Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etap II rekrutacji - po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

Dokonaj wpisu na studia

Jeśli Twój status to „zakwalifikowany” – gratulujemy!

Oznacza to, że w celu potwierdzenia woli podjęcia studiów, należy dokonać wpisu na studia. Zanim udasz się na uczelnię przygotuj komplet dokumentów (wykaz) Potrzebne do wydrukowania dokumenty znajdziesz w linku „DOKUMENTY I DALSZE KROKI”. Aby je wydrukować musisz mieć uzupełnione: dane osobowe, szczegóły dotyczące świadectwa dojrzałości i zaakceptowane zdjęcie. Jeżeli nie masz wypełnionych wszystkich danych system poprosi Cię o ich uzupełnienie w zakładce FORMULARZE OSOBOWE.  Po ich uzupełnieniu będziesz mieć możliwość wydrukowania potrzebnych dokumentów. Następnie w opisanej teczce (wzór opisu teczki) złóż je w wyznaczonym terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie przy każdym kierunku w systemie IRK.

Warunkiem dokonania wpisu i złożenia dokumentów jest okazanie dowodu tożsamości lub paszportu.

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na I rok studiów nie będziesz mógł osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, może zrobić to w Twoim imieniu druga osoba, przez Ciebie upoważniona. Osoba ta musi posiadać pisemne upoważnienie

ZOBACZ : Wymagane dokumenty

Informacja o przyjęciu na studia

Informacja o przyjęciu  na studia pojawi się w ciągu kilku dni w systemie IRK w zakładce „ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” , po terminie złożenia dokumentów na wydziale oraz wprowadzenia Twoich danych do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Toku Studiów ( USOS)

Kandydaci z polskim obywatelstwem i obcokrajowcy mają możliwość odebrania elektronicznej decyzji administracyjnej o nieprzyjęciu na studia.

Kandydaci przyjęci na studia nie otrzymują decyzji o przyjęciu. Są przyjęci na podstawie wpisu na I rok studiów.

return to top