portretowe dr Natalii Stępień-Lampy

dr NATALIA STĘPIEŃ-LAMPA

Wydział Nauk Społecznych

zdjęcie portretowe dr Katarzyny Hilszczańskiej

dr KATARZYNA HILSZCZAŃSKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Karol Pyka

dr KAROL PYKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

dr Krzysztof Gaidzik

dr KRZYSZTOF GAIDZIK

Wydział Nauk Przyrodniczych

dr Dagna Kocur

dr DAGNA KOCUR

Wydział Nauk Społecznych

dr Sławomir Kula

dr SŁAWOMIR KULA

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ

dr hab. JOLANTA GWIOŹDZIK, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dr Wojciech Kukuczka na tle swoich prac artystycznych z cyklu „Przystanki”, prezentowanych w galerii „Obserwacja” w Warszawie

dr WOJCIECH KUKUCZKA

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dr Anita Pollak stoi w laboratorium obok maszyny

dr ANITA POLLAK

Wydział Nauk Społecznych

return to top