Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aktualności

Cykl wykładów i warsztatów doc. dra Mateja Meterca Cykl wykładów i warsztatów doc. dra Mateja Meterca

W kwietniu na filologii słowiańskiej UŚ gościmy doc. dra Mateja Meterca z Instytutu Języka Słoweńskiego im. Frana Ramovša Ośrodka Naukowo-Badawczego Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk (ZRC SAZU). Dla naszych studentów i pracowników wygłosi cykl wykładów na temat frazeologii, paremiologii oraz lingwistyki korpusowej. Przeprowadzi także warsztaty z zakresu korpusów językowych i słowników online języka słoweńskiego oraz słowackiego.

W poniedziałek 08.04.2024 o godz. 13.45 serdecznie zapraszamy na wykład Frazeologija in paremiologija na slovarskem portalu Fran: eSSKJ, Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (sala 1.19).

DZIEŃ SŁOWIAŃSKI – SLAVDAN 2024 DZIEŃ SŁOWIAŃSKI – SLAVDAN 2024

26 marca po raz kolejny odbędzie się DZIEŃ SŁOWIAŃSKI – SLAVDAN. To cykliczne wydarzenie organizowane wspólnie przez pracowników i studentów kierunku FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

W tym roku uczniowie szkół ponadpodstawowych wezmą udział w wykładach i warsztatach prowadzonymi przez wykładowców akademickich oraz w grze terenowej przygotowanej przez studentów z Koła Naukowego Slawistów UŚ Światowid i prezentującej to, co najbardziej zagadkowe w Słowiańszczyźnie… potwory. Dzięki niej uczniowie poznają fantastyczne postacie ze słowiańskich wierzeń i literatur.

Tematem przewodnim spotkania są TAJEMNICE SŁOWIAŃSZCZYZNY.

grafika przedstawiająca upiora we wianku i z sierpem w dłoni w polu zboża, napis: SLAVDAN 26.03.2024 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY W SOSNOWCU KNS ŚWIATOWID

Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ BIP,(...) Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ BIP, Ołomuniec i Pardubice 2024

logo Erasmus + blended intensive programme

Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ BIP, Ołomuniec i Pardubice 2024:

 

Ołomuniec, Czech-in to Literary Culture II:


 1. Amelia Czarnecka
 2. Oleksii Batarchuk
 3. Karol Federowicz
 4. Maksymilian Fredyk
 5. Natalia Jurkowska
 6. Szymon Prządka
 7. Aleksandra Zięba

 

Pardubice, Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku:


 1. Karolina Adamczyk
 2. Maksymilian Fredyk
 3. Natalia Jurkowska (rezygnacja)
 4. Małgorzata Otorowska
 5. Szymon Prządka
 6. Zuzanna Woźniak
 7. Amelia Czarnecka
 8. Kamila Dróżdż (drugi nabór)
Spotkanie z Milanem Novotným Dyrektorem Instytutu Słowacki(...) Spotkanie z Milanem Novotným Dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie, Panem Milanem Novotným, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, w dniu 12 marca 2024 r. o godzinie 11.30  w sali 1.19.  Spotkanie będzie poświęcone prezentacji monografii zbiorowej pt. Horyzonty słowacystyki. Literatura. Język. Dydaktyka.

plakat informujący o spotkaniu

Erasmus+ BIP Czechy, Pardubice – DRUGI NABÓR Erasmus+ BIP Czechy, Pardubice – DRUGI NABÓR

Katedra Kultury Literackiej i Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Pardubice w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje tygodniowe wydarzenie naukowo-edukacyjne Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Czech).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet Pardubice).

Celem programu tygodnia naukowo-edukacyjnego „Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku” jest namysł nad swoistą typologią relacji społeczno-kulturowych i refleksją towarzyszącą ludziom w różnych miejscach i momentach historycznych w kontekście postrzegania pociągów i transportu kolejowego.

Terminy programu:

12 kwietnia 2024 (piątek) – 4-godzinne spotkanie online: warsztaty „Prezentační dovednosti“ – dr Gabriela Gańczarczyk (Uniwersytet Pardubice) + wykład + prezentajca programu i zadań studenckich

13–17 maja 2024 (przyjazd uczestników 12 maja, wyjazd 18 maja) – zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Pardubice (warsztaty, wykłady, udział w wydarzeniach kulturalnych i wizytach studyjnych) pt. „Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku”

Językiem wykładowym jest język czeski i słowacki. Do udziału zaproszono również uczestników z uniwersytetów z Katedry Historii Uniwersytetu Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Pardubice.

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub doktoranci.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ (2 miejsca):

– zaliczenie minimalnie jednego modułu, którego tematyka obejmuje zagadnienia kultury czeskiej;

– znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie minimum A2 (potwierdzona przez lektora UŚ)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury i/lub języka słowackiego i/lub czeskiego (potwierdzone przez lektora lub opiekuna koła naukowego).

Rekrutacja trwa od 28.02.2024 do 10.03.2024.

do 12.03.2024 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP CZECHY PARDUBICE).

Pytania prosimy kierować: Joanna Derdowska, PhD, joanna.derdowska@us.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Spotkanie ze słowacką poetką Spotkanie ze słowacką poetką

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie słowacystyczne!

26 lutego 2024 roku (poniedziałek) naszą slawistykę odwiedzi Eva Luka – znakomita poetka, jedna z najlepszych na Słowacji, laureatka nagrody Zlatá vlna w 2020 roku za książkę Jazver. Wydawnictwo Modrý Peter opublikowało ostatnio jej tłumaczenie z języka japońskiego powieści Cat Guest Takashi Hiraide.

Spotkanie z poetką odbędzie się na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu,  26.02.2024 roku, o godz. 11.30, w sali 3.5.

Słowacystów, slawistów, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

spotkanie ze słowacką poetką Evą Luka

Wyniki rekrutacji na wyjazdy BIP Erasmus+ do Ołomuńca i Pa(...) Wyniki rekrutacji na wyjazdy BIP Erasmus+ do Ołomuńca i Pardubic

Wyniki rekrutacji na wyjazdy BIP Erasmus+ do Ołomuńca i Pardubic

Ołomuniec, Czech-in to Literary Culture II:

 1. Amelia Czarnecka
 2. Oleksii Batarchuk
 3. Karol Federowicz
 4. Maksymilian Fredyk
 5. Natalia Jurkowska
 6. Szymon Prządka
 7. Aleksandra Zięba

Pardubice, Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku:

 1. Karolina Adamczyk
 2. Maksymilian Fredyk
 3. Natalia Jurkowska
 4. Małgorzata Otorowska
 5. Szymon Prządka
 6. Zuzanna Woźniak

 

Horyzonty słowacystyki Horyzonty słowacystyki

Zachęcamy do sięgnięcia po publikację naukową pt. Horyzonty słowacystyki. Literatura. Język. Dydaktyka, będąca pokłosiem międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej, zorganizowanej w 2022 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez śląskich slawistów-słowacystów.

Horyzonty słowacystyki. Literatura. Język. Dydaktyka to monografia poświęcona zagadnieniom literatury, języka, kultury i dydaktyki języka słowackiego. W prezentowanym tomie pragniemy poddać refleksji naukowej zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym – dotyczące historii śląskiej słowacystyki, jej tradycji lingwistyczno-dydaktycznych, literackich oraz popularyzatorskich, rolę instytucji dyplomatycznych w nawiązywaniu dialogu międzykulturowego, jak i szczegółowe kwestie zorientowane na literaturoznawcze badania słowacystyczne oraz relację między językiem a społeczeństwem i szeroko rozumianą kulturą.

Horyzonty słowacystyki

Wyniki rekrutacji na wyjazd BIP Pardubice Wyniki rekrutacji na wyjazd BIP Pardubice

Na wyjazd Erasmus+ BIP do Pardubic zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Szymon Prządka

Karolina Adamczyk

Zuzanna Woźniak

Małgorzata Otorowska

Maksymilian Fredyk

Natalia Jurkowska

Przedłużenie naboru - Ołomuniec wyjazd BIP Erasmus+ Przedłużenie naboru - Ołomuniec wyjazd BIP Erasmus+

Termin składania dokumentów na wyjazd Erasmus+ BIP do Ołomuńca został przedłużony do piątku 9 lutego.

Nowy numer PLS Nowy numer PLS

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru naszego czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”.

Znalazły się w nim artykuły z zakresu:

 • teorii przekładu,
 • przekładów literatury rosyjskiej,
 • bułgarskiej,
 • słoweńskiej,
 • czeskiej,
 • postjugosłowiańskiej,

a także intersemiotycznych przekładów w kulturze chorwackiej, w tym na temat ekranizacji prozy Marka Hłaski.

Jak widzicie – całe mnóstwo slawistycznej wiedzy w zasięgu ręki!

Prezentowany XIII tom czasopisma stanowi kontynuację tematyki podjętej w poprzednich numerach poświęconych modernizmowi w przekładzie i formom dialogu w przekładach literatur słowiańskich w latach 1990-2020.

Z zawartością można zapoznać się tutaj (wszystko – tradycyjnie – w wolnym dostępie).

Spotkania autorskie Spotkania autorskie

Za nami cykl spotkań słowacystycznych w ramach projektu „Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam”. Nasi studenci pod koniec 2023 roku oraz na początku roku 2024 ponownie mieli możliwość porozmawiania o słowackiej poezji i jej tłumaczeniach.

Podczas autorskiego czytania i biesiady literackiej zorganizowanej w WH w Sosnowcu w grudniu spotkali się ze słowackim poetą i tłumaczem Jurajem Kuniakiem.

W styczniu natomiast wzięli udział w warsztatach literackich, na których gościliśmy panią Janę Juhásovą i panią Sylvię Kaščákovą z Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku. Podczas tego spotkania autorki zaprezentowały swoją książkę pt. „Slovníček z básničiek” (Slovenské literárne centrum, 2023), a Sylvia Kaščáková wprowadziła studentów w świat swojej poezji z tomu „Rakúsky domom dôchodcov“ (Vertigo, 2023).

Nowa publikacja Nowa publikacja

Zapraszamy do lektury monografii autorstwa Doroty Gołek-Sepetliewej pt. „Pamięć kulturowa a symptomu traumy. Idea ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku”.

Głównym celem monografii jest wielostronna interpretacja idei ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku przez pryzmat koncepcji pamięci kulturowej i traumy. Zgodnie z przyjętym modelem teksty poetyckie są nośnikami pamięci kulturowej i traumatycznej, a zatem wyznaczają przestrzeń, w której pamięć jest przedmiotem kreacji, afirmacji i wspólnotowego konsensusu. W ramach dialogu lirycznego z tradycją literacką dochodzi do rekonstrukcji, odtworzenia lub rewizji tradycyjnych wyobrażeń o tym, co rodzime. Manifestowany w liryce stosunek do ojczyzny bułgarskiej objaśniany jest w szerokich kontekstach historycznych, społecznych, kulturowych i literackich. Problematyzacja idei ojczyzny odnosi się głównie do wątków traumatycznego charakteru bułgarskiej (post)transformacji i jej ideowej polifonii.

Monografia dostępna jest w księgarniach WUŚ i na ibuk.

Erasmus+ BIP Czechy, Pardubice- rekrutacja Erasmus+ BIP Czechy, Pardubice- rekrutacja

Katedra Kultury Literackiej i Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Pardubice w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje tygodniowe wydarzenie naukowo-edukacyjne Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Czech).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet Pardubice).

Celem programu tygodnia naukowo-edukacyjnego „Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku” jest namysł nad swoistą typologią relacji społeczno-kulturowych i refleksją towarzyszącą ludziom w różnych miejscach i momentach historycznych w kontekście postrzegania pociągów i transportu kolejowego.

Terminy programu:

12 kwietnia 2024 (piątek) – 4-godzinne spotkanie online: warsztaty „Prezentační dovednosti“ – dr Gabriela Gańczarczyk (Uniwersytet Pardubice) + wykład + prezentajca programu i zadań studenckich

13–17 maja 2024 (przyjazd uczestników 12 maja, wyjazd 18 maja) – zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Pardubice (warsztaty, wykłady, udział w wydarzeniach kulturalnych i wizytach studyjnych) pt. „Człowiek i kolej w kontekście kulturowo-historycznym XIX-XXI wieku”

Językiem wykładowym jest język czeski i słowacki. Do udziału zaproszono również uczestników z uniwersytetów z Katedry Historii Uniwersytetu Pavola Jozefa Šafárika w Koszycach, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Pardubice.

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub doktoranci.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ (7 miejsc):

– zaliczenie minimalnie jednego modułu, którego tematyka obejmuje zagadnienia kultury czeskiej;

– znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie minimum A2 (potwierdzona przez lektora UŚ)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury i/lub języka słowackiego i/lub czeskiego (potwierdzone przez lektora lub opiekuna koła naukowego).

Rekrutacja trwa od 22.01.2023 do 31.01.2023.

do 2.02.2023 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP CZECHY PARDUBICE).

Pytania prosimy kierować: Joanna Derdowska, PhD, joanna.derdowska@us.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Erasmus+ BIP Czechy, Ołomuniec - rekrutacja Erasmus+ BIP Czechy, Ołomuniec - rekrutacja

Katedra Bohemistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje tygodniowe wydarzenie naukowo-edukacyjne Czech-in to Literary Culture II.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Czech).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu).

Program tygodnia naukowo-edukacyjnego Czech-in to Literary Culture II pt. „Slepá místa v literárních překladech z/do češtiny – Blind Spots in Literary Translations from/into Czech“ skupi się na zagadnieniu przekładu literackiego, możliwości i granic wzajemnej przekładalności kultur oraz miejsca literatury przekładowej w kulturze czeskiej, aż po konkretne częściowe rozwiązania problemów językowych, które pojawiają się podczas tłumaczenia dzieł literackich, w których językiem źródłowym lub docelowym jest język czeski.

Terminy programu:

22 marca 2024 (piątek) – 4-godzinne warsztaty online „Úvod do problematiky literárního překladu (z češtiny a do češtiny)“ – dr. Jitka Zehnalová a kol. (translatologické odd. Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP v Olomouci)

22.–27. 4. 2024 (+ dojazd) – zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie w Ołomuńcu (warsztaty, wykłady, udział w wydarzeniach kulturalnych) pt. „Slepá místa v literárních překladech z/do češtiny – Blind Spots in Literary Translations from/into Czech“

Językiem wykładowym jest język czeski. Do udziału zaproszono uczestników z uniwersytetów z Włoch, Chorwacji, Polski i Czech.

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ (7 miejsc):

– zaliczenie dwóch modułów, których tematyka obejmuje zagadnienia historii literatury czeskiej i/lub przekładu literackiego j. czeski.

– znajomość języka czeskiego na poziomie minimum B1 (potwierdzona przez lektora UŚ)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury czeskiej, języka czeskiego (potwierdzone przez lektora lub opiekuna koła naukowego).

Rekrutacja trwa od 22.01.2023 do 31.01.2023.

do 2.02.2023 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP CZECHY OŁOMUNIEC).

Pytania prosimy kierować: Joanna Derdowska, PhD, joanna.derdowska@us.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Spotkanie z tłumaczami przysięgłymi! Spotkanie z tłumaczami przysięgłymi!
left img
16 stycznia zapraszamy na spotkanie z tłumaczami przysięgłymi języka czeskiego i słowackiego.
Spodziewajcie się użytecznej wiedzy i umiejętności, które przekażą Wam nasi goście – pani Klaudia Kądziela (absolwentka filologii słowiańskiej UŚ) oraz pan Andrzej Parecki (absolwent filologii słowiańskiej UJ).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie zaś bohemistów i słowacystów, na godz. 11:30 do sali 0.2.
Polsko-słoweński dialog międzykulturowy Polsko-słoweński dialog międzykulturowy
left img
Właśnie ukazała się nasza kolejna monografia wieloautorska pt. „Polsko-słoweński dialog międzykulturowy / Slovensko-poljski medkulturni dialog”. Książka jest pokłosiem pierwszej w Polsce i na świecie wyłącznie słowenistycznej konferencji naukowej poświęconej kontaktom kulturalnym pomiędzy Polską i Słowenią, a w jej zespole redakcyjnym znajdują się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Lublanie: Monika Gawlak, Nikolaj Jež, Tina Jugović, Leszek Małczak.
O czym przeczytacie w książce?
O rozmaitych formach i poziomach dialogu międzykulturowego – od bezpośrednich kontaktów polsko-słoweńskich, wzajemnych fascynacji kulturowych, opisu wędrówek i spotkań, do refleksji o literaturach i związkach intertekstualnych między nimi, o dialogu w przekładzie literackim, współpracy instytucjonalnej, edukacji i wzajemnej promocji języków i kultur Polski i Słowenii. Przed Wami spora dawka wiedzy 🙂
🆓 Książkę możecie już mieć na swoich półkach i nośnikach – w otwartym dostępie znajdziecie ją tutaj https://monograph.us.edu.pl/…/wyda…/catalog/book/PN.4188
Publikację wsparło Centrum Języka Słoweńskiego jako Drugiego i Obcego, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, a honorowym patronatem objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lublanie Ambasada RP w Lublanie / Embassy of the Republic of Poland in Ljubljana oraz Ambasada Republiki Słowenii w Warszawie Veleposlaništvo Slovenije v Varšavi / Ambasada Słowenii w Warszawie Dziękujemy! 🤍❤️💙
Serdecznie gratulujemy wszystkim Autorom i zapraszamy do lektury!
Wprowadzenie do literatury chorwackiej Wprowadzenie do literatury chorwackiej
left img
Wprowadzenie do literatury chorwackiej i jej polskiej recepcji to książka literaturoznawcy, krytyka literackiego i poety, akademika Krešimira Bagicia o współczesnej literaturze i kulturze chorwackiej przetłumaczona przez profesora Leszka Małczaka.
To jedyne syntetyczne i ogólne opracowanie chorwackiej współczesności dostępne w języku polskim. Pasjonująca opowieść o czterech dekadach końca XX i początku XXI wieku w Chorwacji i na świecie. K. Bagić pisze o polityce, modzie, muzyce, filmie, literaturze… W analizowanych tekstach kultury chorwackiej z łatwością można rozpoznać problemy, tematy, formy literackie obecne w innych kulturach i literaturach, nie tylko słowiańskich czy europejskich.
Książkę można pobrać bez opłat ze strony wydawnictwa:  https://monograph.us.edu.pl/index.php/wydawnictwo/catalog/book/PN.4180
Antologia dramatów czarnogórskich Antologia dramatów czarnogórskich
left img
W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się właśnie antologia dramatów czarnogórskich pt. „Otwarte zakończenie”.
Jest to pierwszy na świecie wybór dramatu czarnogórskiego w przekładzie na język obcy! Zbiór współredagował i napisał posłowie profesor Leszek Małczak, a jeden z dramatów przetłumaczyła dr Katarzyna Majdzik Papić.
Polecamy lekturę, a w wolnym dostępie znajdziecie ją tutaj: https://monograph.us.edu.pl/…/wyda…/catalog/book/PN.419191
Spotkanie autorskie ze słowackim poetą Spotkanie autorskie ze słowackim poetą

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizowane w ramach znanego z ubiegłego roku akademickiego, słowacystycznego cyklu „Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam”.

Tym razem naszą filologię odwiedzi Juraj Kuniak – słowacki poeta i założyciel wydawnictwa Skalná ruža.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2023 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5), w sali 1.19, o godz. 9.45.

plakat informujący o spotkaniu

Program Zawacka NAWA - Oferta wyjazdowa Program Zawacka NAWA - Oferta wyjazdowa

Drodzy Studenci,

ruszył nabór na wyjazdy stypendialne w ramach programu NAWA na rok akademicki 2024/2025.

Zachęcamy do składania wniosków. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • odbycie studiów
 • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe).

Lista krajów, do których można realizować wyjazdy to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Serbia, Słowacja, Słowenia.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze i informacjami dla wnioskodawców:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/zawacka-nawa/wyjazdy

 

Termin zgłoszenia wniosku upływa 31.01.2024 r.

Wykład gościnny profesor Mirandy Levanat-Peričić Wykład gościnny profesor Mirandy Levanat-Peričić
left img

Serdecznie zapraszamy na wykład profesor Mirandy Levanat-Peričić z Uniwersytetu w Zadarze, która w poniedziałek 11 grudnia o godz. 9.45-11.15 w sali 3.3 wygłosi wykład zatytułowany: Petar Zoranić, Juraj Baraković i Mavro Vetranović u kontekstu studija o čudovišnosti (katalozi nadnaravnih bića u Planinama, Vili slovinki i Pelegrinu) / Zoranić, Baraković i Vetranović w kontekście badań potworów (katalog istot nadprzyrodzonych w Górach, Rusałce Słowiance oraz Pielgrzymie).

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Ivany Dizdar „(Re)konstrukcija identiteta na hrvatsko-hercegovačkom pograničju ‒ književne naracije u razdoblju 1878. ‒ 1991” [(Re)konstrukcja tożsamości w pogranicznym regionie chorwacko-hercegowińskim ‒ narracje literackie w okresie 1878‒1991]Promotor: prof. dr hab. Lech Miodyński

Obrona odbędzie się 1 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 14.30 w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, sala im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (B.1.18 – I piętro).

Wszyscy chętni do udziału w tym naukowym wydarzeniu w charakterze publiczności są mile widziani.

Recepcja literatury chorwackiej w Polsce Recepcja literatury chorwackiej w Polsce
left img
Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się w otwartym dostępie monografia profesora Leszka Małczaka pt. Recepcja literatury chorwackiej w Polsce w latach 1970–2010. Jest to druga część większego projektu zatytułowanego Wprowadzenie do literatury chorwackiej i jej polskiej recepcji.
Profesor Małczak w swojej publikacji rozpatruje problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce w szerokim kontekście przekładów z innych języków z ukazaniem działających w danym czasie mechanizmów w sferze związków międzyliterackich.
W recenzji publikacji profesor Krystyna Pieniążek-Marković zauważa między innymi, że książka jest wciągającą opowieścią o polskich realiach kulturowych i ustrojowych, o polityce kulturalnej (lub jej braku). W książce znalazło się ponad sto ilustracji, które wzbogacają treść i tworzą pełniejszy obraz recepcji literatury chorwackiej w Polsce.
Już wkrótce ukaże się w otwartym dostępie także pierwsza część publikacji.
Serdecznie gratulujemy Autorowi i zapraszamy do lektury!
Śmiało ściągajcie, szerujcie, no i czytajcie!
,,Po słowacku w Polsce” – wykład dla uczniów szkół (...) ,,Po słowacku w Polsce” – wykład dla uczniów szkół średnich

grafika informująca o wydarzeniu

Filologia słowiańska Uniwersytetu Śląskiego oraz firma Ahoy Career serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich na prelekcję ,,Po słowacku w Polsce„.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie możliwości studiowania języka słowackiego i wykorzystania go na polskim rynku pracy. Uczniowie spotkają się z pracownikami firmy Ahoy Career, z wykładowcami filologii słowiańskiej UŚ oraz z absolwentką słowacystyki, pracującą z językiem słowackim na co dzień, która podzieli się z nimi swoimi doświadczeniami zawodowymi. Obecność na spotkaniu zapowiedziała również Konsul Generalna Republiki Słowacji w Krakowie – Zlata Šipošová.

Miejsce: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, SOSNOWIEC, ul. Grota Roweckiego 5, sala 02

Termin: 14.11.2023 (wtorek) godzina 10:00

Wykłady doc. dr. sc. Mariji Malnar Jurišić Wykłady doc. dr. sc. Mariji Malnar Jurišić
W środę 25 października rozpoczynają się dla studentów kroatystyki zajęcia z zakresu dialektologii w ramach projektu Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Poprowadzi je znawczyni chorwackich dialektów pani docent dr. sc. Marija Malnar Jurišić z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu, pełniąca obecnie obowiązki dyrektor Katedry Dialektologii i Historii Języka.
Jest to wyjątkowa okazja, aby poznać chorwackie dialekty, które w kulturze chorwackiej odgrywają niezwykle ważną rolę.🔑 Tego typu zajęcia odbywają się po raz pierwszy w Polsce❗️ i wielu naszych studentów weźmie w nich udział, z czego bardzo się cieszymy.
Zamieszczamy poniżej film z krótkim wykładem pani docent Mariji Malnar Juričić. 👇🏻
Jesień z czeskim filmem w Kinie Kosmos Jesień z czeskim filmem w Kinie Kosmos
W najbliższy czwartek, 12 października, zapraszamy do katowickiego Kino Kosmos na spotkanie z czeskim filmem.🎥
O godz. 18:30 będziecie mogli obejrzeć ekranizację powieści „Karaktit” Karola Čapka w reżyserii Otokara Vavry.📽️
Prelekcję przed seansem wygłosi dr Małgorzata Kalita. 🗣️
Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie: https://kosmos.katowice.pl/repertuar/krakatit/?fbclid=IwAR22gUy9FJQJcjlFuwApQnp0sM8TJlxNCCYRiGs3cV2EF-v0haj6TVBadl8
Spotkania organizacyjne I roku (studia stacjonarne pierwszeg(...) Spotkania organizacyjne I roku (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Informacja na temat spotkań organizacyjnych (SS1) – plik PDF

Komunikat w związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/(...) Komunikat w związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Humanistycznym

XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa
left img

XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa: Język – Literatura – Kultura

 

Z okazji przypadającego jubileuszu 35-lecia kształcenia macedonistycznego na Uniwersytecie Śląskim,
1–2 czerwca 2023 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się
XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa (Język-Literatura-Kultura).

Konferencja poświęcona będzie problematyce języka, literatury oraz kultury macedońskiej, wzajemnych kontaktów macedońsko-polskich i polsko-macedońskich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

W konferencji wezmą udział macedoniści i slawiści, specjaliści zajmujący się macedońską kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador Republiki Macedonii Północnej dr Ilija Psaltirov oraz Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa.

 

Program wydarzenia pobierz program wydarzenia (216,03 KB) 

 

 

Wykłady gości ze Słowacji! Wykłady gości ze Słowacji!

W przyszłym tygodniu na naszym kierunku odbędzie się cykl wykładów słowacystycznych oraz warsztaty tłumaczeniowe dla grupy słowacystów.

Wykłady wygłoszą:

🔹prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie – 23 maja (wtorek), godz. 9.45, sala 1.19. Wykład poświęcony będzie twórczości Dominika Tatarki.
🔹doc. mgr Gabriela Olchowa, PhD. z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – 24 maja (środa), godz. 9.45, sala 1.19. Wykład na temat obrazu Słowacji i Słowaków w polskojęzycznych bedekerach.


Warsztaty przeznaczone dla słowacystów poprowadzi:

🔹mgr Zuzana Obertová, PhD. Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie – 24 maja (środa), godz. 13.45, sala 2.52. Warsztaty poświęcone będą tłumaczeniu konferencyjnemu.

Wykłady gości z Czech! Wykłady gości z Czech!
left img
📢📢 Wykłady gości z Czech! 🇨🇿
🔹 Wszystkich pasjonatów językoznawstwa zapraszamy na wykłady badaczy z czeskich uczelni – doc. Ireny Bogoczovej z Uniwersytetu Ostrawskiego i doc. Miroslava Vepřka z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Wykłady naszych gości są bardzo popularne wśród czeskich studentów, więc i Wy nie przegapcie szansy i koniecznie zajrzyjcie do nas w najbliższych dniach!
❗ Morfologia – Etymologia – Ortoepia – Rozwój języka ❗
Czeka nas spora dawka wiedzy! 🤯 🤯
A co w programie?
🔹 PONIEDZIAŁEK:
13:30 – doc. Miroslav Vepřek: Etymologia – najpopularniejsza dyscyplina językoznawcza, sala 1.19

🔹 WTOREK:
9.45 – doc. Irena Bogoczová – Odmiana czeskich form wyrazów, sala 0.2
11.30 – doc. Miroslav Vepřek – Gramatykalizacja – przyczyna czy skutek? (na materiale języków słowiańskich), klasa 3.5
13:30 – doc. Miroslav Vepřek – Rozwój języka czeskiego z punktu widzenia „błędów” użytkowników języka, klasa 3.5

🔹 CZWARTEK
11.30 – doc. dr Irena Bogoczová – Ćwiczenia praktyczne z ortoepii, sala 1.19
Do zobaczenia!
WARSZTATY Coaching kariery - REKRUTACJA WARSZTATY Coaching kariery - REKRUTACJA

Dyrekcja kierunku filologia słowiańska, filologia rosyjska ogłasza nabór dla studentów II i III roku SS1 oraz I i II roku SS2 na interaktywne i angażujące warsztaty praktyczne pt. „Jak się odnaleźć na rynku pracy? – coaching kariery”. Terminy warsztatów:

 

Grupa I

26.05 (piątek) godz. 8.00-12.30

27.05 (sobota) godz. 9.00-15.00 

29.05 (poniedziałek) godz. 9.00-13.30

 

Grupa II

26.05 (piątek) godz. 13.30-18.00

03.06.(sobota) godz. 9.00-15.00 

05.06 (poniedziałek) godz. 9.00-13.30

 

Czego się dowiesz podczas warsztatów?

 1. Jaki mam plan na własną karierę? Czego chcę?

2. Co jest moją mocną stroną, a nad czym powinienem/powinnam popracować?

3. Jak efektywnie zarządzać swoim czasem?

4. Co zrobić, by mi się tak chciało, jak mi się nie chce? Czyli jak się zmotywować do działania?

5. Jak się dobrze zaprezentować i zrobić dobre pierwsze wrażenie?. I więcej…

 

Ramowy program:

Moduł I CZEGO CHCĘ? – OKREŚLANIE CELÓW.

Moduł II  ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I CZASEM.

Moduł III WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE.

Moduł IV ROZWÓJ OSOBISTY NA RYNKU PRACY.

 

Prowadzący: Małgorzata Chatys i Ewelina Skubała z Biura Karier UŚ (moduł IV), Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz z WNS (moduł III), Sylwia Sojda z WH (moduł I i II). Program warsztatów DO POBRANIA TUTAJ.

 

Zgłoszenia mailowe (chęć uczestnictwa w warsztatach wraz ze wskazaniem grupy) prosimy kierować do dr Sylwii Sojdy: sylwia.sojda@us.edu.pl  w terminie do 8 maja (decyduje kolejność zgłoszeń).

Nie wahaj się, skorzystaj! 

Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa

Z okazji przypadającego jubileuszu 35-lecia kształcenia macedonistycznego na Uniwersytecie Śląskim, 1–2 czerwca 2023 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się XI Macedońsko-Polska Konferencja Naukowa (Język-Literatura-Kultura)

Konferencja poświęcona będzie problematyce języka, literatury oraz kultury macedońskiej, wzajemnych kontaktów macedońsko-polskich i polsko-macedońskich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

W konferencji wezmą udział macedoniści i slawiści, specjaliści zajmujący się macedońską kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy.

Program konferencji zostanie zamieszczony wkrótce.

CYKL Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam CYKL Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam
left img

Spotkanie z Ballą, Nicol Hochholczerovą i Júliusem Fujákiem w ramach słowacystycznego cyklu „Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam”

Filologia słowiańska UŚ serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które odbędą się w ramach cyklu „Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam”. Tym razem gośćmi slawistyki będą znany słowacki prozaik, Balla, utalentowana pisarka młodego pokolenia, Nicol Hochholczerová, oraz kompozytor muzyki eksperymentalnej, Július Fuják.

Spotkanie z autorami – Ballą i Nicol Hochholczerovą odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5), w sali 1.19, o godz. 11.30.

Spotkanie z Júliusem Fujákiem odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku, na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5), w sali 4.63, o godz. 13.30.

 


Balla jest jednym z czołowych słowackich prozaików średniego pokolenia. Debiutował zbiorem opowiadań Leptokaria (1996), za który otrzymał nagrodę Ivana Kraski. W roku 2012 zdobył najbardziej prestiżową na Słowacji nagrodę Anasoft litera za książkę V mene otca (W imię ojca), a w zeszłym roku jego książka Medzi ruinami (Między ruinami) znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do tej nagrody. Jego twórczość była tłumaczona na wiele języków, m.in. angielski, niderlandzki, rumuński, słoweński czy bułgarski. W Polsce wydano trzy wybory opowiadań Balli: Niepokój (2008, Pogranicze), Świadek (2011, Biuro Literackie) i Podszepty (2012, Biuro Literackie). Jak napisał Jacek Bukowski (tłumacz opowiadań Balli na język polski): „Balla stanowi zjawisko odrębne – nie reprezentuje jakiegoś pokolenia czy grupy literackiej. Jest szorstkim i niekiedy brutalnie prześmiewczym outsiderem: religijnym, filozoficznym, społecznym, patriotycznym… a nawet i stylistycznym. Jego muzyczno-ekspresjonistyczne, ale zarazem i matematycznie precyzyjne pisanie jest rozpoznawalne już po kilku zdaniach”.


Nicol Hochholczerová (ur. 1999) pochodzi z Rymawskiej Soboty, studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy, reprezentuje najmłodsze pokolenie słowackich pisarzy. Za twórczość prozatorską otrzymała nagrody w konkursach, takich jak Poviedka (za opowiadania Živá voda, 2016 oraz Soul kitchen, 2019), Medziriadky, Literárny Kežmarok, Kukučínova Revúca. Utwór Táto izba sa nedá zjesť (2021) jest jej książkowym debiutem. W 2022 roku powieść ta znalazła się na liście pięciu utworów nominowanych do prestiżowej nagrody Anasoft Litera, w 2023 roku ukazała się w tłumaczeniu na język polski pt. Tego pokoju nie da się zjeść (tłum. Rafał Bukowicz, Wyd. Ha!art).


Július Fuják to słowacki kompozytor muzyki eksperymentalnej, muzykolog, wykładowca uniwersytecki oraz organizator niekonwencjonalnych muzycznych, artystycznych oraz naukowych wydarzeń. Zajmował stanowisko kierownika Kysuckiego Muzycznego Gabinetu i Kysuckiej Orkiestry Kameralnej (1995–1996), był pracownikiem naukowym Instytutu Komunikacji Literackiej i Artystycznej na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (1996–2007). Od roku 2007 jest pracownikiem Katedry Kulturoznawstwa, na której zajmuje się zagadnieniami kultury niezależnej, sztuki postmodernistycznej i kultury muzycznej. Grał koncerty w wielu państwach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem licznych projektów muzycznych, byłym członkiem grup rockowych Teória od razu, Potopa oraz Otras, a także współpracownikiem wielu grup muzycznych i muzyków z całego świata.

Rekrutacja do programu Erasmus+ 2023/2024 Rekrutacja do programu Erasmus+ 2023/2024

Kierunek Filologia słowiańska ogłasza rekrutację w ramach programu Erasmus+ dla studentów I i II stopnia na wyjazdy na studia (SMS) w roku akademickim 2023/2024

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim! Spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim!
left img

Już wkrótce kolejne spotkanie w ramach słowacystycznego cyklu „Dwa języki jedno znaczenie / Dva jazyky jeden význam”, poświęconego zagadnieniom genezy i interpretacji tekstu literackiego oraz jego przekładu.

Tym razem gościć będziemy Andrzeja Jagodzińskiego, znanego tłumacza, publicystę, działacza na rzecz kultury i literatury czeskiej oraz słowackiej.

Spotkanie organizowane przez lektorat języka słowackiego odbędzie się 21 marca 2023 roku, o godz. 18.00Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) na ul. Bankowej 11a w Katowicach.

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Liczymy na szeroką publiczność 🙂

 

Więcej o naszym zaszczytnym gościu:

Andrzej Jagodziński – bohemista i słowacysta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, ambasador i promotor kultury czeskiej i słowackiej w Polsce oraz polskiej w Czechach i na Słowacji, publicysta, dziennikarz, korespondent „Gazety Wyborczej” w Pradze i Bratysławie, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (2003-2006), dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze (1996–2001) i Bratysławie (2010-2015), redaktor „Literatury na świecie” (2007-2009).
Jest osobą niezwykle zasłużoną w nawiązywaniu dialogu międzykulturowego między Polską, Czechami oraz Słowacją, aktywnie wpływa na propagowanie literatur naszych południowych sąsiadów w Polsce.
Z literatury czeskiej przełożył utwory m.in. Václava Havla, Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckiego, Egona Hostovskiego, Viktora Fischla, Jířiho Grušy.

Z literatury słowackiej tłumaczył twórczość m. in. Dušana Mitany, Dušana Duška, Viliama Klimáčka, Rudolfa Slobody, Pavla Rankova, eseje Martina Milana Šimečki, a ostatnio reportaż Tomáša Forró.

Został nagrodzony prestiżową Literacką Nagrodą Europy Środkowej „Angelus” za przekład „Przypadków inżyniera ludzkich dusz” („Příběh inženýra lidských duší”) Josefa Škvoreckiego (2009). Jest autorem licznych publikacji.

 

Linki do informacji o spotkaniu na stronie CINiBA:

https://www.ciniba.edu.pl/wiadomosci/988558-dwa-jezyki-jedno-znaczenie-spotkanie-z-andrzejem-jagodzinskim

 

 

Spotkanie z Lenką Elbe Spotkanie z Lenką Elbe
left img
W środę, 22 marca o godzinie 13.30 na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (Grota-Roweckiego 5, sala 1.19) odbędzie się spotkanie z czeską pisarką Lenką Elbe, które dla studentów filologii słowiańskiej i wszystkich zainteresowanych miłośników współczesnej literatury czeskiej poprowadzi Joanna Derdowska.
Lenka Elbe czeska pisarka, scenarzystka, dziennikarka i copywriterka. Jej literackie inspiracje to dzieła Franza Kafki, Umberto Eco i Haruki Murakamiego. Za swoją pierwszą powieść Uranova otrzymała prestiżową czeską nagrodę literacką Magnesia Litera. Oprócz pisania zajmuje się także projektowaniem graficznym i fotografią. Ma córkę i mieszka w Pradze.
Modernizm w przekładzie na YT Modernizm w przekładzie na YT
🔈Posłuchajcie o modernizmie w przekładzie!
📍Zapraszamy i zachęcamy do wysłuchania referatów wygłoszonych na międzynarodowej translatologicznej konferencji naukowej nt. 🔘Modernizm w przekładzie🔘, która odbyła się we wrześniu 2022 roku w Lublińcu.
📍Referaty zostały przedstawione w języku angielskim, chorwackim, serbskim oraz polskim. Wystarczy kliknąć w ten link:
📍Wśród prelegentów znaleźli się znakomici goście z Polski🇵🇱 i zagranicy🌍. Konferencję zorganizował Uniwersytet Śląski w Katowicach. Projekt koordynowali dr hab. prof. UŚ Leszek Małczak oraz dr hab. prof. IBL PAN Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.
Kino Siąsiadów - Czechy Kino Siąsiadów - Czechy
left img
🎞‍Kino Kosmos, Czeskie Centrum i Filologia Słowiańska WH UŚ wspólnie organizują cykl „KINO SĄSIADÓW”, czyli przegląd filmów czeskich – przebojów i nowości, ale też sprawdzonych klasyków i wybitnych dzieł czeskiej/czechosłowackiej kinematografii.
🎞‍️Wszystkie filmy wyświetlane będą w najwyższej jakości🔝, z napisami cyfrowymi w języku polskim. Projekcje poprzedzane będą krótkim wprowadzeniem i komentarzem.🗣🎤
🎞‍️Uroczyste otwarcie cyklu nastąpi w Kinie Kosmos (Katowice, ul. Sokolska 66), w środę 01.03.2023 o godz. 18:30. Gościem honorowym będzie Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie – Petr Vlček.
🎞‍️Pierwszy film naszego cyklu to świetna komedia satyryczna 🤣 z 2019 r. pt. Właściciele (Vlastníci), w reżyserii Jiříego Havelki, którą nakręcił według własnego scenariusza i jest w gwiazdorskiej obsadzie. Będzie sporo zabawy, dobre dialogi 💬, ale i wątki do przemyślenia.
🎞‍️Organizatorzy pracują intensywnie także nad kwietniową niespodzianką 🎁, nowym i przebojowym filmem z 2021 r., nagrodzonym 8 „Czeskimi Lwami”, który z pewnością spodoba się katowickiej publiczności, ale szczegóły na razie są poufne. 🫢
🎦ZAPRASZAMY I CZEKAMY NA WAS W KINIE KOSMOS
Przekłady Literatur Słowiańskich - nowy numer! Przekłady Literatur Słowiańskich - nowy numer!

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Przekłady Literatur Słowiańskich, przygotowany przez zespół redakcyjny z naszej slawistyki.

Tom zatytułowany Od (prze)milczenia do dialogu. Przekłady literatur słowiańskich w latach 1990-2020 dostępny jest online na stronie https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/issue/view/1317

Zapraszamy do lektury!

 

Praktyki Erasmus+ w Czarnogórze Praktyki Erasmus+ w Czarnogórze

Active Montenegro ponownie rekrutuje

na praktykę Erasmus+

–             pilotaż wycieczek

–             pomoc przy prowadzeniu social mediów

Mile widziania znajomość w stopniu komunikatywnym języka serbskiego lub chorwackiego i doświadczenie w turystyce!

Zgłoszenia z CV prosimy przesyłać na:

info@activemontenegro.me lub anna@balk-ann.pl

Wykład Stanislavy Guryčovej z Instytutu Baťa Wykład Stanislavy Guryčovej z Instytutu Baťa
left img

Zapraszamy na wykład i film! Interesujesz się architekturą lub historią? A może jednym i drugim?

Jeśli tak, nie możesz przegapić wykładu naszego gościa. W najbliższy czwartek (26 stycznia) zapraszamy na prelekcję Stanislavy Guryčovej z Instytutu Baťa w Zlínie, która opowie o szybkiej przemianie małej wsi na południowo-wschodnich Morawach w duże miasto przemysłowe.

Będzie więc okazja do rozmyślań o losach naszego regionu, poszukiwań różnic i analogii z historią czeskich miast . Porozmawiamy o industrializacji, procesach formowania się klasy robotniczej, skutkach urbanizacji. A wszystko to w języku czeskim! Po wykładzie zapraszamy na projekcję filmu „Výroba války” z cyklu „Industrie” reżysera Ivo Bystřičana. Zaczynamy o godz. 13:15, sala 3.5. Przybywajcie!

 

Erasmus+ BIP REKTUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Erasmus+ BIP REKTUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

 

Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Uniwersytetu w Lublanie w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje miesięczne wydarzenie naukowo-edukacyjne Na ścieżkach literatury słoweńskiej.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Słowenii).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet w Lublanie).

 

Termin całego programu:

Od 1 marca (środa) do 1 kwietnia (sobota) 2023:

Zajęcia zdalne: Warsztaty literackie, wykłady, ćwiczenia – 24 h od 1 marca do 24 marca

 

Tydzień na Uniwersytecie w Lublanie:

od 26 marca (niedziela) do 1 kwietnia 2023 (sobota):

 • zajęcia w terenie – wycieczki edukacyjne:
 • zajęcia integracyjne
 • wykłady, warsztaty

 

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ:

– znajomość języka słoweńskiego na poziomie minimum B1 (potwierdzona przez lektorkę)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– list motywacyjny

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury słoweńskiej, języka słoweńskiego, Słowenii (potwierdzone przez lektorkę lub opiekuna koła naukowego).

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 23.01.2023 do 30.01.2023.

do 31.01.2023 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP SŁOWENIA)

FORMULARZ zgłoszeniowy do pobrania w Dziekanacie ds. dydaktycznych (u Pana Łukasza Gęborka).

 

Więcej informacji u lektorki języka słoweńskiego, mgr Tiny Jugović, tina.jugovic@us.edu.pl, gabinet 3.1.

 

Erasmus+ BIP WYNIKI REKRUTACJI Erasmus+ BIP WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do programu Blended Intensive Programme Erasmus+

CZECHY

Uczelnia partnerska – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Temat: Czech-in to Literary Culture I

Lista osób zakwalifikowanych:

 1. Antosz Marcin
 2. Bajer Wiktoria
 3. Duda Emilia
 4. Wieczorek Bartłomiej

 

SŁOWENIA

Uczelnia partnerska – Uniwersytet w Lublanie

Temat: Na ścieżkach literatury słoweńskiej

Lista osób zakwalifikowanych:

 1. Antosz Marcin
 2. Bajer Wiktoria
 3. Duda Emilia
 4. Krzemień Anna
 5. Neugebauer Julia
 6. Rubisz Aleksandra

Lista osób niezakwalifikowanych:

Jan Fajto – kandydat niezakwalifikowany z przyczyn formalnych

 

Wyniki rekrutacji dokument

Justyna Bargielska - spotkanie autorskie Justyna Bargielska - spotkanie autorskie
left img
Justyna Bargielska w rozmowie z Peterem Milčákiem już wkrótce na slawistyce!
19 stycznia 2023 r. czeka nas kolejna odsłona słowacystycznego cyklu
Dwa języki – jedno znaczenie
Dva jazyky – jeden význam.
Tego dnia na naszej slawistyce będziemy gościć poetkę i prozaiczkę – Justynę Bargielską. Na trybunie będzie jej towarzyszył Peter Milčák – tłumacz, poeta, wykładowca. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy o godz. 12:00 (sala 1.19). Do zobaczenia!
Więcej o naszych gościach tutaj:
🖋Justyna Bargielska
Poetka, prozaiczka. Opublikowała tomy poezji: Dating sessions (2003), China Shipping (2005), Dwa fiaty (2009), Bach for my baby (2012) i Nudelman (2014), Dziecko z darów (2019) oraz prozy Obsoletki (2010) i Małe lisy (2013). Laureatka m.in. Nagrody Literackiej Gdynia (dwukrotnie) i Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2010). Nominowana m.in. do Warszawskiej Nagrody Literackiej, Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, Paszportu „Polityki”, Silesiusa, Gryfii oraz nagrody Nike (trzykrotnie). W Teatrze Witkacego w Zakopanem miał premierę jej monodram Clarissima, a w Teatrze Dramatycznym w Warszawie – dramat Moja pierwsza śmierć w Wenecji. Wydała także wspólnie z Iwoną Chmielewską książkę Obie (2016) i zbiór opowiadań dla starszych dzieci Siedem pierwszych przygód Rozalii Grozy (2017). Ostatnio opublikowała: Dziecko z darów (2019) i Pij ze mną kompot (2021). Teksty Bargielskiej tłumaczono na wiele języków, m.in. język angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, słoweński, niderlandzki, czeski oraz słowacki.
🖋Peter Milčák
Poeta, wydawca. Autor tomów wierszy: Záprah pred zimou (1989), Prípravná čiara 57 – Preparation Line 57 (2005), Brum (2012), monografii literaturoznawczej Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte (2006) i szkiców literackich Mŕtve kvety medzi živými (2017). Autor przekładów z języka angielskiego: Matthew Sweeneya, Kennetha Patchena, Aldena Nowlana i Marjorie Weinman Sharmat oraz z języka polskiego: Zbigniewa Herberta (razem z Marianem Milčákiem), Haliny Poświatowskiej, Czesława Miłosza (razem z Marianem Milčákiem), Marcina Świetlickiego, Doroty Koman, Wojciecha Bonowicza, Bohdana Zadury oraz Justyny Bargielskej. Od 1991 roku prowadzi własne wydawnictwo Modrý Peter, publikujące poezję słowacką i przekłady poetyckie. W Wydawnictwie Wolno w przekładzie Bohdana Zadury ukazał się tom jego próz poetyckich Bracia krwi (2020).
Spotkanie z tłumaczką języka czeskiego Spotkanie z tłumaczką języka czeskiego
left img

🕵️ Tajniki pracy tłumacza

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z tłumaczką języka czeskiego 🇨🇿 – Agnieszką Baran. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19.01.23 o godz. 13.15 w sali 1.20, i będzie prowadzone w języku polskim. Tłumaczka opowie o początkach prowadzenia działalności 👩💻, o wyzwaniach z tym związanych, a także przekaże kilka praktycznych rad dla początkujących tłumaczy (niezależnie od języka, z którym pracują). Do zobaczenia!

Erasmus+ BIP Czechy REKRUTACJA Erasmus+ BIP Czechy REKRUTACJA
left img

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

 

Katedra Bohemistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje tygodniowe wydarzenie naukowo-edukacyjne Czech-in to Literary Culture I.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Czech).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu).

Celem BIP Czech-in to Literary Culture I jest literaturoznawcze i kulturoznawcze spojrzenie na wyobrażenia o kategorii narodu rozwijające się w XIX wieku oraz na problematykę samostanowienia narodu czeskiego i refleksji na ten temat powstającej poza ziemiami czeskojęzycznymi.

Terminy programu:

3 marca 2023 (piątek) – 4-godzinne warsztaty online Kształtowanie czeskiej „narracji narodowej” w XIX wieku – spojrzenie z wewnątrz

24-29 kwietnia 2023 (od poniedziałku do soboty) – zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie w Ołomuńcu (warsztaty, konferencja, udział w wydarzeniach kulturalnych) Kształtowanie czeskiej „narracji narodowej” w XIX wieku – spojrzenie z zewnątrz.

Językiem wykładowym jest język czeski. Do udziału zaproszono uczestników z uniwersytetów z Włoch, Chorwacji, Polski i Czech.

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ (7 miejsc):

– zaliczenie modułu Historia literatury czeskiej 4 lub innego modułu, w którego sylabusie wykazane są treści związane z historią literatury czeskiej XIX wieku.

– znajomość języka czeskiego na poziomie minimum B1 (potwierdzona przez lektorkę)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury czeskiej, języka czeskiego (potwierdzone przez lektorkę lub opiekuna koła naukowego).

 

Rekrutacja trwa od 9.01.2023 do 18.01.2023.

do 20.01.2023 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP CZECHY)

FORMULARZ zgłoszeniowy w Dziekanacie ds. dydaktycznych (u Pana Łukasza Gęborka).

 

Więcej informacji: Joanna Derdowska, PhD, joanna.derdowska@us.edu.pl, gabinet 3.12.

 

Erasmus+ BIP Słowenia REKRUTACJA Erasmus+ BIP Słowenia REKRUTACJA
left img

ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

 

Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Uniwersytetu w Lublanie w ramach Blended Intensive Programme Erasmus+ (BIP) organizuje miesięczne wydarzenie naukowo-edukacyjne Na ścieżkach literatury słoweńskiej.

Program obejmuje wydarzenie zdalne (wykłady i warsztaty online) oraz mobilność fizyczną (wyjazd do Słowenii).

Udział w programie oznacza konieczność uczestniczenia w obu komponentach – zajęciach zdalnych oraz w wyjeździe na uczelnię partnerską (Uniwersytet w Lublanie).

 

Termin całego programu:

Od 1 marca (środa) do 1 kwietnia (sobota) 2023:

Zajęcia zdalne: Warsztaty literackie, wykłady, ćwiczenia – 24 h od 1 marca do 24 marca

 

Tydzień na Uniwersytecie w Lublanie:

od 26 marca (niedziela) do 1 kwietnia 2023 (sobota):

 • zajęcia w terenie – wycieczki edukacyjne:
 • zajęcia integracyjne
 • wykłady, warsztaty

 

W BIP uczestniczyć mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów z UŚ:

– znajomość języka słoweńskiego na poziomie minimum B1 (potwierdzona przez lektorkę)

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana z systemu USOS)

– list motywacyjny

– zaangażowanie w działania promocyjno-popularyzatorskie dotyczące kultury słoweńskiej, języka słoweńskiego, Słowenii (potwierdzone przez lektorkę lub opiekuna koła naukowego).

 

Rekrutacja trwa od 9.01.2023 do 18.01.2023.

do 20.01.2023 – kwalifikacja studentów i ogłoszenie wyników.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie ds. dydaktycznych, 4 piętro, p. 4.28 (z dopiskiem BIP SŁOWENIA)

FORMULARZ zgłoszeniowy w Dziekanacie ds. dydaktycznych (u Pana Łukasza Gęborka).

 

Więcej informacji u lektorki języka słoweńskiego, mgr Tiny Jugović, tina.jugovic@us.edu.pl, gabinet 3.1.

 

 

Bernardeta Babáková i Václav Maximilián gośćmi slawist(...) Bernardeta Babáková i Václav Maximilián gośćmi slawistyki
left img
Bernardeta Babáková i Václav Maximilián gośćmi slawistyki! 🇨🇿 🇨🇿
✍ Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dwójką czeskich poetów młodego pokolenia.
✍W najbliższy czwartek (12 stycznia) o godz. 14:00 odwiedzi nas Bernardeta Babáková oraz Václav Maximilián. Rozmowę poprowadzą studenci bohemistyki. Nie może Was tam zabraknąć!
Tradycyjnie, kilka słów o gościach:
🔸Bernardeta Babáková (ur. 1994) należy do najmłodszej generacji czeskich poetów. W roku 2021 wydała zbiór Sdílení polohy bylo ukončeno, w którym odzwierciedla świat w sposób niezwykle teatralny. Tutaj gra jest “grą naprawdę”, życie – cierpką fraszką. W jej twórczości poetyckiej szczególnie wyróżniają się wątki miłosne i społeczne zaangażowanie.
🔸Václav Maximilián (ur. 1987) jest z wykształcenia estetykiem, pisze wiersze i opowiadania. Publikował w większości czeskich czasopism literackich. Autor tomików Meziměstí (2016) i Pobřeží (2019). W czasopiśmie Host, na portalu internetowym H7O oraz w przeglądzie Protimluv ukazują się jego krytyczne szkice i komentarze poświęcone głównie komiksowi.
Spotkanie przedświąteczne Spotkanie przedświąteczne
left img
🎄Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie w slawistycznym gronie 20 grudnia (wtorek) o godz. 13:30 w Sali Rady Wydziału w Sosnowcu.
🎄Z tej okazji nasi studenci razem z lektorami przygotowali wystąpienia o świątecznych zwyczajach wśród Słowian.
🎄Spędźmy te chwile razem przy rozmowie i złóżmy sobie świąteczne życzenia. 🔔🔔🔔
Światowe dni słoweńskiej literatury Światowe dni słoweńskiej literatury
left img
📍 Na wszystkich uniwersytetach, na których prowadzona jest nauka języka słoweńskiego – od Katowic/Sosnowca po Tokio, Cleveland i Buenos Aires 28.11.22 rozpoczyna się festiwal pod nazwą 👉Światowe dni słoweńskiej literatury👈 obfitujący w liczne wydarzenia, np. wykłady, warsztaty, wystawy, projekcje filmowe. Pomysłodawcą festiwalu jest Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
📍 Z tej okazji na UŚ otworzyliśmy wystawę grafik Mateji Korbar Šimić Mateja Korbar Šimić, zainspirowanych utworem pt. Turjacka Rozamunda, którego autorem jest największy poeta słoweńskiego romantyzmu, France Prešeren.
📍 Warto sobie przypomnieć historię o pięknej Rozamundzie; bo zawiera wszystko, czego potrzebuje dobra opowieść: miłość, zacięta walka z wrogiem, zdrada i „fake news”, który wszystko komplikuje. Chętnych, by z bliska przyjrzeć się grafikom i zapoznać się z historią Rozamundy zapraszamy do sali 3.3.
Słoweniści w Warszawie Słoweniści w Warszawie
left img
Studenci uczący się języka słoweńskiego odwiedzili Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Spotkali się tam ze słowenistami z Warszawy oraz z Łodzi Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Te dwa dni były wypełnione ciekawymi i inspirującymi warsztatami i stały się okazją do międzyuczelnianej integracji. Tematem przewodnim była wyjątkowa powieść Vladimira Bartola 📘pt. Alamut📘, która niedawno ukazała się w Polsce w przekładzie Joanny Pomorskiej i Joanny Sławińskiej 👏
Wydarzenie otworzył Ambasador Republiki Słowenii w Polsce, 🇸🇮Bojan Pograjec🇸🇮, który przybliżył rolę ambasadora i charakter pracy w placówce dyplomatycznej Veleposlaništvo Slovenije v Varšavi / Ambasada Słowenii w Warszawie. Następnie miała miejsce rozmowa z tłumaczką, Joanną Pomorską, która (współ)prowadziła też warsztaty tłumaczeniowe i dzieliła się ze studentami pomocnymi wskazówkami dotyczącymi wyborów translatorskich.
Studenckie przekłady ukazały jak ważna jest interpretacja w przekładzie i dobór wyrażeń zależnych od kontekstu i stylu autora. Dzień zakończył się integracją podczas kolacji i rozwiązywania quizu nt. Słowenii i jej kultury.
Studenci przygotowali też gry planszowe na podstawie książki Bartola oraz innych dzieł literatury słoweńskiej. A na koniec żarliwie debatowali (po słoweńsku!) na temat tezy pojawiającej się w powieści – Cel uświęca środki.
Jeszcze raz dziękujemy naszym przyjaciołom słowenistom z UW za gościnę oraz Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik za finansowe wsparcie wydarzenia. ❤️🧡💚
Na stronie warszawskiej slawistyki można przeczytać o wydarzeniu i obejrzeć fotorelację : http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/2022/11/26/slowenistyczne-spotkanie-wokol-powiesci-alamut/
Tekst: Aleksandra Mazur
Ivan Štrpka i Koloman Kertész Bagala gośćmi filologii s(...) Ivan Štrpka i Koloman Kertész Bagala gośćmi filologii słowiańskiej UŚ
left img

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z jednym z najważniejszych słowackich poetów – Ivanem Štrpką oraz wydawcą Kolomanem Kertészem Bagalą, które odbędzie się 22.11.2022 (wtorek) o godz. 9:45 w sali 1.19.

 

Ivan Štrpka (30. 06. 1944), jeden z najznakomitszych słowackich poetów, prozaik, eseista, tłumacz. Młodość przeżył w południowozachodniej części Słowacji. W latach 1963–1969 studiował filologię hiszpańską i słowacką na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. Po krótkim okresie pracy w redakcjach czasopism literackich („Kultúrny život”, „Mladá tvorba”) oraz wydawnictwach (Slovenský spisovateľ, Tatran) pracował jako dramaturg sztuk dla dzieci i młodzieży w Słowackiej Telewizji w Bratysławie. Z powodu swoich poglądów politycznych w latach 70. XX wieku objęty był zakazem publikacji. W latach 1990–1993 pracował jako redaktor naczelny czasopisma „Kultúrny život”, a w 1999–2010 miesięcznika literackiego „Romboid”. Zadebiutował zbiorem poezji pt. Krátke detstvo kopijníkov w 1969 roku. Spośród dalszych 16 zbiorów poezji wydanych do 2022 roku warto wspomnieć o tomikach Tristan Tára (1971), Správy z jablka (1985), Všetko je v škrupine (1989), Rovinsko, juhozápad: Smrť matky (1995), także o sztukach muzyczno-dramatycznych Bábky kratšie o hlavu (1997), Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad (2009), Fragment rytierskeho lesa (2016), Kam plášť, tam vietor (2018), Hermovská chôdza (2022). Jest autorem powieści pt. Rukojemník (1999) oraz esejów Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje (1995) i Na samý okraj (písania) (2006). Jako autor tekstów współpracował także przy 12 albumach z legendarnym muzykiem rokowym Dežo Ursinym. Niektóre z tekstów opublikowano w książce Modrý vrch (1988).

Ivan Štrpka wraz z poetami Ivanem Laučíkiem i Petrem Repką założył w 1963 roku grupę poetycką Osamelí bežci, która w lutym 1964 roku zaprezentowała swoją autentyczną i charakterystyczną poezję na łamach czasopisma „Mladá tvorba”. Manifest grupy Návrat anjelov, prezentujący wiersze poetów, został zakazany przez cenzurę. Krytyk Milan Hamada pisał o grupie: „poeci ci swoimi debiutami walczyli z postępującym ograniczaniem człowieka i świata, ze zniesieniem wieloznaczności na rzecz jednoznaczności”. Program grupy, twórczość poetycka, postawy poetów miały decydujący wpływ na rozwój słowackiej literatury i kultury; stawały się inspirującym impulsem dla słowackiej poezji ostatniego półwiecza.

 

Wydawnictwo KK Bagala, założone przez Kolomana Kertésza Bagalę w 1991 roku (pierwotnie działające pod nazwą L. C. A.), od początku swojego istnienia specjalizuje się w wydawaniu literatury słowackiej, przede wszystkim prozy. Zajmuje się także organizacją licznych wydarzeń i spotkań literackich, których celem jest propagowanie i rozpowszechnianie współczesnej literatury słowackiej w kraju oraz za granicą. Od ponad 25 lat wydawnictwo organizuje konkurs literacki Poviedka, którego finaliści to liczni, znaczący pisarze współcześni młodej i średniej generacji. KK Bagala należy współcześnie do najbardziej znaczących i najdłużej działających wydawnictw w Słowacji.

 

Peter Juščák gościem filologii słowiańskiej UŚ Peter Juščák gościem filologii słowiańskiej UŚ
left img

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze słowackim prozaikiem, Peterem Juščakiem, oraz jego tłumaczką prof. Lucyną Spyrką.

Goście odwiedzą nas w najbliższy czwartek, 17 listopada 2022r., o godz. 11:30 (sala 1.19).

Spotkanie poprowadzi dr Peter Milčák.

Wydarzenie zapowiada cykl spotkań ze słowackimi pisarzami oraz polskimi pisarzami i tłumaczami pod hasłem DWA JĘZYKI JEDNO ZNACZENIE / DVA JAZYKY JEDEN VÝZNAM, organizowany w ramach lektoratu języka słowackiego na Uniwersytecie Śląskim. Cykl będzie poświęcony zagadnieniom genezy i interpretacji tekstu literackiego oraz jego przekładu.

 

Peter Juščák (* 1953, Solivar), słowacki prozaik, publicysta i autor słuchowisk. Pracował w słowackim radiu i w redakcjach wielu słowackich dzienników. W latach 2016 – 2017 pracował w słowackim Instytucie Pamięci Narodowej. Żyje w Bratysławie. Jest autorem dzieł Komu ujde vlak (Komu ucieknie pociąg), V očiach soľ (W oczach sól, 1989), Milovanie so sochou Miriam (Romans z posągiem Miriam, 1996), Som Ťukot (Jestem Stukot, 1998), Návod na použitie zvyšnej časti života (Instrukcja użycia pozostałej części życia, 2005), …a nezabudni na labute! (…a nie zapomnij o łabędziach!, 2014), Balkan blues (2018).

Za powieść …a nezabudni na labute! (…a nie zapomnij o łabędziach!, 2014) otrzymał nagrodę Cena Obce spisovateľov Slovenska, nagrodę Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska i został finalistą najbardziej prestiżowego konkursu literackiego na Słowacji Anasoft litera. Powieść została przetłumaczona na język węgierski oraz czeski. Trwają prace nad polskim przekładem, dotychczas fragmenty przetłumaczyła dr hab. Lucyna Spyrka, prof. UŚ.

Jest również autorem książek literatury faktu Odvlečení. Osudy občanov Československa, odvlečených do pracovných táborov GULAG v ZSSR  (Zesłani. Losy obywateli Czechosłowacji. zesłanych do obozów pracy GULAG w ZSRR, 2001) oraz Michal Kováč a jeho bremeno (Michal Kováč i jego brzemię, 2003). a także dwóch koncepcji filmów dokumentalnych dla Telewizji Słowackiej Môj otec je gulag (Mój ojciec to gułag, 2008) a Predĺžené tiene minulosti (Wydłużone cienie przeszłości, 2022).

Nowa książka dr Sylwii Sojdy Nowa książka dr Sylwii Sojdy
left img
Możemy żyć w supernowoczesnych domach, bywać na megaważnych spotkaniach, słuchać przeciekawych wykładów.
Możemy też chodzić w przykrótkich lub ciasnawych spodniach, czy spędzać przy kominku chłodnawe wieczory.
Takie i inne wykładniki kategorii intensywności porównuje we współczesnym języku polskim i słowackim dr Sylwia Sojda w swojej niedawno wydanej monografii Intensyfikacja i dezintensyfikacja w języku polskim i słowackim.
Zachęcamy do lektury, a Autorce serdecznie gratulujemy 👏
Grupy projektowe slawistów Grupy projektowe slawistów
left img
Od listopada na filologii słowiańskiej UŚ ruszają trzy grupy projektowe, które będą realizować zadania w ramach 👉Zintegrowanego Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego👈(https://www.zintegrowane.us.edu.pl)
1️⃣ Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauki języka macedońskiego jako obcego – koordynacja dr Magdalena Błaszak.
2️⃣ Adaptacja tekstu powieści kryminalnej do nauki języka chorwackiego jako obcego – koordynacja dr Paulina Pycia-Košćak.
3️⃣ Adaptacja tekstu literackiego do celów dydaktyki języka słowackiego jako obcego – koordynacja dr Sylwia Sojda.
Koordynatorkom i studentom, którzy zdecydowali się na udział w projekcie życzymy powodzenia❗️🙂
Wykłady gościnne Pani doc. Gabrieli Olchowej z Uniwersytet(...) Wykłady gościnne Pani doc. Gabrieli Olchowej z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Szanowni Państwo Słowacyści,

mamy zaszczyt zaprosić wszystkich studentów języka słowackiego oraz zainteresowanych realiami słowackimi na wykłady gościnne Pani doc. Gabrieli Olchowej z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, które odbędą się we wtorek (25.10) o godz. 13.45 i środę (26.10) o godz. 11.30 w sali 1.19.

Zaproszenie na wykłady gościnne – informacja pdf

Serdecznie zapraszamy

NAWA - oferta wyjazdowa 2023/2024 NAWA - oferta wyjazdowa 2023/2024
left img

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyjazdową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na kolejny rok akademicki – 2023/2024.
Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://nawa.gov.pl/…/edycja-2022/studenci-2022/ogloszenie
👉NAWA👈 realizuje programy wymiany akademickiej (szkoły letnie, studia częściowe) w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Serbia, Słowacja, Słowenia.
Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do 20 grudnia 2022 r.
W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt z koordynatorką ds. współpracy międzynarodowej – dr Dorotą Gołek-Sepetliewą – dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl

UWAGA I rok grupa chorwacka UWAGA I rok grupa chorwacka
left img

Spotkanie organizacyjne z opiekunem odbędzie się w sali 1.19

Godziny pozostają bez zmian.

Spotkania organizacyjne - I rok SS1 i SS2 2022/2023 Spotkania organizacyjne - I rok SS1 i SS2 2022/2023
left img

SPOTKANIA Z OPIEKUNAMI GRUP I ROKU SS1 i SS2 odbędą się 4 października (wtorek) w budynku WH w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5:

HARMONOGRAM STOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH 

Na spotkaniach opiekunowie wyjaśnią zasady rejestracji na zajęcia, przedstawią organizację roku akademickiego oraz przekażą wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Wykłady Gości z Bułgarii Wykłady Gości z Bułgarii
left img

W dniach 30.05-03.06.2022 będziemy gościć na Wydziale Humanistycznym wykładowczynie z Wydziału Filologicznego Południowo-Zachodniego Uniwersytetu im. Neofita Riłskiego w Błagoewgradzie.

Dr Biljana Todorowa i dr Sofija Micowa przeprowadzą warsztaty języka bułgarskiego oraz przedstawią wykłady z zakresu językoznawstwa bułgarystycznego. Szczegóły spotkań znajdują się na plakacie.

Projekcja chorwackiego filmu pt. „Wyprawa na ryby i gawęd(...) Projekcja chorwackiego filmu pt. „Wyprawa na ryby i gawędy rybackie”
left img

Serdecznie zapraszamy na projekcję chorwackiego filmu pt. „Wyprawa na ryby i gawędy rybackie”.

Projekcja odbędzie się w Katowicach 31 maja o godz. 18.00 w sali kinowej w nowej siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ulicy Uniwersyteckiej 4.

Będzie to prapremiera filmu z polskimi napisami, które opracowały studentki II roku filologii chorwackiej: Sara Barańska, Wiktoria Kamieniak, Wiktoria Mucha i Edyta Zarzeczna pod kierunkiem i opieką dr. hab. Leszka Małczaka, prof. UŚ.

Film oparty jest na renesansowym utworze Petara Hektorovicia, pochodzącego z wyspy Hvar poety, jednocześnie jednego z bohaterów prezentowanej opowieści. Tragiczna, pierwsza, młodzieńcza, niespełniona miłość, starość, sztuka, konflikty o podłożu klasowym… oraz przepiękne krajobrazy.

Gorąco polecamy ten klimatyczny film, który skłania do refleksji nad, wydaje się, najważniejszymi rzeczami w życiu.

Organizator wydarzenia zwraca się do osób zainteresowanych projekcją z uprzejmą prośbą o kontakt (leszek.malczak@us.edu.pl), ponieważ w przypadku większej liczby widzów projekcja odbędzie się w auli oraz sali kinowej.

Konferencja naukowa Horyzonty słowacystyki Konferencja naukowa Horyzonty słowacystyki
left img

Z okazji przypadającego jubileuszu 45-lecia kształcenia słowacystycznego na Uniwersytecie Śląskim,
17–18 maja 2022 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania

Konferencja poświęcona będzie problematyce języka, literatury oraz kultury słowackiej, zagadnieniom przekładu, kwestiom nauczania języka słowackiego jako obcego, wzajemnych kontaktów słowacko-polskich i polsko-słowackich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

W konferencji wezmą udział słowacyści, slawiści, specjaliści zajmujący się słowacką kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, przekładoznawcy, kulturoznawcy, dydaktycy oraz lektorzy języka słowackiego jako obcego.

Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się 17 maja o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5). Konferencja ma charakter hybrydowy.

PROGRAM KONFERENCJI wraz z linkami.

Wykłady gościnne prof. dr. sc. Leo Rafolta Wykłady gościnne prof. dr. sc. Leo Rafolta

W ramach programu Erasmus Plus Wydział Humanistyczny w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) odwiedzi prof. dr. sc. Leo Rafolt z Uniwersytetu w Osijeku. Niedługo w USA ukaże się jego najnowsza książka „Never Mind the Score: Performing the Public Sphere” (Lexington [Rownam & Littlefield], Baltimore). My jednak już w czwartek 21 kwietnia będziemy mieli wyjątkową okazję i przywilej przedpremierowo poznać jej  fragmenty.

Profesor Rafolt podczas swej wizyty wygłosi dwa wykłady (jeden w języku chorwackim*, drugi po angielsku **), na które serdecznie zapraszamy nie tylko kroatystów!

 

* „Rituali instituci(onalizaci)je” – godz. 9:45-11:15 (s. 1.19)

Predavanje preispituje neke od neoavangardnih performativnih pokušaja intruzije u razdoblju prijelaza između postmodernističkog i postsocijalističkog naslijeđa. Taj se problem, međutim, stavlja u kontekst složenog odnosa između avangardnog habitusa Montažstrojevih ranih radova, kao svojevrsnih rituala institucionalizacije, unutar (bivšeg) jugoslavenskog izvedbenog polja.

** „Performance of Debt” – godz. 11:30-13:00 (s. 0.2)

On the occasion of its hundredth anniversary, a bank opened a time vault.  A group of indebted Croatian citizens decided to place in it their latest testimony,  The Black Book, a document that contains all their memories of the peak of the banking crisis in 2016, caused by unexpected CHF inflation. In exactly one hundred years, someone will open this book and thus rediscover the true face of corporate capitalism and the neoliberal economy. The subject of this lecture is a possible, albeit specific reading of the performance of the Montažstroj group, which analyzes the global reach of narratives about the European precariat and the effects of the debt economy on human life.

plakat informujący o wykładach

Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej zaprasza do udziału w zbiórce książeczek dla dzieci z Ukrainy.

Książeczki będą zbierane przy portierni w holu głównym budynku przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu do 28.04.2022 r., a rozdane dzień później (29.04.) na „Ukraińsko-polskim spotkaniu integracyjnym”.

Bardzo prosimy o przynoszenie nowych książeczek w języku polskim na poziomie A1/A2.

plakat informujący o zbiórce

Igor Stanojoski "List do córki" Igor Stanojoski "List do córki"

W ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” studenci języka macedońskiego pod opieką dr Magdaleny Błaszak przetłumaczyli powieść macedońskiego pisarza Igora Stanojoskiego List do córki (Prviot univerzitetski den na mojata ḱerka).

W powieści List do córki  Stanojoski przez pryzmat wizerunków głównych bohaterów i miasta Lwowa przedstawia obraz Ukrainy. Ważną rolę w tekście odgrywa Czarnobyl – nie tylko jako wydarzenie historyczne, ale i psychologiczne, które zmieniło bieg historii i świadomość Ukraińców.

Studenci podjęli się tłumaczenia tej powieści ze względu na pozytywne recenzje i popularność, jaką cieszy się w Macedonii Północnej. Uczestnicy projektu mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie technik tłumaczeniowych, zapoznali się z zasadami edycji i korekty tekstu oraz pozyskali umiejętność interpretacji tekstu na potrzeby tłumaczenia.

Tłumaczenie powieści dostępne TUTAJ

ERASMUS+ REKRUTACJA ERASMUS+ REKRUTACJA
left img

KIERUNEK FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA OGŁASZA REKRUTACJĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA STUDENTÓW I i II stopnia NA WYJAZDY NA STUDIA (SMS) W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023.

Szczegóły oferty znajdziecie TUTAJ

 

Więcej informacji na stronie http://erasmus.us.edu.pl/ lub u koordynatora wydziałowego dr Doroty Gołek-Sepetliewej, dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl, MS TEAMS / gabinet 3.12.

Ankietyzacja zajęć, sem. zim. 2021/2022 Ankietyzacja zajęć, sem. zim. 2021/2022

W dniach 17-30 stycznia br. odbędzie się ankietyzacja zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2021/2022. Ankietyzacja odbywać się będzie według nowych zasad. Szczegóły znajdą Państwo w opublikowanym dziś zarządzeniu (http://aktyprawne.us.edu.pl/d/5441/5/) nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz ankiety dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na temat współpracy zdaną grupą zajęciową.

Ankiety zostaną uruchomione 17 stycznia, studenci będą mogli je wypełniać do 30 stycznia po zalogowaniu do systemu USOSweb lub w aplikacji mUSOS (na razie tylko dla systemu Android).

Indywidualne wyniki zostaną podane do wiadomości prowadzących zajęcia i władz wydziałów po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego.

Kwestionariusz ankiety został zmodyfikowany i obecnie daje możliwość większej swobody wypowiedzi poprzez zwiększoną liczbę pytań otwartych. Poszerzony został zakres prowadzonych badań – począwszy od tego semestru ankietą będą objęte wszystkie zajęcia (oprócz praktyk zawodowych i tutoringu).

Słoweńska muzyka rozrywkowa od lat 80. do dziś Słoweńska muzyka rozrywkowa od lat 80. do dziś
left img
Zapraszamy na prelekcję Słoweńska muzyka rozrywkowa od lat 80. do dziś.
Na poprzednim spotkaniu dotyczącym słoweńskiej muzyki rozrywkowej dr Andrej Šurla mówił o złotych latach słoweńskiej piosenki estradowej, początkach rocka, eksplozji punka i nowej fali. Tym razem poznamy grupy muzyczne i wykonawców, którzy kształtowali słoweński rock i pop od lat 80. ubiegłego wieku do dziś.
Lata 80. przyniosły eksplozję kreatywnego rocka i początki heavy metalu, a także wspaniałą muzykę elektroniczną. Na późniejszy rozwój sceny muzycznej prawdopodobnie wpłynęły – tak pozytywnie, jak i negatywnie – przemiany społeczne, związane między innymi z uzyskaniem przez Słowenię niepodległości. Tak czy inaczej, nawet na mniejszej scenie muzycznej, jaką jest scena słoweńska, można znaleźć różnorodną, interesującą i wartościową muzykę rozrywkową we wszystkich gatunkach.
14 stycznia 2022, godz. 9.45
Link do wydarzenia na platformie Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92721908703
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/2T6PVgCpx
Prelekcja odbędzie się w języku słoweńskim
Zapraszają słoweniści z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego.
PLS Modernizm w przekładzie PLS Modernizm w przekładzie
left img
Ukazał się nowy numer czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” powstającego pod pieczą pracowników kierunku filologia słowiańska – Leszka Małczaka, Marty Buczek, Moniki Gawlak i Katarzyny Majdzik 💪 Najnowszy numer pt. Modernizm w przekładzie został wydany pod naukową redakcją wybitnej przekładoznawczyni, Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz, i w całości jest dostępny online 😁▶️
Serdecznie zapraszamy do lektury 🙂
Tom stanowi jeden z rezultatów projektu naukowego pt. „Modernizm w przekładzie”, realizowanego w latach 2020-2022 i dofinansowanego z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki (kierownik projektu Leszek Małczak).
Warsztaty z Profesor Đurđicą Čilić Warsztaty z Profesor Đurđicą Čilić

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowanego ze środków UE 1️⃣6️⃣ i 1️⃣7️⃣ grudnia rozpoczęły się zajęcia projektowe z zakresu tłumaczenia prowadzone przez izv. prof. dr.sc. Đurđicę Čilić, wybitną polonistkę, tłumaczkę i pisarkę z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

W zajęciach uczestniczą studenci 2, 3 roku SS1 oraz 1 i 2 roku SS2 kierunku filologia słowiańska i zdobywają doświadczenie w zakresie tłumaczenia literackiego z języka polskiego na język chorwacki i serbski oraz z języka bośniackiego, chorwackiego i serbskiego na język polski

Wyzwania słowacystyczne w czasie i przestrzeni Wyzwania słowacystyczne w czasie i przestrzeni

W minionych tygodniach nasi Słowacyści 🇸🇰 z 3. roku SS1 i 2. roku SS2 mieli okazję zapoznać się ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego oraz zgłębić tajniki programu do tworzenia napisów Subtitle Edit. 💻🖊📓 Była to pierwsza część z cyklu warsztatów przekładowych✍️🗣, organizowanych w ramach zajęć projektowych 👉„Wyzwania słowacystyczne w czasie i przestrzeni”. 👈

Studentki i studenci opanowywali techniki oraz strategie translacji 📝 tworząc napisy do słowackiej bajki animowanej dla dzieci pt. „Jurošík a anglický pánko”. Wszyscy z powagą podeszli do zadania, ale również dobrze się bawili.

Najlepszy Absolwent 2021 Najlepszy Absolwent 2021

Tegoroczna absolwentka kierunku filologia słowiańska, mgr Agnieszka Fortońska, została laureatką programu „Najlepszy Absolwent 2021”

Serdecznie GRATULUJEMY❗

Wykłady gościnne dr Lujzy Urbancovej Wykłady gościnne dr Lujzy Urbancovej
left img
W dniach 23 i 25 listopada 2021 roku dr Lujza Urbancová z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy wygłosi dwa wykłady nt. Nazwiska żeńskie z przyrostkiem -ová w języku słowackim i ich kontekst społeczny” oraz Społeczne znaczenie leksemów oznaczających osoby”. Serdecznie zapraszamy! 
 
dr Lujza Urbancová wykładowczyni akademicka zajmująca się socjolingwistycznymi badaniami języka miejskiego oraz nauczaniem języka słowackiego jako obcego, pełni funkcję prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, rozwoju i public relations na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
Wykłady gościnne z Uniwersytetu Pardubice Wykłady gościnne z Uniwersytetu Pardubice
left img
Serdecznie zapraszam na dwa wykłady gościnne dotyczące praktycznych aspektów pracy tłumacza:

 

Praca tłumacza audiowizualnego na festiwalu filmowym (poniedziałek, 8.11, godz. 9:45, s. 0.2)
Tłumaczenie ustne środowiskowe – przykład z Czech (wtorek, 9.11, godz. 9:45, s. 0.2)
Wykłady poprowadzi doktor Gabriela Gańczarczyk z Uniwersytetu Pardubice. Doktor Gańczarczyk ma wieloletnie doświadczenie koordynacji tłumaczeń dla Przeglądu Filmowego Kina na Granicy, a jako metodyczka, przy współpracy m. in. z Uniwersytetem Karola, uczestniczyła w procesie instytucjonalizacji tłumaczenia środowiskowego. Oba wykłady odbędą się po polsku i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Gry dydaktyczne w nauczaniu języka słowackiego Gry dydaktyczne w nauczaniu języka słowackiego
left img

W czwartek, 4 listopada o godz. 13.15, zapraszamy na spotkanie z dr Anną Gálisovą (kierowniczką Katedry Nauczania Języka Słowackiego jako Obcego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy) oraz dr Adelą Ismail Gábrikovą (lektorką Studia Academica Slovaca w Bratysławie), które zaprezentują swoją książkę oraz (od god. 14.00) poprowadzą warsztaty nt. „Gry dydaktyczne w nauczaniu języka słowackiego jako obcego”.
Na prezentację książki zapraszamy nie tylko słowacystów (ta część spotkania będzie prowadzona w języku polskim).

Oferta wyjazdowa NAWA Oferta wyjazdowa NAWA
left img

Drodzy Studenci,

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyjazdową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na kolejny rok akademicki – 2022/2023.
Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2021/studenci-2021

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów
bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami:
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia Północna, Serbia, Słowacja,
Słowenia.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do 20 grudnia 2021 r.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt z koordynator ds. współpracy międzynarodowej – dr Dorotą Gołek-Sepetliewą dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego
left img

Studentów I roku SS1 zapraszamy na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Rejestracja na zajęcia rozpoczyna się w poniedziałek 11.10.2021.

Zajęcia są fakultatywne i bezpłatne.

Zachęcamy do udziału!

Harmonogram zajęć wyrównawczych  (aktualizacja 11.10.2021!)

Komunikat dla studentów I roku SS1 i SS2 Komunikat dla studentów I roku SS1 i SS2

UWAGA!!

Od poniedziałku 4.10 do piątku 8.10 br. Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z samorządami wydziałowymi organizuje Tydzień integracyjny, którego program wygląda następująco:

 

 1. Poniedziałek: gra terenowa

Studenci pierwszych lat obowiązkowo, a studenci pozostałych fakultatywnie biorą udział w grze terenowej zlokalizowanej na terenie 3 miast: Katowic, Chorzowa i Sosnowca.

 

 1. Wtorek – wieczór planszówek

Od 18:00 w nowej siedzibie wydziału organizowany jest wieczór planszówek dla wszystkich studentów UŚ – udział nieobowiązkowy.

 

 1. Środa – poznaj kampuś

Od 14:00 do 20:00 na patio U4 zostanie zorganizowane wydarzenie, podczas którego studenci będą mogli porozmawiać ze swoimi wydziałowymi samorządami, przedstawicielami mediów akademickich, wziąć udział w turnieju flanek, karaoke czy pogrillować. Słowem – zintegrować się. Udział nieobowiązkowy.

 

 1. Czwartek – klubowe otrzęsiny

Wieczorem studenci wezmą udział w otrzęsinach współorganizowanych przez katowicki klub Spiż.

 

 1. Piątek – dzień adaptacyjny

Obowiązkowe spotkanie dla wszystkich studentów 1. roku przeprowadzane przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UŚ: szkolenie z praw i obowiązków studenta, prezentacja akademickiego savoir-vivre, prezentacja samorządu studenckiego (struktury, wyborów, wydarzeń, członków wydziałowej rady, zarządu samorządu uniwersyteckiego), prezentacja uczelni (władz UŚ, WH UŚ, poinformowanie, czym jest Centrum Obsługi Studenta, Biuro Karier oraz jak otrzymać wsparcie psychologiczne).

Uwaga: Ze względu na liczebność grup na naszym wydziale samorząd przewiduje zorganizowanie spotkań także w inne dni niż piątek.

Szczegółowy plan wydarzenia można znaleźć na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/439294310825320/?ref=newsfeed

oraz na profilu samorządu studenckiego UŚ: https://www.facebook.com/studenci.us.

 

Pytania można kierować na adres: mskrobisz@us.edu.pl lub rss.wh@us.edu.pl

 

 

W związku w tymi wydarzeniami regularne zajęcia dla studentów I lat studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia słowiańska rozpoczynają się 11 października br. zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie kierunku.

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA ORGANIZACYJNE w dniu 5 października br. odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie.

Spotkania organizacyjne - I rok SS1 i SS2 Spotkania organizacyjne - I rok SS1 i SS2
left img

SPOTKANIA Z OPIEKUNAMI GRUP I ROKU SS1 i SS2 zaplanowane zostały na 5 października (wtorek) w budynku WH w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5:

HARMONOGRAM STOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH 

Dla studentów I roku filologii słowiańskiej SS1 i SS2 5 października jest dniem wolnym od zajęć!

Na spotkaniach opiekunowie wyjaśnią zasady rejestracji na zajęcia, przedstawią organizację roku akademickiego oraz przekażą wszelkie niezbędne informacje dotyczące rozpoczynającego się roku akademickiego (m. in. o dniach adaptacyjnych, szkoleniach BHP i bibliotecznym i in.)

Obecność na spotkaniach obowiązkowa.

 

Od 07.10 od godz. 17:00 do 17.10 do godz. 23:59 odbędzie się I tura rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 dla kierunku filologia słowiańska.

Szczegóły TUTAJ

Praca z językiem czeskim Praca z językiem czeskim
left img

Firma rekrutacyjna Michael Page poszukuje aktualnie do zespołu w Katowicach osoby posługującej się językiem czeskim na stanowisko Konsultanta/ki ds. rekrutacji.

Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Zaproszenie do kina chorwackiego Zaproszenie do kina chorwackiego
left img
Serdecznie zapraszamy Pracowników oraz Studentów Uniwersytetu Śląskiego do obejrzenia czterech chorwackich filmów: dwóch fabularnych: pod tytułem „Comic Sans” w reżyserii Nevio Marasovicia i „Nie zaglądaj mi do talerza” w reżyserii Hany Jusić oraz dwóch filmów dokumentalnych: pod tytułem „Głośniej od broni” w reżyserii Miroslava Sikavicy i „Srbenka” w reżyserii Nebojšy Slijepčevicia. Filmy znajdują się na uniwersyteckiej platformie Moodle pod linkiem:
Aby uzyskać dostęp  do filmów, należy wpisać słowo-klucz: Film.
Polskie napisy powstały na zajęciach z przekładu pisemnego oraz przekładu audiowizualnego prowadzonych przez dra hab. Leszka Małczaka, prof. UŚ. Autorkami tłumaczenia są studentki filologii chorwackiej: Paulina Homel, Wiktoria Kozłowska, Marzena MrozikAleksandra Nowicka, Karolina Rasmus, Gabriela Szwedkowicz, Kamila Targańska, Magdalena Zagórska.

Opiekunowi i Studentkom gratulujemy!!!

Warsztaty z dr Anitą Račákovą Warsztaty z dr Anitą Račákovą
left img

Filologia słowiańska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Słowacki w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z dAnitą Račákovą, kierowniczką Katedry Języków Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, która poprowadzi warsztaty przekładowe  nt. Problematyka neologizmów w tłumaczeniach współczesnej literatury słowackiej na język polski. Spotkanie odbędzie się on-line, na platformie Microsoft Teams 24 maja 2021 roku, w godzinach 09.45–11.15. 

 

LINK DO SPOTKANIA

Konkurs wiedzy o Chorwacji Konkurs wiedzy o Chorwacji
left img

22 kwietnia 2021 roku poznaliśmy laureatów III edycji konkursu wiedzy o Chorwacji w województwie śląskim. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy z władzami województwa śląskiego, pod honorowym patronatem marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego.

Celem konkursu jest przede wszystkim propagowanie wiedzy na temat Chorwacji wśród uczniów szkół podstawowych, zwrócenie uwagi na niezwykłe dziedzictwo historyczno-kulturowe tego znanego szerzej głównie z walorów turystycznych południowosłowiańskiego kraju oraz ogromne – mimo jego niezbyt dużej powierzchni – bogactwo geograficzno-przyrodnicze. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, gdyż stała się jednocześnie idealną okazją do uczczenia 30-lecia niepodległości Chorwacji.

Niestety, aktualna sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach konkursu zakończenie jego przebiegu już po pierwszym etapie. Laureaci konkursu zostali więc wyłonieni na postawie nadesłanych prezentacji multimedialnych poświęconych historii, zabytkom i tradycjom Chorwacji, jej przyrodzie i geografii bądź też przedstawiających współczesne realia i specyfikę tego kraju. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. prof. UŚ Leszka Małczaka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), w składzie dr Paulina Pycia-Košćak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Antonina Kurtok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Katarzyna Wójcik (Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie) oraz Joanna Sobotnik (Kuratorium Oświaty w Katowicach), pod czujnym okiem Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie, Pawła Włodarczyka, spośród nadesłanych 56 prac wybrała trzy jej zdaniem najlepsze. Najwyższym laurem uhonorowano zespół reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu, drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowali się reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. Nagrody rzeczowe ufundowane przez marszałka województwa śląskiego zostaną wręczone zdobywcom trzech pierwszych miejsc podczas uroczystego koncertu organizowanego przez konsulat z okazji 30-lecia niepodległości Chorwacji we wrześniu b.r.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane prace.

Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej
left img

Filologia słowiańska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie z  JUDr. Tomášem Kašajem, Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie, który wygłosi wykład  nt. „Ako (ne)byť (ne)diplomatický?”. Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams 27 kwietnia 2021 roku, w godzinach 11.30–13.00. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć aktywny udział w dyskusji, porozmawiać z panem Konsulem na temat jego misji dyplomatycznej oraz wykonywanej pracy w placówce konsularnej.  

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z organizatorką: dr Andreą Babiarovą (andrea.babiarova@us.edu.pl ) najpóźniej do 26 kwietnia.

Spotkanie autorskie z Goranem Vojnoviciem Spotkanie autorskie z Goranem Vojnoviciem
left img

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie ze słoweńskim pisarzem, reżyserem, scenarzystą, felietonistą – Goranem Vojnoviciem. Jest on laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2020 za powieść Moja Jugosławia w tłumaczeniu Joanny Pomorskiej. Jego dzieła przybliżają czytelnikom złożoną i niejednoznaczną tożsamość mieszkających w Słowenii migrantów z innych, nie tak dawnych, jugosłowiańskich republik, pozwalają odkryć znajome w nieznajomym i igrają ze stereotypami na tle narodowym tak, jak potrafi tylko literatura.

Właśnie w Słowenii ukazała się nowa powieść Gorana Vojnovicia pod tytułem Đorđić se vrača. Marko Đorđić, bohater książki Czefurzy raus, wraca w niej z Bośni do Słowenii. To dobra okazja, żeby spotkać się z pisarzem i w czasie globalnej pandemii porozmawiać o tym skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Z postacią Marka i innych bohaterów Vojnovicia mogą się z łatwością utożsamić liczni migranci, rozsiani po Europie.

Po tłumaczeniu debiutu literackiego Czefurzy raus w języku polskim ukazały się jeszcze dwie powieści Vojnovicia, Moja Jugosławia i Figa, obie nakładem wydawnictwa Sedno.

Spotkanie odbędzie się na żywo w czwartek, 22 kwietnia o 19.00 na stronie wydarzenia na Facebooku: 
Poprowadzi je Andrzej Chrzanowski, wydawca książek Gorana Vojnovicia w Polsce. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

Zapraszają słoweniści z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego z Uniwersytetu w Lublanie (STU) oraz wydawnictwem Sedno.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/887351985452451

Certyfikowany egzamin z języka czeskiego a pandemia Certyfikowany egzamin z języka czeskiego a pandemia
left img

Uniwersytet Śląski w Katowicach od roku 2014 posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania na Wydziale Humanistycznym UŚ certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego (CCE).

Informacji o egzaminach, ich przebiegu i organizacji udziela:

dr Małgorzata Kalita (malgorzata.kalita@us.edu.pl)

Kto certyfikuje?

Jednostką certyfikującą jest Uniwersytet Karola w Pradze za pośrednictwem swojej dedykowanej jednostki certyfikującej, którą jest Ústav jazykové a odborné přípravy (http://ujop.cuni.cz/), przeprowadzający egzaminy z języka czeskiego dla obcokrajowców w całej Europie.

Uniwersytet Śląski, jako jedyna jednostka na południu Polski, stanowi zagraniczny ośrodek egzaminacyjny w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego dla obcokrajowców (CCE).

Kiedy odbędzie się najbliższy egzamin?

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy certyfikowane organizowane w ośrodkach zagranicznych zostają zawieszone do odwołania.

W najbliższym czasie egzaminy z języka czeskiego można zdawać wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej.

Szczegółowe informacje: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

ERASMUS+ 2021/2022 ERASMUS+ 2021/2022
left img

KIERUNEK FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

OGŁASZA REKRUTACJĘ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
DLA STUDENTÓW I i II stopnia

NA WYJAZDY NA STUDIA (SMS) W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim w roku akademickim 2021/2022 obywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Po wypełnieniu wniosku należy go zatwierdzić. Instrukcja składania wniosku: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

 

Harmonogram Rekrutacji:

16.03-28.03.2021 – termin rekrutacji, składanie wniosków poprzez system USOSweb
29.03-31.03.2021 – kwalifikacja studentów kierunku filologia słowiańska

01.04.2021 przekazanie wstępnej informacji o kwalifikacji

W kolejnych etapach zakwalifikowani studenci w terminie wskazanym przez koordynatora będą musieli uzupełnić wnioski wyjazdowe i złożyć podpis na uzupełnionych przez koordynatora dokumentach.

 
OŚRODKI

Oferta programu na rok 2021/2022 obejmuje semestralny pobyt w następujących ośrodkach uniwersyteckich:

BUŁGARIA:

VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITET SV. KIRIL I METODIJ (2 miejsca)

CHORWACJA:

 SVEUCILISTE U RIJECI (2 miejsca)

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK (2 miejsca)

SVEUCILISTE U ZADRU (4 miejsca)

SVEUCILISTE U ZAGREBU ( 3 miejsca) 

UNIWERSITY OF SPLIT (2 miejsca)

CZECHY:

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE (4 miejsca)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE (2 miejsca)

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (2 miejsca)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (2 miejsca)

UNIVERZITA PARDUBICE (4 miejsca)

SŁOWACJA:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (2 miejsca)

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ  BYSTRICI (2 miejsca)

UNIVERSITY OF ZILINA (2 miejsca)

UNIVERSITY OF PRESOV (2 miejsca)

SŁOWENIA:

UNIVERZA V LJUBLJANI (4 miejsca) 

FACULTETA ZA MEDIJE (2 miejsca)

MACEDONIA PÓŁNOCNA:

UNIVERZITET SV KIRIL I METODIJ VO SKOPJE (2 miejsca)

SERBIA:

UNIVERZITET U NIŠU (2 miejsca)

BOŚNIA I HERCEGOWINA:

UNIVERZITET U SARAJEWU (1 miejsce)

 

Kwalifikacja na wyjazd dotyczy początkowo okresu maksymalnie 5 miesięcy (semestr).

 

Ocena kandydatów i stworzenie listy rankingowej dotyczy następującego kryterium:

średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat i pobrana przez system USOS).

 

Więcej informacji na stronie http://erasmus.us.edu.pl/ lub u koordynatora wydziałowego dr Doroty Gołek-Sepetliewej, dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl, MS Teams.

 

UWAGA! Zakwalifikowanie studenta do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. Ostateczna decyzja uzależniona będzie od zbiorczej listy rankingowej na wydziale oraz liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dyrektora kierunku filologia słowiańska.

II tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim II tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim
left img

Informujemy, że od 16.03 od godz. 12:00 do 21.03 do godz. 23:59 odbędzie się II (i ostania!) tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim dla kierunku filologia słowiańska.

Zarejestrowanie się na przedmioty w USOS będzie niezbędnym warunkiem do uzyskania wpisu w indeksie. 

Praca z językiem czeskim Praca z językiem czeskim

Drukarnia Piga.pl poszukuje osoby z płynnym językiem czeskim w mowie i piśmie.
Kontakt bezpośredni: Sylwia Szymon, e-mail: piga@piga.pl, tel. 533 786 031

OFERTA PRACY

Zajęcia otwarte - 2 język kierunkowy Zajęcia otwarte - 2 język kierunkowy

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci I roku,

serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte języków: bułgarskiego, macedońskiego i słoweńskiego. Jeden z nich wybierzecie jako II język kierunkowy i jego naukę rozpoczniecie od kolejnego semestru, a będzie ona trwała do końca studiów licencjackich. Zajęcia otwarte powinny Wam pomóc w tym wyborze. Odbędą się w specjalnie utworzonym zespole, do którego zostaniecie przyłączeni. Podajemy też kod zespołu: y4shlz0

Obecność na wszystkich zajęciach otwartych jest obowiązkowa. W niedługim czasie zostaniecie poproszeni o wypełnienie deklaracji wyboru II języka kierunkowego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Z pozdrowieniami

Dyrekcja kierunku

Spotkanie autorskie z dr Alicją Fidowicz Spotkanie autorskie z dr Alicją Fidowicz
left img

Zapraszamy na spotkanie z tłumaczką pierwszego polskiego wydania zbioru baśni i bajek słoweńskich, dr Alicją Fidowicz.

Temat: BIAŁY WĄŻ I INNE BAŚNIE SŁOWEŃSKIE

Kiedy? Czwartek, 4 marca o 9.45

Gdzie? Platforma Zoom:  https://uni-lj-si.zoom.us/j/96118409692

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/FeNBxR1n

Baśnie i bajki stanowią ważny element nie tylko folkloru słoweńskiego, ale i całej kultury tego narodu, włączając w to przedstawicieli słoweńskiej mniejszości narodowej we Włoszech i Austrii. Niniejszy wykład będzie złożony z dwóch części: pierwsza będzie poświęcona roli tych gatunków literackich w kulturze słoweńskiej, ich regionalnemu zróżnicowaniu, charakterystycznym rysom i głównym motywom. Następna część będzie dotyczyć pierwszego zbioru baśni i bajek słoweńskich w tłumaczeniu na język polski pt. Biały wąż, podczas którego poznamy historię dotychczasowych polskich przekładów słoweńskich baśni i poruszymy kwestie związane z procesem tłumaczenia oraz wyboru poszczególnych baśni.

Alicja Fidowicz, dr, polonistka i slawistka, asystentka na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka monografii: Wiejskie dzieciństwo: Branko Ćopić i Tadeusz Nowak (2018) oraz Niepełnosprawność w polskiej literaturze XX i XXI wieku dla dzieci i młodzieży (2020), tłumaczka (Biały wąż: baśnie i bajki słoweńskie, przeł. A. Fidowicz, wybór: M. Blažić, A. Fidowicz, M. Kropej-Telban, Sandomierz 2020). Jej zainteresowaania naukowe obejmują: studia o niepełnosprawności (disability studies), kontakty polsko-słoweńskie, zagadnienia literatury dla dzieci i młodzieży.

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim
left img

Informujemy, że od 23.02 od godz. 16:00 do 07.03 do godz. 23:59 odbędzie się I tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim dla kierunku filologia słowiańska.

Między komunizmem i niepodległością. Słowenia w latach (...) Między komunizmem i niepodległością. Słowenia w latach 1945-1991
left img

Grupa projektowa „Słowenia inspiruje&łączy” organizuje wykład otwarty dr. Mateusza Sokulskiego pt. Między komunizmem i niepodległością: Słowenia w latach 1945-1991.

 

Wykład odbędzie się 19 stycznia o godz. 11.30 na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: https://tiny.pl/r5nxk

 

Opis wykładu: Przynależność Słowenii do Jugosławii była wynikiem odtworzenia państwa jugosłowiańskiego po II wojnie światowej, realizacją idei jugosłowiańskiej, której podstawą stała się jednak ideologia komunistyczna. Politycy ze Słowenii pełnili kluczowe role we władzach federacji. Specyfika Słowenii polegała też na tym, że była najbogatszą i najbardziej wysuniętą na zachód republiką. To właśnie do Słowenii docierały nurty kulturalne z Zachodu i republika ta miała istotny wpływ na kształtowanie życia kulturalnego i społecznego w Jugosławii. W trakcie wykładu przybliżone zostanie znaczenie Słowenii w funkcjonowaniu federacji Słowian południowych, jej zyski oraz straty wynikające z przynależności do Jugosławii, z uwzględnieniem ówczesnych światowych nurtów politycznych, intelektualnych i kulturalnych.

Zapraszamy serdecznie!

Drugi język kierunkowy Drugi język kierunkowy
left img

Studenci I roku SS1 w semestrze letnim wybierają drugi język kierunkowy. W roku akademickim 2020/2021 będą mogli wybrać spośród języków: bułgarski, macedoński, słoweński.

Przed złożeniem deklaracji odbędą się zajęcia pokazowe z lektorami poszczególnych języków.

Turjaška Rozamunda - przedstawienie online Turjaška Rozamunda - przedstawienie online
left img

3 grudnia o godzinie 19:00 zapraszamy na interaktywne czytanie romansu słoweńskiego wieszcza, France Prešerna, pt. Rozamunda z Turjackich. Jest to znakomita opowieść o miłości, zaciętej walce z wrogiem, zdradzie i „fake newsie”, który wszystko komplikuje.

Wydarzenie, organizowane przez słowenistów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Warszawskiego, będzie miało miejsce na FB – na żywo i z udziałem publiczności. Historia pięknej Rozamundy zilustrowana zostanie pracami malarki, Matei Korbar Šimić, przygotowanymi specjalnie na to wydarzenie. Towarzyszyć im będzie również krótkie podsumowania w języku polskim, by w zabawie swobodnie mogli uczestniczyć również miłośnicy literatury i kultury słoweńskiej nie znający (jeszcze) języka słoweńskiego. Podczas wydarzenia odbędzie się też głosowanie online, które pomoże w rozwiązaniu niektórych wątków fabuły.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/693431264693912/

Zapraszają słoweniści Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Języka Słoweńskiego  jako Obcego Uniwersytetu w Lublanie i Kołem Naukowym Komunikator.

Wolontariat - tłumaczenia język czeski Wolontariat - tłumaczenia język czeski
left img

Pomagaj zdalnie ratować klimat

Interesujesz się zagadnieniami ochrony klimatu, transformacji energetycznej, polityki środowiskowej? Chcesz się w to zaangażować, mieć w tym swój udział, zmieniać świat na lepszy? Masz trochę wolnego czasu i chcesz zacząć działać społecznie?

Zapraszamy do zespołu Fundacji RT-ON!

Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby włączyć się zdalnie w nasze działania. Obecnie poszukujemy osób ze znajomością języków obcych do tłumaczeń na nasze strony internetowe.

Języki, których aktualnie poszukujemy to:

 • angielski
 • niemiecki
 • czeski

 

Dołączając do zespołu, zyskasz:

 1. doświadczenie w środowisku organizacji pozarządowych,
 2. doświadczenie w tłumaczeniach branżowych (zmiany klimatu, finanse, ubezpieczenia)
 3. kontakty w środowisku organizacji ekologicznych,
 4. satysfakcję z udziału w ważnej społecznie misji,
 5. zaświadczenie lub referencje,
 6. możliwość rozwoju i publikacji tekstu na naszych stronach

 

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chciałbyś się nim z nami podzielić,  napisz kilka zdań o sobie i wyślij razem z CV na adres e.brzezinska@fundacja.rt-on.pl

Zaznacz jaką liczbę godzin tygodniowo możesz poświęcić na wolontariat.

 

Wykład gościnny dr Lujzy Urbancovej Wykład gościnny dr Lujzy Urbancovej
left img

26 listopada 2020 roku, w godzinach 11.30–13.00 dr Lujza Urbancová z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) – wykładowczyni akademicka, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, rozwoju i public relations, zajmująca się głównie socjolingwistycznymi badaniami języka miejskiego oraz nauczaniem języka słowackiego jako obcego, wygłosi wykład  nt. „Slovenčina vo vzťahu k spoločenskej dynamike”. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z organizatorką: dr Andreą Babiarovą (andreagootsova@gmail.com) najpóźniej do 25 listopada.

Serdecznie zapraszamy!

Zakochaj się w Słowenii. Wirtualna podróż po słonecznej(...) Zakochaj się w Słowenii. Wirtualna podróż po słonecznej stronie Alp
left img

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online Zakochaj się w Słowenii. Wirtualna podróż po słonecznej stronie Alp, które odbędzie się 19.11.2020 roku na stronie FB Słowenia za hałdami.

Link do transmisji.

Tydzień Karier z Biurem Karier UŚ Tydzień Karier z Biurem Karier UŚ

W dniach 16-20 listopada br. Biuro Karier organizuje Tydzień Kariery opierający się na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych z pracodawcami z różnych branż.

Udział w wydarzeniu to możliwość poznania firmy od wewnątrz, jej kultury organizacyjnej, charakteru pracy oraz aktualnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

IBM

Fujitsu

Hyland

Northmill Bank AB

HireRight

KPMG

PZU

Grupa EQ System

Udział w inicjatywie to doskonała okazja, by dowiedzieć się, jakie możliwości zawodowe oferują pracodawcy z lokalnego rynku pracy.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie http://bk.us.edu.pl/mobilne-targi-kariery-tydzien-kariery.

return to top