Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kandydaci z nową maturą

Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w kryteriach przyjęć na dany kierunek i specjalność studiów. Kryteria przyjęć na poszczególne kierunki studiów podane są w katalogu kierunków i w systemie IRK.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w kryteriach przyjęć na kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na studia, o ile w postępowaniu brany jest pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i kandydat posiada z niego wynik. Z brakującego przedmiotu lub poziomu uzyskuje zerową liczbę punktów. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu lub poziomu jest wymagane na poziomie kryterium formalnego.

W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli kryteria przyjęć na kierunku nie stanowią inaczej.

return to top