Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

O Wydziale

W dniu 1 października 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Decyzja o powołaniu nowego wydziału ma związek z przyjęciem przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniu 28 maja 2019 roku nowego statutu uczelni, który jest najważniejszym aktem prawnym dostosowującym wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany wprowadzone w Uniwersytecie Śląskim mają za zadanie umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni, konsolidację najlepszych zespołów badawczych i integrację środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmocnienie wizerunku istniejących w Uniwersytecie Śląskim wydziałów wśród potencjalnych studentów i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwentów.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych jest zlokalizowany w Katowicach, w Chorzowie i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonuje sześć instytutów naukowych: Chemii, Fizyki, im. Augusta Chełkowskiego, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Materiałowej, Matematyki.

Na Wydziale kształcą się studenci na kierunkach: Biofizyka, Chemia, Ekonofizyka, Fizyka, Fizyka medyczna, Informatyka, Informatyka stosowana, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Mikro i nanotechnologia, Technologia chemiczna. Prowadzone są także kierunki w języku angielskim: Computer Science (for BEng holders), Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe, Materials Science and Engineering, Theoretical Physics.

W ofercie dydaktycznej Wydziału są także studia podyplomowe: Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, Optometria.

return to top