Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Etap I – przed postępowaniem kwalifikacyjnym

Rejestracja w systemie IRK– utworzenie konta kandydata Rejestracja w systemie IRK– utworzenie konta kandydata
 1. Wejdź na stronę https://irk2.us.edu.pl/pl/ i wybierz odpowiednią rekrutację w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
 2. Znajdź w prawym górnym rogu odnośnik „Utwórz konto”. Przeczytaj i zaakceptuj klauzulę zgody. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Następnie kliknij i zaloguj się do systemu. W przypadku niezapamiętania hasła jest możliwość jego odzyskania. Hasło zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mailowy kandydata.
 3. Uzupełnij i zatwierdź dane osobowe, korzystając z formularzy danych osobowych na stronie „moje konto”. Nie zapomnij uzupełnić pozostałych zakładek:
 • PODSTAWOWE DANE OSOBOWE

Podaj informacje o swoich danych osobowych, miejscu urodzenia i posiadanym obywatelstwie. Dane muszą się zgadzać z Twoim dokumentem tożsamości – po dokonaniu zgłoszenia nie będzie ich już można samodzielnie zmienić.

 • ADRES I DANE KONTAKTOWE

Podaj przynajmniej jeden numer telefonu, pod którym będziesz dostępny w razie potrzeby kontaktu w sprawie Twoich zgłoszeń.

 • ZDJĘCIE

Wczytaj do systemu IRK zdjęcie zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego. Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji studenckiej.

Wgranie zdjęcia jest obowiązkowe po zakwalifikowaniu na studia. Jednak zdjęcie wymaga uprzedniej weryfikacji i zatwierdzenia w systemie przez pracownika UŚ, dlatego prosimy nie odkładać przesłania zdjęcia do IRK na ostatnią chwilę! Nieumieszczenie zdjęcia na koncie w IRK nie skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji. Jest natomiast konieczne do wydrukowania ankiety osobowej, wymaganej przy składaniu dokumentów na studia.

 • WYKSZTAŁCENIE

Uzupełnij dane dotyczące Twojego dotychczasowego wykształcenia, zaświadczenie o posiadanym tytule Finalisty bądź Laureata Olimpiady, dyplom ukończenia studiów wyższych i inne dokumenty wymagane w procesie kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Wskazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów Wskazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów

KANDYDACI NA STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

„ZAPISZ I DODAJ DOKUMENT” by dodać wszystkie informację o Twojej maturze. Po „zapisaniu” możesz edytować wyniki egzaminów, aby zaznaczyć przedmioty zdawane na maturze w części pisemnej. Pamiętaj aby zapisać dane.

 • Maturzyści z „nową maturą” , „starą maturą przed 2005 r.” oraz  maturzyści z maturą zagraniczną, maturą IB, maturą EB: wgrywają skan posiadanego świadectwa dojrzałości.

  Kandydaci z „nowa maturą” mają także możliwość wpisania do systemu IRK swoich wyników ze świadectwa.

  Maturzystom z lat 2006-2023 wyniki maturalne pobierane są automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Warunkiem koniecznym do pobrania wyników jest wyrażona zgoda w deklaracji maturalnej składanej w szkole ( wzór deklaracji maturalnej).

Wypełniając dane dokumentu świadectwa, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich danych. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (np. polska nowa matura), rok jego wydania oraz kraj wydania.

Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentu, datę wydania, rodzaj i nazwę instytucji wystawiającej, miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej potrzebnej do wpisu na studia.

Po zapisaniu formularza pojawi się przycisk „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów” – w tym miejscu należy dodać informacje o wynikach matury, kiedy je otrzymasz. Możesz dokonać zgłoszenia przed otrzymaniem wyników matury; dane należy uzupełnić najpóźniej do końca tury, w której bierzesz udział. Jeśli matura nie pójdzie zgodnie z planem, możesz też do końca tury wycofać zgłoszenie.

KANDYDACI NA STUDIA II STOPNIA

„ZAPISZ I DODAJ DOKUMENT” by dodać wszystkie informację o Twoim dyplomie.

Po „zapisaniu” edytuj wyniki egzaminów, aby wprowadzić ocenę z dyplomu i średnią ocen z przebiegu całości studiów.

Ponadto wgrywa skany:

 • dyplomu ( w przypadku, gdy kandydat oczekuje na wydanie dyplomu, należy wgrać zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię);
 • zaświadczenia o średniej ocen z ukończonych studiów (jeżeli jest wymagane w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek);
 • suplementu do dyplomu (jeżeli jest wymagany w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek);
 • innych dokumentów (jeżeli są wymagane w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek).

Skany powyższych dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego na studia przesłane drogą elektroniczną są traktowane na równi z dokumentami złożonymi osobiście.

Uwaga! Kandydaci, którzy nie obronili się przed zamknięciem zapisów na kierunku nie mają możliwości zapisu na studia II stopnia.

OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH

Jeśli posiadasz tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego możesz zostać przyjęty na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. – Zapoznaj się z procedurą uznania zaświadczenia laureata lub finalisty oraz wykazem olimpiad i konkursów (kliknij).

Wybór kierunku studiów Wybór kierunku studiów

Kandydat może się zapisać na dowolną liczbę kierunków.

Aby wybrać kierunek studiów skorzystaj z przycisku „OFERTA”. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów (terminy podane są w na stronie oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK). Możliwość zapisania się na kierunek lub wypisania się z kierunku, jest dostępna tylko do dnia zamknięcia rejestracji na kierunku.

Na swoim koncie w zakładce „Zgłoszenie rekrutacyjne” możesz zobaczyć listę dokonanych zgłoszeń. Tam też znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu i instrukcje dotyczące dokonania wpisu na studia, jeśli się na nie dostaniesz.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

W zależności od liczby wybranych kierunków w systemie IRK zostanie naliczona odpowiednia wysokość opłaty. Opłatę należy wnieść w wyznaczonym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej znajdziesz tutaj.

Przejdź do zakładki „PŁATNOŚCI”.  Konto bankowe w systemie IRK służy tylko i wyłącznie do wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Za wydanie ELS, czesne opłaty wnosi się na inne konta bankowe. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

W zależności od liczby wybranych kierunków w systemie IRK zostanie naliczona odpowiednia wysokość opłaty. Pamiętaj, aby Twoje zgłoszenie zostało zauważone i rozpatrzone opłata rekrutacyjna musi wpłynąć maksymalnie do dwóch dni po zakończeniu rejestracji na dany kierunek tj. do górnej daty.

Uwaga! Jeżeli masz powód, aby Twoje zgłoszenie nie zostało opłacone albo chcesz przypisać opłatę do innego kierunku naciśnij przycisk „USTAL PRIORYTETY” i dokonaj zmiany. Możesz też wstrzymać opłatę, by ją wykorzystać w następnej turze rekrutacji.  Bądź czujny! Wstrzymanie opłaty jest możliwe tylko do momentu zamknięcia rejestracji na wybranym kierunku studiów. Pamiętaj ! Jeżeli Twoje zgłoszenie nie zostanie opłacone, nie zostaniesz wzięty pod uwagę w procesie rekrutacji. `

Użyj przycisku „PŁACE” i dokonaj płatności.

W zakładce „MOJE KONTO – ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE” możesz sprawdzić swoje zapisy na studia. Kompletne zgłoszenie rekrutacyjna posiada status „OPŁACONO”

Wyniki ze świadectwa dojrzałości Wyniki ze świadectwa dojrzałości

Dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Maturzyści z „nową maturą” , „starą maturą” oraz  maturzyści z maturą zagraniczną, maturą IB, maturą EB: wgrywają skan posiadanego świadectwa dojrzałości.

Kandydaci z „nowa maturą” mają także możliwość wpisania do systemu IRK swoich wyników ze świadectwa.

Maturzystom z lat 2006-2023 wyniki maturalne pobierane są automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (KReM). Warunkiem koniecznym do pobrania wyników jest wyrażona zgoda w deklaracji maturalnej składanej w szkole ( wzór deklaracji maturalnej).

Skany dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego na studia przesłane drogą elektroniczną są traktowane na równi z dokumentami złożonymi osobiście.

Wprowadzenie oceny z dyplomu i średniej ocen z przebiegu st(...) Wprowadzenie oceny z dyplomu i średniej ocen z przebiegu studiów

Dotyczy kandydatów na studia II stopnia

Kandydat na studia II stopnia wprowadza do systemu IRK ocenę z dyplomu i średnią ocen z przebiegu całości studiów. Ponadto wgrywa skany:

 • dyplomu ( w przypadku, gdy kandydat oczekuje na wydanie dyplomu, należy wgrać zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię);

 • zaświadczenia o średniej ocen z ukończonych studiów;

 • suplementu do dyplomu (jeżeli jest wymagany w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek);

 • innych dokumentów (jeżeli są wymagane w kryteriach przyjęcia na wybrany kierunek).

Skany powyższych dokumentów wymaganych do postępowania kwalifikacyjnego na studia przesłane drogą elektroniczną są traktowane na równi z dokumentami złożonymi osobiście.

Badania lekarskie – wykaz kierunków Badania lekarskie – wykaz kierunków

Dotyczy wybranych kierunków. Badania lekarskie wymagane są tylko na kierunkach na których kandydaci będą narażeni w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Po zarejestrowaniu się na niżej wymienionym kierunku studiów oraz po wniesieniu wymaganej opłaty rekrutacyjnej, pojawi się wydruk skierowania na badanie lekarskie, które bezpłatnie można wykonać w placówkach medycznych wymienionych na drugiej stronie skierowania.

Badanie należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji. Otrzymane od lekarza medycyny pracy zaświadczenie należy złożyć wraz z innymi dokumentami w dziekanacie po zakwalifikowaniu na studia.

Badania wymagane są na następujące kierunki studiów:

 • aquamatyka
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • biofizyka
 • technologia chemiczna
 • mikro i nanotechnologia
 • biologia
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska
 • geografia
 • geologia
 • geologia stosowana
 • geofizyka
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych
 • inżynieria biomedyczna
 • turystyka
 • inżynieria materiałowa
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafika
 • malarstwo i projekty interdyscyplinarne
 • mechatronika.

Kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów.

Egzaminy dodatkowe, składanie prac własnych Egzaminy dodatkowe, składanie prac własnych

Dotyczy wybranych kierunków

Kryteria przyjęcia na niektóre kierunki studiów przewidują sprawdzian uzdolnień artystycznych. Sprawdzian obejmuje dodatkowe egzaminy wstępne lub złożenie prac własnych. Kandydaci na takie kierunki przystępują do odpowiednich egzaminów. Szczegóły dotyczące dodatkowych egzaminów, złożenia prac własnych oraz obowiązujące terminy zostały podane w harmonogramie przy kierunku w systemie IRK.

Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów Laureaci i finaliści olimpiad, konkursów

Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego może zostać przyjęty na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. – Zapoznaj się z procedurą uznania zaświadczenia laureata lub finalisty oraz wykazem olimpiad i konkursów (kliknij).

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki rekrutacji są przekazywane kandydatom w systemie IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto” w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w tabeli zobaczysz swój wynik na liście rankingowej:

 • kandydat zakwalifikowany – kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (wpisany na listę takich kandydatów), na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć lub na podstawie rejestracji w systemie IRK i złożenia wymaganych dokumentów, jeśli w przypadku danego kierunku nie obowiązuje kryterium punktowe. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty oraz dokonać wpisu na studia w ustalonym miejscu i terminie,
 • lista rezerwowa – kandydat, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć i w związku z tym nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, ale został wpisany na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia pod warunkiem zwolnienia się miejsc,
 • kandydat niezakwalifikowany – kandydat, który nie spełnia warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów (lub specjalność),

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne z powodu wyczerpania limitu miejsc znajdują się na liście rezerwowej. Po upływie terminu wpisu na studia przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do przyjęcia na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Kandydat wpisany na listę rezerwową zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty i dokonać wpisu na studia w podanym przez komisję terminie i miejscu.

Przykład:

W dniu ogłoszenia wyników Pani Katarzyna Igrekowska zajmuje 300. miejsce na liście rankingowej. Zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc do przyjęcia na studia zostaje zakwalifikowanych 250 kandydatów, na podstawie przyjętych kryteriów. Pani Katarzyna nie zostaje zakwalifikowana. Po kilku dniach okazuje się, że niektórzy spośród zakwalifikowanych do przyjęcia nie dokonali wpisu na studia. Powoduje to, że Pani Katarzyna przesuwa się na 210. miejsce na liście i tym samym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna orzeka o jej zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Następnie, w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie, Pani Katarzyna składa wymagane dokumenty i dokonuje wpisu na studia w dziekanacie, uzyskując status kandydata przyjętego na studia.

Uwaga! Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Aby zostać przyjętym na wybrany kierunek studiów, należy dopełnić niezbędnych formalności. Zostały one przedstawione w dziale informatora dotyczącym II etapu rekrutacji.

return to top