Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowa Koncepcja Studiów

Nowa Koncepcja Studiów jest konsekwencją głębokiego przekonania o konieczności wprowadzenia istotnej zmiany w sposobie kształcenia w Uniwersytecie Śląskim. Dzięki niej absolwenci i absolwentki naszego uniwersytetu uzyskają unikalne wykształcenie oraz staną się ludźmi przygotowanymi do współpracy w środowiskach o zróżnicowanych profesjonalnych kompetencjach.

Zespół projektowy

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

KONTAKT

e-mail: nks@us.edu.pl

Proces doskonalenia studiów | PRZEWODNIK

Wytyczne w zakresie doskonalenia programów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich zgodnie z założeniami nowej koncepcji kształcenia.

Seminaria – nagrania wideo

VI seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | prof. Pedro Russo

„Upowszechnianie edukacji akademickiej: uniwersytety jako ośrodki zmian społecznych” […]

Read More…

V seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

„Akademickie i korporacyjne fundamenty kształcenia prawników” […]

Read More…

IV seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | prof. Jerzy Hausner oraz prof. Przemysław Czapliński

„Idea uniwersytetu czy Uniwersytet-Idea” oraz „Splatając na nowo, to co uniwersyteckie” […]

Read More…

III seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | prof. Monika Kostera

„Uniwersytet jako organizacja szczególnie złożona: jak nim zarządzać?” […]

Read More…

II seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

„Fakultety, władze i ich funkcje. Uniwersytet jutra w dobie apokalipsy kognitywnej” […]

Read More…

I seminarium nt. Nowej Koncepcji Studiów | prof. Ryszard Koziołek

„Dwujęzyczność uniwersytetu. Genealogia kryzysu kształcenia kierunkowego. Propozycja wyjściowa” […]

Read More…

return to top