Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Wysokość opłaty za legitymację i indeks

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (studia stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają elektroniczną legitymację studencką (ELS). Osoby, które są studentami UŚ i posiadają ważną elektroniczną legitymację studencką, a podejmują studia na drugim kierunku studiów, wnoszą tylko opłatę za indeks. Kandydaci podejmujący studia na dwóch kierunkach wnoszą opłatę za jedną legitymację i dwa indeksy.

 

  • Osoby przyjęte (od roku akademickiego 2019/2020) na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszą opłatę za elektroniczną legitymację studencką, w wysokości 22,00 zł, oraz za indeks, w wysokości 4,00 zł (razem 26,00 zł).

 

Numer konta do wpłaty

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą sprawdzić numer konta, logując się
w serwisie USOSweb.
Możliwość zalogowania do serwisu USOSweb zostaje aktywowana po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów i dokonaniu wpisu na studia. O termin aktywowania możliwości logowania do USOSweb prosimy pytać w dziekanacie. Numer konta dostępny jest w serwisie USOSweb, w zakładce DLA WSZYSTKICH.

Studenci, którzy studiują kilka kierunków na różnych wydziałach, posiadają kilka różnych numerów kont, w zależności od liczby wydziałów.

Pomoc w zakresie obsługi serwisu USOSweb można również uzyskać kontaktując się z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów.

  UWAGA:

  • Opłaty za indeks i legitymację nie można wnosić na konto w systemie IRK. Konto jest aktywne tylko w okresie rekrutacji i należy wpłacać na nie tylko opłatę rekrutacyjną. Po zakończeniu rekrutacji konto ulega likwidacji.

return to top