Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Co uczelnia może zaoferować osobom studiującym?

Niepełnosprawność lub specjalne potrzeby nie ograniczają możliwości studiowania. Wspieramy osoby kandydujące na studia w wyborze kierunku oraz dostosowujemy proces rekrutacji i organizacji studiów. Odpowiadając na potrzeby kandydatów i osób studiujących, uczelnia podejmuje działania w celu zapewniania dostępności w studiowaniu, poprzez:

 • Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS) – forma wsparcia polegająca na specjalnym trybie organizacji zajęć skierowana do osób z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami.
 • Udział w Spotkaniu Adaptacyjnym dla studentów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami, którzy rozpoczynają studia.
 • Uczestnictwo w zajęciach w-f dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami – możliwość udziału w zajęciach adaptowanych, realizowanych przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub ze specjalnymi potrzebami – może być świadczone podczas zajęć i innych wydarzeń ważnych dla uczestnictwa we wspólnocie akademickiej.
 • Wsparcie tłumacza języka migowego – może być świadczone podczas zajęć i innych wydarzeń ważnych dla uczestnictwa we wspólnocie akademickiej.
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne.
 • Grupa wsparcia dla studentów i studentek neuroróżnorodnych.
 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Dostęp do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.
 • Dostosowane materiały dydaktyczne.
 • Transport specjalistyczny na uczelnię i z powrotem.
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu specjalistycznego wspierającego kształcenie (m.in. notebooki, dyktafony).
 • Pokoje wyciszenia na wydziałach.
 • Aplikacja mobilna „Dostępny UŚ”.
 • Dostosowane budynki z windami, łazienkami z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

By uzyskać pomoc, należy zgłosić się do Centrum Obsługi Studentów ids@us.edu.pl, oraz pod numerami tel. 359-24-62, 359-19-98
Budynek rektoratu, Katowice, ul. Bankowa 12,nr pokoi: 0.12 i  0.14.

return to top