Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O Wydziale

W dniu 1 października 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Decyzja o powołaniu nowego Wydziału ma związek z przyjęciem przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 28 maja 2019 roku nowego statutu uczelni, który jest najważniejszym aktem prawnym dostosowującym wewnętrzne regulacje do wymogów nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zmiany wprowadzone w Uniwersytecie Śląskim mają za zadanie umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni, konsolidację najlepszych zespołów badawczych i integrację środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmocnienie wizerunku istniejących w Uniwersytecie Śląskim wydziałów wśród potencjalnych studentów i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych jest zlokalizowany w Katowicach, w Chorzowie i w Sosnowcu:

  1. Chorzów 41-500, ul. 75. Pułku Piechoty 1,
  2. Chorzów 41-500, ul. 75. Pułku Piechoty 1A,
  3. Katowice 40-007, ul. Bankowa 14,
  4. Katowice 40-006, ul. Szkolna 9,
  5. Sosnowiec 41-200, ul. Będzińska 39,
  6. Sosnowiec 41-200, ul. Żytnia 10,
  7. Sosnowiec 41-200, ul. Żytnia 12.

W obrębie jego struktury funkcjonuje sześć instytutów naukowych: Instytut Chemii, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Instytut Informatyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Matematyki.

Na Wydziale kształcą się studenci na kierunkach: Biofizyka, Chemia, Fizyka, Fizyka medyczna, Informatyka, Informatyka stosowana, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Mikro i nanotechnologia, Technologia chemiczna. Prowadzone są także kierunki w języku angielskim: Computer Science (for BEng holders), Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe, Materials Science and Engineering, Theoretical Physics.

W ofercie dydaktycznej Wydziału są także studia podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej” i Optometria.

return to top