Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Opiekunowie lat w roku akademickim 2023/2024

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 • I rok
 • II rok

Studia I stopnia – stacjonarne

Studia II stopnia – stacjonarne

Studia I stopnia – niestacjonarne

Studia II stopnia – niestacjonarne

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 • I rok
 • II rok

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia

Stopnia II stopnia

 • I rok stacjonarne
 • II rok stacjonarne

Studia I stopnia

Opiekunowie praktyk roku akademickim 2023/2024

Obowiązki opiekuna roku

Na podstawie § 14 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Dziekan powołuje opiekunów roku i powierza im następujące obowiązki:

 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach ze studentami,
 • udzielanie pomocy i rady studentom w sprawach związanych z odbywaniem studiów,
 • przeprowadzenie na początku nowego roku akademickiego wyboru starosty roku,
 • podział studentów na grupy zajęciowe,
 • utrzymywanie stałego kontaktu ze studentami, a także władzami Wydziału, ustalenie wraz ze starostą formy informowania studentów w sytuacjach nagłych (np. stworzenie skrzynki poczty elektronicznej, do której dostęp mają wszyscy studenci),
 • wyrażanie opinii studentów i mediacja w kwestiach spornych pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi,
 • informowanie studentów o możliwościach podjęcia dalszego kształcenia, odbywania staży, w tym w ramach programu Erasmus, działaniu kół naukowych, brania aktywnego udziału w gremiach decyzyjnych itp.,
 • obecność na spotkaniach roboczych opiekunów studentów,
 • w przypadku dłuższej nieobecności przekazanie obowiązków opiekuna osobie wskazanej przez władze Wydziału.

Wykaz obowiązków opiekuna roku

return to top