Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Najczęściej zadawane pytania:

Jak się zarejestrować w systemie IRK? Jak się zarejestrować w systemie IRK?

Jak uzyskam login i hasło do systemu IRK ? Jak uzyskam login i hasło do systemu IRK ?

W trakcie rejestracji w systemie IRK należy ustalić swoje hasło, a podany e-mail jest loginem do konta. Na podany w systemie IRK adres e-mail kandydata zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Należy aktywować konto przez kliknięcie linku aktywacyjnego. W przypadku niezapamiętania hasła jest możliwość jego odzyskania. Hasło zostanie wysłane na adres e-mailowy kandydata podany podczas rejestracji w systemie IRK.

Gdzie należy wyrazić zgodę na pobranie wyników z Krajowe(...) Gdzie należy wyrazić zgodę na pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur ( KReM ) ?

Maturzyści z „nową maturą” , „starą maturą” oraz  maturzyści z maturą zagraniczną, maturą IB, maturą EB: wgrywają skan posiadanego świadectwa dojrzałości.

Kandydaci z „nowa maturą” mają także możliwość wpisania do systemu IRK swoich wyników ze świadectwa.

Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach, tam więc najłatwiej sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wyniki zostaną pobrane tylko w przypadku kandydatów z „nową maturą” uzyskaną od 2006 roku włącznie, którzy wyrazili taką zgodę. Kandydaci, którzy zgody nie wyrazili, oraz kandydaci ze „starą maturą” lub „nową maturą” uzyskaną przed 2005 rokiem, maturą zagraniczną, międzynarodową (IB), europejską (EB) muszą wgrać skan świadectwa.

Zdawałam maturę w poprzednim roku . W tym roku poprawiam n(...) Zdawałam maturę w poprzednim roku . W tym roku poprawiam niektóre wyniki. Czy trzeba wpisywać numer świadectwa z roku poprzedniego czy tegoroczny ?

Należy wpisać numer świadectwa maturalnego otrzymanego po raz pierwszy. Dokument otrzymywany w przypadku poprawiania niektórych ocen jest aneksem do świadectwa maturalnego. Numer aneksu należy wpisać w pozycji „Aneks do świadectwa dojrzałości.”

Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek(...) Czy mogę zarejestrować się na więcej niż jeden kierunek studiów ?

Tak. Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o liczbę kierunków, na które można dokonać rejestracji. Za każdym razem należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Jakie są terminy rekrutacji ? Jakie są terminy rekrutacji ?

Terminy zostały podane w systemie IRK i umieszczone w harmonogramach rekrutacji dotyczących poszczególnych kierunków. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyznaczone przez Uczelnię, nieprzekraczalne terminy dotyczące: zapisania się na wybrany kierunek, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, przystąpienie do egzaminów dodatkowych (jeśli są przewidziane w kryteriach), dokonania wpisu na studia i złożenia dokumentów. Niedopełnienie formalności w terminie może skutkować nieuwzględnieniem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na jakie konto mam wpłacić opłatę rekrutacyjną ? Na jakie konto mam wpłacić opłatę rekrutacyjną ?

Każdy kandydat otrzymuje indywidualny, 26-cyfrowy numer konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Jeżeli kandydat nie posiada swojego konta bankowego i opłata będzie wnoszona z konta bankowego rodzica lub innej osoby, koniecznie musi podać prawidłowy indywidualny numer konta przydzielony w IRK. Zagwarantuje to prawidłowe zaksięgowanie wpłaty na koncie kandydata w IRK.

Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na niego tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji konto ulega likwidacji.

Pozostałe informacje o opłacie rekrutacyjnej dostępne na stronie tutaj.

Wpłaciłam pieniądze na konto rekrutacyjne kilka dni temu,(...) Wpłaciłam pieniądze na konto rekrutacyjne kilka dni temu, a na moim koncie nadal widnieje informacja o braku opłaty rekrutacyjnej. Czy system automatycznie poda informację o wpłacie, gdy dotrze ona na konto ?

Sytuacja ta może wynikać z tego, że między wniesieniem opłaty a zaksięgowaniem środków na koncie w systemie IRK mija pewien czas. System IRK nie jest systemem bankowym, jedynie pobiera z banku informacje o dokonanej wpłacie. Proszę czekać cierpliwie na informację o wpłacie. Należy pamiętać, że w weekendy operacje zlecane pomiędzy bankami nie są wykonywane. Gdy pieniądze zostaną zaksięgowane, stosowny komunikat pojawi się na koncie kandydata w IRK. Przekazanie pieniędzy przelewem bankowym trwa około 3–4 dni, natomiast za pośrednictwem poczty – nawet około 10 dni. Termin wniesienia opłaty i pozostałe informacje dostępne na stronie tutaj.

Jakie są opłaty za studia ? Jakie są opłaty za studia ?

Szczegóły dotyczące wysokości opłat za wydanie legitymacji oraz za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz innych opłat dostępne na stronie tutaj.

Jakie są progi punktowe w przypadku poszczególnych kierunk(...) Jakie są progi punktowe w przypadku poszczególnych kierunków?

Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji, żadnego z kierunków studiów w Uniwersytecie Śląskim nie objęto ograniczeniem w postaci wymaganych progów punktowych. W związku z tym uczelnia nie podaje kandydatom do wiadomości wysokości progów punktowych obowiązujących w przypadku wcześniejszych rekrutacji.
Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach poprzednich. Wysokość progów punktowych zależy między innymi od liczby kandydatów, od wyników uzyskanych przez uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w danym roku oraz od ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych. Informacja o liczbie kandydatów na jedno miejsce w latach ubiegłych dostępna na stronie tutaj.

Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach kwalifikacji ? Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach kwalifikacji ?

Kandydat otrzyma informację o wynikach kwalifikacji na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

Informacje o terminie i miejscu złożenia dokumentów znajdzie u siebie na koncie w systemie IRK w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne → zasady kwalifikacji.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Aby zostać przyjętym na wybrany kierunek studiów, należy dopełnić niezbędnych formalności czyli wgrać wymagane dokumenty do systemu IRK i złożyć w dziekanacie wszystkie wymagane dokumenty

Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać przyjętym na s(...) Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać przyjętym na studia ?

Wykaz wymaganych dokumentów dostępny na stronie tutaj. Dokumenty należy złożyć w dziekanacie na wydziale, po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Czy po złożeniu dokumentów na jednym kierunku mogę brać(...) Czy po złożeniu dokumentów na jednym kierunku mogę brać udział w rekrutacji na inne kierunki ?

Tak. Dokonanie wpisu na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym, gwarantuje miejsce na studiach na tym kierunku i nie wyklucza możliwości uczestnictwa w rekrutacji na inne kierunki.
Po dokonaniu wpisu na dany kierunek studiów istnieje możliwość złożenia rezygnacji, a następnie dokonania wpisu na nowy kierunek studiów.

Czy będą prowadzone dodatkowe nabory na studia ? W jakim t(...) Czy będą prowadzone dodatkowe nabory na studia ? W jakim terminie?

W ogólnouczelnianym harmonogramie przewidziano terminy naboru podstawowego i naborów uzupełniających. Należy pamiętać, że II nabór na dany kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku, jeżeli po zakończeniu naboru podstawowego nie zostanie wyczerpany limit miejsc na kierunku. Decyzje o uruchomieniu dodatkowego naboru podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, odrębnie dla każdego kierunku studiów.

return to top