Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kandydaci z maturą dwujęzyczną

Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.
Powyższe stosuje się w przypadku, gdy kryteria przyjęć na wybranym kierunku studiów nie precyzują przeliczania wyniku z poziomu dwujęzycznego.
Pod pojęciem kandydata, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej, należy rozumieć także kandydata, który zdał egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał.

return to top