Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kierunki badań

Celem działalności naukowej Wydziału Nauki Ścisłych i Technicznych jest poszerzanie wiedzy i tworzenie nowych technologii oraz adaptacja innowacji technologicznych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianych potrzeb społecznych.

Badania podstawowe oraz rozwój dziedzin istotnych społecznie (nowe technologie) na Wydziale realizowane są w sześciu instytutach: Instytucie Chemii, Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Instytucie Informatyki, Instytucie Inżynierii Biomedycznej, Instytucie Inżynierii Materiałowej, Instytucie Matematyki. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się te związane z informacją (informatyka, inteligencja obliczeniowa i sztuczna, komunikacja, mikroelektronika), zaawansowanymi technologiami (zaawansowane materiały funkcjonalne i systemy pomiarowe), ochroną zdrowia (diagnostyka, farmaceutyki, biomateriały i aparatura wspomagająca leczenie), ochroną środowiska (recykling, toksykologia) oraz podstawowymi aspektami danej dyscypliny naukowej (tworzenie nowej wiedzy poprzez odkrywanie nowych praw i zasad przyrodniczych). Szczegółowy opis obszarów badawczych zestawiono na stronach poszczególnych instytutów dyscyplinowych.

Inicjatywy naukowe naukowców Wydziału obejmują realizację w krajowych i międzynarodowych zespołach badań teoretycznych, eksperymentalnych i stosowanych za pomocą krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zespoły badawcze pracujące na Wydziale posiadają szeroka współpracę z jednostkami naukowymi i akademickim oraz przemysłem, tak krajowymi jak i zagranicznymi. Transfer wiedzy i innowacyjnych technologii Wydziału uwzględnia m.in. publikacje naukowe (kilkaset rocznie), realizację projektów badawczych (rocznie pozyskiwanych kilkadziesiąt grantów) oraz tworzenie przedmiotów własności przemysłowej (liczne patenty na wynalazki).

Działalność naukową realizują badacze indywidualni oraz powołane zespoły badawcze. Członkami zespołów badawczych są pracownicy instytutów, w pracach zespołu mogą uczestniczyć osoby spoza instytutu, dyscypliny i dziedziny nauki, mogą być nimi również studenci, doktoranci oraz osoby spoza Uniwersytetu Śląskiego. Katalog indywidualnych badaczy i zespołów badawczych zestawiono dla każdego z Instytutów: Instytut Chemii, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Instytut Informatyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Matematyki.

return to top