Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Wysokość opłat za wydanie dokumentów Wysokość opłat za wydanie dokumentów

Uczelnia pobiera opłaty za wydanie poniższych dokumentów

Osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2019/2020, wnoszą opłaty w wysokości:

 • elektroniczna legitymacja (ELS i ELD)
22 zł
 • duplikat elektronicznej legitymacji (ELS i ELD)
33 zł
 • indeks studenta
4 zł
 • duplikat indeksu studenta
6 zł
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy (tj. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym).
  • dyplom ukończenia studiów w języku obcym
  • suplement do dyplomu w języku obcym
 

 

20 zł
20 zł

 • duplikat dyplomu ukończenia studiów
20 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu
20 zł
 • uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
26 zł
  • legalizacja dokumentów do obrotu prawnego za granicą – informacja na stronie tutaj.

 

Osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 oraz wcześniej, wnoszą opłaty w wysokości:

 • duplikat elektronicznej legitymacji (ELS i ELD)
25,50 zł
 • duplikat indeksu studenta
6 zł
 • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
60 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów
90 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
30 zl
 • duplikat świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
45 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
40 zł
 • uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
19 zl

 

 

Numer konta do wpłaty Numer konta do wpłaty

Opłaty za wydanie dokumentów należy wpłacać na indywidualne konta studenckie.
Numer indywidualnego konta studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych, absolwenta jest dostępny po zalogowaniu w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.
Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach posiadają kilka różnych numerów kont, w zależności od liczby wydziałów.
Pomoc w zakresie obsługi serwisu USOSweb można uzyskać kontaktując się z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

return to top