Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Uniwersytet Śląski wprowadził System Zapewniania Jakości Kształcenia. System jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia.
Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Politykę jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach określa zarządzenie JM Rektora nr 145/2019. Kluczowym zadaniem wdrażanego w Uczelni SZJK jest zagwarantowanie takiej jakości oferty dydaktycznej oraz warunków studiowania, aby studenci mogli rozwijać swój potencjał i zdobywać wykształcenie na najwyższym poziomie. SZJK obejmuje w szczególności:

 1. Wyznaczanie standardów jakości i tworzenie jednolitych zasad zapewniania jakości kształcenia w Uczelni.
 2. Rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej Uczelni poprzez dbałość o wysoką jakość i doskonalenie programów studiów prowadzonych kierunków studiów na wszystkich poziomach i profilach kształcenia.
 3. Dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia we wszystkich jednostkach Uczelni.
 4. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w procesie dydaktycznym oraz wspieranie zwalczania tych zjawisk.
 5. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez działania upowszechniające dobre praktyki, szkolenia wewnętrzne oraz efektywną współpracę przedstawicieli społeczności akademickiej.
 6. Monitorowanie poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia oraz poziomu satysfakcji absolwentów ze studiów.
 7. 7. Monitorowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wykorzystywanie tych relacji na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 8. Nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem informatycznych narzędzi wspierających proces kształcenia.
 9. Zapewnianie wysokiej jakości kadry dydaktycznej.
 10. Monitorowanie zasobów wsparcia dydaktycznego i materialnego studentom i doktorantom
return to top