Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Etap II rekrutacji - po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia , należy złożyć w dziekanacie wydziału wszystkie wymagane dokumenty. 

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej, kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany do dokonania wpisu na studia oraz złożenia wymaganych dokumentów, w opisanej teczce (wzór opisu teczki), w dziekanacie odpowiedniego wydziału, w miejscu i terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na liście zakwalifikowanych kandydatów .

Terminy różnią się w zależności od kierunku i są podane w harmonogramie przy każdym kierunku w systemie IRK. Informacja o terminach zostanie podana także na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Warunkiem dokonania wpisu i złożenia dokumentów jest okazanie dowodu tożsamości lub paszportu.

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, może zrobić to w jego imieniu druga osoba, upoważniona przez kandydata. Osoba ta musi posiadać pisemne upoważnienie, podpisane przez kandydata (wzór upoważnienia).

Uwaga! Kandydat, który nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, nie zostanie przyjęty na studia.

ZOBACZ : Wymagane dokumenty

return to top